Foto:

Särbehandling av äldre

Vid tillsättning av kommittéer berättar Jomalas kommundirektör: ”… är det så att kommunstyrelsen även utser ordförande”. Rätt eller fel kan man ju ha synpunkter på. Men i tillsättandet av ett äldreråd går man mycket längre än att bara tillsätta en ordförande. Ja, väldigt mycket längre.

Vid tillsättande av äldrerådet är det således inte bara en ordförande man tillsätter. Nej då. Man utnämner dessutom en vice ordförande, bestämmer vilka, som ska vara ordinarie ledamöter och inte bara det utan också vilka, som ska vara ersättare. Ja man dikterar till och med vem, som ska vara ersättare för vem. Detaljstyrningen är total.

Man anser tydligen att när det gäller gamlingar (det är ju sådana, som ska sitta i ett äldreråd), så måste kommunen gå utanför sina vanliga rutiner och styra upp det hela i pillemarisk detalj – jämfört med vad man gör vid vanliga kommittétillsättningar.

Varför avviker Jomala kommun från praxis just när det gäller ett äldreråd? Den självklara slutsatsen måste bli att kommunstyrelsen saknar förtroende för att vi äldre själva ska klara av att organisera vår bemanning och vårt arbete.

Varför särbehandlar ni oss äldre?

Björn Gustbée

Hittat fel i texten? Skriv till oss