Den 23 maj kan Anders Wiklöf även titulera sig hedersdoktor.

Åbo akademi har beslutat ge honom och 13 andra den fina titeln.

fakta

Motiveringen

”Anders Wiklöf har från grunden byggt upp en framgångsrik företagsverksamhet i förening med samhällsansvar och kulturintresse. Till koncernen Wiklöf Holding Ab hör bolag från dagligvaru- och partihandel, hotellverksamheter och byggkonstruktioner.
Förutom ordförande i koncernen är Wiklöf bl.a. styrelsemedlem i Ålandsbanken och Ålands ömsesidiga försäkringsbolag samt, som grundare av Östersjöfonden, medlem av dess delegation.
Han hyser stor omsorg om kontakterna mellan Åland och riket. Anders Wiklöf har ett stort intresse för konst, speciellt sådan som berör Åland och Östersjöområdet, och har en privat konstsamling som är unik i sitt slag.”

ÅBO AKADEMI I år är det 90 år sedan Åbo akademi grundades. Det firar man med att ordna doktorspromotion den 23 maj.

Under festligheterna, som inleds i Konserthuset i Åbo och avslutas med en festsupé på Åbo slott, kommer akademin promovera 14 hedersdoktorer en jubeldoktor och 112 personer som doktorerat vid någon av akademins sju fakulteter.

För företagsamhet

En av dem som utses till hedersdoktor vid ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten är kommerserådet Anders Wiklöf.

– Jag är självklart stolt och glad över att bli hedersdoktor. Det var inte särskilt väntat, säger Anders Wiklöf.

Han fick reda på utmärkelsen för några dagar sedan och blev mycket glad.

– Det är ju trevligt när någon uppskattar vad jag har gjort.

Han får titeln för "att från grunden byggt upp en framgångsrik företagsverksamhet i förening med samhällsansvar och kulturintresse".

Hans omsorg om kontakterna mellan Åland och Finland, att han grundat Östersjöfonden och hans stora konstsamling tas också upp i motiveringen.

– Det är bra att de tar upp de sakerna. Jag är stolt över att jag varit med och grundat Östersjöfonden som firar 20-årsjubileum nästa år. Sedan är det roligt att folk värdesätter min konstsamling, för det gör jag också, säger Wiklöf.

Dessutom utses Ålandsbördiga Johannes Salminen, som bland annat skrivit boken om Ålandskungen Julius Sundblom, till jubeldoktor.

 

DE UTSES TILL DOKTORER

Till hedersdoktorer promoveras:

 • FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter Louise Arbour från Geneve, Schweiz
 • Författaren Birgitta Boucht, Helsingfors
 • Professorn i teoretisk kemi Gunnar von Heijne från Stockholm, Sverige
 • Territory Senior Partner Johan Kronberg, Pargas
 • Professorn i pedagogik Frank K Lester från Indiana, USA
 • Vicehäradshövding Markku Linna, Helsingfors
 • Professorn i biologi och biokemi Richard I Morimoto från Illinois, USA
 • Professor Yrjö Neuvo, Esbo
 • Allmänhetens pressombudsman Yrsa Stenius från Stockholm, Sverige
 • Emeritusprofessorn i tillämpad lingvistik Sauli Takala, Vasa
 • Professorn i analytisk kemi Klára Tóth från Budapest, Ungern
 • Kommerserådet Anders Wiklöf, Mariehamn
 • Professorn i religionspsykologi Owe Wikström från Uppsala, Sverige
 • Emeritusprofessorn i psykologi Johan von Wright, Helsingfors

 

Till jubeldoktor kreeras:

 • Författaren, professor Johannes Salminen, Helsingfors.

Ängösundsfärjan och ett brittiskt styckegodsfartyg var i morse vid 9-tiden nära att kollidera.

Styrelsen för ÅMHM kräver att få ta en aktiv del i rekryteringen av nästa myndighetschef.

– Vi kan anställa all annan personal utom chefen, som anställs av landskapsregeringen, säger styrelseordförande Karl-Erik Williams.

Ålands bildningsförbunds styrelse har polisanmält verksamhetsledaren Mikael Erickson.
– Vi skickar ut mer information under dagen, säger styrelsemedlemmen Berit Lindholm på fredagsmorgonen.

Båda Ålands skogsbolag, Ålands skogsindustrier och SkogAx, förstärks av utländska avverkningsgrupper för att kunna möta behovet av avverkning efter stormen Alfrida. Samtidigt säger man att kapacitet finns för att hantera volymerna.
– Med de resurser vi samlat ihop kommer vi att avverka ungefär 300.000 kubikmeter i år. Det är en avsevärd ökning från tidigare år, säger Ålands skogsindustriers vd Joakim Blom.

I dag finns 76 demensvårdsplatser på Åland. Nästa år kommer 428 ålänningar att behöva dygnet runt-tillsyn på grund av demens.
Därför vill Oasen boende- och vårdcenter bli ett centrum för minnessjukdomar.
– Behovet är enormt, säger styrelseordförande Gyrid Högman.

Östersjöfonden fyller 30 år i år. Det uppmärksammar man med en podcast i tolv delar. ”Samtal runt Östersjön” heter den.

ÅCA:s mångåriga vd Johannes Snellman har sagt upp sig.
”Jag och styrelsen tycker olika i ett antal frågor”, skriver Johannes Snellman i ett pressmeddelande.

Högskolan på Ålands rektor Jonas Waller ha sagt upp sig, det meddelar högskolan i ett pressmeddelande.
Jonas Waller meddelade skolan sitt beslut i dag.

Fler falska sedlar än normalt har påträffats under november och december. Det skriver polisen i ett pressmeddelande. De förfalskade sedlarna är av valörerna 20 euro och 50 euro.

Den ordinarie psykologen vid primärvården är föräldraledig och Ålands hälso- och sjukvård har inte lyckats hitta någon vikarie.

– Därför har vi döpt om mottagningen, säger Tora Woivalin, chef över primärvården vid Ålands hälso- och sjukvård.

Stadsarkitektkansliet skärper formuleringarna för skyddsvärda byggnader från ”bör skyddas” till ”skall skyddas” i förslaget till ny delgeneralplan för Mariehamns centrum. Helt i enlighet med plan- och bygglagen, enligt stadsarkitekt Sirkka Wegelius.
– Det måste anges i generalplanen vilka byggnader som har ett kulturhistoriskt värde och är skyddsvärda.

Infrastrukturnämnden går med på Viking Line Buss förslag om att byta bränsle till biodieseln Neste My för stadens kollektivtrafik under resten av avtalsperioden.
Bränslet innehåller bland annat en restprodukt från produktionen av palmolja. Stadens miljösamordnare Ulf Simolin förordade därför inte bytet.

När lagtinget behandlade den tredje tilläggsbudgeten för 2018 hamnade skärgårdsfärjan ms Ejdern i hetluften.
– Jag tycker faktiskt att skärgården har rätt att kräva lite mer av den basservice man använder dagligdags än detta fartyg, sade Veronica Thörnroos (C).

Fler nyheter