Foto:

Skattegränsen

Till vad behöver vi skattegränslotsar då fler och fler företag både i Finland och Sverige vägrar skicka något till Åland? Kan näringsministern svara på det? Jo, det är för byråkratiskt att skicka, och mig veterligen så hör Åland ännu till Finland och då borde vi inte behöva betala moms och tull för varor som skickas inom landet.

Är det så att Ålands landskapsregering vill isolera hela Åland och att vi snart är utan varor, räcker det inte tillräckligt med att det i dagens samhälle är svårt nog att få både export och import att dra efter pandemin?

Att nu en månad senare komma med att en person ska hjälpa alla företagare på Åland genom tullhanteringen blir nog denna stackars person snart körd i väggen då det kommer att ringa flera på en och samma gång och vara kö. Nej, här behöver vi få bort denna skattegräns, men behåll för all del taxfreen om man så måste. Gör så som man har löst problemet med Kanarieöarna. Ingen skattegräns men nog taxfree.

Denna skattegräns borde aldrig ha fått komma till för det har gjort och gör så att ingen vill snart ha med Åland att göra då allt är så byråkratiskt.

Förbannad företagare

Hittat fel i texten? Skriv till oss