Foto:

Lagtingsdebatternas oändliga tråkighet

Efter att under några timmar lyssnat på lagtingets budgetdebatt önskar jag framföra följande råd till ledamöterna:

• Anpassa era inlägg efter den tid ni har till förfogande, så inte talmannen behöver påtala att taltiden överskridits.
• Tala tydligt, och artikulera, så åhörarna har möjlighet att uppfatta ert budskap.
• Håll ordning på era papper, och fladdra inte runt i talarbåset, sökande efter borttappade pappersark.
• Efter att ni skrivit ner de åsikter ni tänker framföra, gå igenom skrivelsen flera gånger och stryk allt det som inte har med frågan att göra.
• Var kortfattad, saklig och korrekt, det vinner du lyssnarens sympatier på.
• Glöm inte att ni representerar Ålands befolkning, vi har rätt att ställa krav på att våra representanter har respekt för andras åsikter.

Runa Lisa Jansson

Hittat fel i texten? Skriv till oss