Foto:

Tack, Ådans vänner

Ett stort tack! Det är Ni värda, ”Ådans vänner”, för Era sakliga och faktabaserade upplysningar om den orimligt tilltagande havsörnsstammens ödeläggelse av åländsk skärgård (insändare 14 maj under rubriken: ” Påståendet är ogrundat och falskt”). Men – vem är den egocentriska potentat Ni så förtjänstfullt försöker tillrättavisa angående naturens krassa verklighet?

T

Hittat fel i texten? Skriv till oss