Foto:

RIKSDAGSBREV: Intensiva riksdagsveckor väntar

Riksdagen har rivstartat höstsessionen som nu pågår fram till uppehållet i jul. Flera stora frågor och lagpaket har i veckan kommit eller är på kommande inkommande vecka till riksdagen. Det blir intensiva veckor både i plenisalen och i utskottsarbetet.

I torsdags gav regeringen förslag till familjeledighetsreform till riksdagen. I regeringsförhandlingarna var en sådan reform en mycket viktig fråga för svenska riksdagsgruppen. Att reformen nu når riksdagen är en milstolpe och en viktig sak. Finland har halkat efter de andra nordiska länderna både gällande flexibilitet och jämställdhet i familjeledigheten. Reformen kommer utöka antalet dagar som en familj kan vara hemma med ett nyfött barn under den officiella föräldraledigheten. Möjligheten till vårdledighet kvarstår sen, men föräldraledighetens del utökas från 317 till 360 dagar.

Framförallt lägger reformen vikt på jämställdhet och förstärker pappornas möjlighet att vara hemma med barn, utan att det tar av mammans dagar. Det skapar lite större valfrihet även om förslaget, på grund av bland annat arbetsmarknadsparternas reservationer, inte går fullt så långt som många, inklusive jag själv, hade önskat. Det är ändå ett klart steg i rätt riktning.

Familjeledigheten är ingen patentlösning för hela familjepolitiken, men är en del som är viktig och som också kommer att gälla på Åland. Arbetet med övriga delar i familjepolitiken kommer fortsätta. Remissdebatt i riksdagen i frågan kommer på tisdagen.

Tisdagens plenum blir mycket långt eftersom redogörelsen för den inre säkerheten också kommer debatteras då. Det har beröringspunkter med polisen, räddningsväsendet, sjöbevakningen och migration. Jag kommer hålla svenska riksdagsgruppens gruppanförande i debatten och bland annat där lyfta upp utbildningsbehovet på svenska på dessa områden, något som vi arbetat aktivt med och nått framsteg på gällande sjöbevakningen, men där vi ännu har mer arbete att göra gällande både räddnings- och polisutbildningen.

På tisdag kommer även regeringen sannolikt hålla ett extra statsrådsmöte för att godkänna förslaget om möjligheten att införa coronapass. Flera viktiga detaljer är ännu öppna och de måste vi återkomma till då lagförslaget getts till riksdagen. Remissdebatt om förslaget blir i så fall redan på onsdagen även om själva utskottsbehandlingen kommer inledas först om två veckor. Detta på grund av att nästa vecka helt och hållet kommer vikas åt förslaget till statsbudget för nästa år.

Budgetförslaget delas ut till riksdagen på fredag och blir offentligt följande veckas måndag. Därefter inleds remissdebatten på tisdagen som fortsätter hela den veckan från morgon till sen kväll. Det är så klart rimligt eftersom det handlar om en helhet på 60 miljarder euro.

Efter budgetveckan blir det sannolikt remissdebatt om förslaget till ny lotterilag, som också är en mycket viktig sak för Åland. Lagförslaget har varit under beredning länge, har nu EU-notifierats, och kommer sannolikt att ges till riksdagen på torsdag under statsrådets ordinarie sammanträde. Frågan kommer sedan gå till riksdagens förvaltningsutskott och grundlagsutskott, där jag är ordinarie medlem i båda utskotten. Dit kommer också coronapassen.

Man kan därför lugnt konstatera att intensiva veckor väntar då man sitter i två av riksdagens mest arbetsdryga utskott. Men det är också på så vis man säkrar det inflytande som behövs för att kunna bevaka dessa extremt viktiga frågor för Åland.

Mats Löfström

Ålands riksdagsledamot

Hittat fel i texten? Skriv till oss