Foto:

Skyddsjakt på havsörn skadar Åland

Jag har tidigare i olika sammanhang informerat om att skyddsjakt på rovfåglar inte hör till ett civiliserat samhälle. Havsörnen är en mycket högt värderad art och om vi börjar med skyddsjakt kommer Åland med all rätt att i hela Europa betraktas som ett efterblivet och okunnigt skräpsamhälle. Att försöka lösa problemet med skyddsjakt innebär mera skada än nytta och är därför fel metod. Att vindmöllorna redan nu regelbundet dödar havsörn är på lång sikt en begränsande faktor för arten och de planerade vindkraftsparkerna kommer säkerligen att utgöra ytterligare ett hot mot både havsörn och alla andra rovfåglar.

Dykändernas brist på mat som förorsakas av fiskodlingens nedsmutsning av havet och de planerade vindkraftsparkerna är ett mycket större hot mot ejderstammen än havsörnens predation. Om vi inte kan få stopp på den havsbaserade vindkraften och kassodlingens förorening av havet, kommer vi i slutändan att ha varken ejder eller havsörn i vår skärgård. Därför är den kommande vattenlagen av mycket stor betydelse. Att i den nya vattenlagen inta bestämmelser om byggande i havet och rening av allt avfall som tillförs havet, är sista chansen att rädda skärgården. John Holmbergs förslag om skyddsjakt på havsörn är ett billigt valfläsk som redan nu gör stor skada och kommer att göra ännu större skada för Åland, om det genomförs.
Jens Harberg

Hittat fel i texten? Skriv till oss