Foto:

Greta – vår tids stora hjälte

Under denna höst har man i Ålandstidningen läst flera ledare och insändare, där man påstår att medborgarrörelser stör demokratin eller är direkt lagstridiga. Det senaste ledare från den 17 november, där klimataktivisten Greta Thunberg likställdes med Donald Trump. Om jag har förstått rätt, sympatiserade de inte med varandra så värst mycket. När man även påstår att demokratin är det enda rätta och effektiva systemet för samhällsstyrningen och -utvecklingen, kan man notera att även Donald Trump valdes till Amerikas president enligt alla konstens regler för demokratin.

Det sägs ofta att demokratin är inte den perfekta modellen för att sköta om samhällets angelägenheter, men den är den bästa vi har! Det stämmer onekligen, men jag vill påstå att medborgarrörelser, utomparlamentarisk agerande, är den kryddan som får demokratin att blomstra. Majoriteten av de stora samhällsframsteg har börjat med utomparlamentariska, lagstridiga initiativ och kamp. Kvinnornas rättigheter, och särskilt rösträtten, blev till genom suffragetterna.

Även många enskilda personer har figurerat i rörelser som har lett till grundläggande förbättringar angående demokratiska rättigheter. Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, Julius Sundblom har trotsat samhällsordningen och suttit i fängelse för sin övertygelse. Numera är i civiliserade samhällen utomparlamentariska aktioner, bland annat demonstrationer, helt lagliga, med vissa krav för den allmänna ordningen. Detta bekräftas av Finlands ledande samhällsforskare och -vetare.

Demokratin i Norden fungerar enligt representation. Som medborgare överlåter man sin bestämmanderätt för fyra år i sänder till en annan person. Det behöver inte betyda att man saknar möjligheten att delta i samhällsutvecklingen. Och då menar jag inte lobbying, mutning eller vänskapskorruption.

Om man blir besviken på sin kandidat eller hens politiska parti inte vill vara lyhörd för ens önskningar, har man fritt fram att starta en rörelse eller gå med i en sådan som man anser arbetar för en viktig och god sak och påverkar samhällsutvecklingen.

En del av befolkningen kan inte direkt delta i besluten vilka gäller samhället och dess utveckling.

Barn och ungdom saknar dessa rättigheter. Och detta gäller framför allt tendenser vilka påverkar framtiden. Klimatfrågorna är i vår tid i absoluta fokus.
Barnens och ungdomens liv kommer i högsta grad att formas efter det som vi åstadkommer eller inte åstadkommer i dag! Greta Thunberg är vår tids stora hjälte. Hon har tydligt avslöjat den nuvarande policyn med de negativa effekterna som i framtiden leder till stora, hotfulla förändringar för hela mänskligheten och jordklotets ekosystem. Vi vuxna och våra beslutsfattare börjar egentligen förstå och agera, och det är i stor del Greta Thunbergs förtjänst, men det finns ännu motstånd och dröjande.

Vår egen ”Greta Thunberg”, Ella Granstedt höll förra veckan på torsdag, under Ålands Natur och miljös årsmöte, ett lysande och gripande föredrag om vårt allas ansvar till att stoppa klimatförändringen. Föredraget borde alla ålänningar kunna ta del av!

Rauli Lehtinen (HI)

Hittat fel i texten? Skriv till oss