Foto:

Tacka Traficom för stödet

Det har på senare tid skrivits mycket i massmedia om Vikinglinjens nyemission av aktier, och jag vill ge några kommentarer till detta.

Det är glädjande att nyemissionen gick så bra, det visar att aktieägarna och de anställda har ett stort förtroende för rederiets skötsel och utveckling. Det stora kapitaltillskottet har även tillfredsställt den kinesiska lånedraken, så att det nya fartyget kunnat påbörja den långa resan till hemmavattnen. Den lyckade emissionen har nog även skapat intresse bland globala investerare för aktien.
Man har i massmedia även kunna läsa att den finska staten och trafikverket Traficom fått till stånd ett nytt fortsatt sjöfartsstöd till färjesjöfarten, vilket har garanterat och möjliggör en fungerande färjetrafik till och från Åland under pandemin. Gällande stödet kan sägas att aldrig tidigare har så många ålänningar haft så få Finnar att tacka för så mycket.

Elof W.

Hittat fel i texten? Skriv till oss