Skärgårdsvårdaren Johan Mörn tycker att tydligare skyddsområden borde införas för att skydda ejdern från havsörn. Hans tankar går kring en begränsad skyddsjakt och insatser mot havsörnens bon.
– Jag säger inte hur eller vad som ska göras men någonting måste hända. Åland borde redan haft en förvaltningsplan för havsörn.

Kommentarer

Börjar man tala om att hålla

Börjar man tala om att hålla örnstammen under kontroll så kommer Åland att förlora all rätt till jakt på sjöfågel. EU godkänner aldrig skyddsjakt på örn för att skydda sjöfågekstammen medan vi jagar Sjöfågel. Man behöver inte vara raketforskare för att gissa EUs argument. Örn har alltid funnits på dessa breddgrader och inte har de tidigare heller varit ett hot mot sjöfåglarna. Att tycka att örnstammen borde hållas i nivåver som under DDT tiden är rent av dumt med tanke på gehör. Skulle jag vara jägare skulle jag be Mörn om avhållsamhet. Dagens jakt är verkligen nåder så argument så Mörns åsikter är enligt mig inte eftertänksamma.

Våra sjöfåglars matbord, har

Våra sjöfåglars matbord, har vi förstört själva, med utsläpp från orenad fiskindustri, sjöfart m.m. När man ser tångbältet i Föglö, och Brändö förstår man att ingen sjöfågel kan leva på detta, Flundran, och blåmusslan är även här ett minne blott. Politiker och beslutsfattare,ta ett studiebesök i en steril skärgård, i dag tom på fågel och fisk. De 40 miljoner ni tänker lägga på ytterligare miljöförstöring här, genom kortrutt, Skulle definitivt kunna användas till miljöförbättrande åtgärder i stället.

Om någon ens funderar på

Om någon ens funderar på"skyddsjakt" av havsörn - skärgårdens obestridda härskare - bara för att ha mera att panga på under gubb-suparesorna vid vårjakten så kommer jag personligen att göra en anmälan till EU. Skjut måsar och storskarvar istället så gör ni någon nytta.

Ängösundsfärjan och ett brittiskt styckegodsfartyg var i morse vid 9-tiden nära att kollidera.

Styrelsen för ÅMHM kräver att få ta en aktiv del i rekryteringen av nästa myndighetschef.

– Vi kan anställa all annan personal utom chefen, som anställs av landskapsregeringen, säger styrelseordförande Karl-Erik Williams.

Ålands bildningsförbunds styrelse har polisanmält verksamhetsledaren Mikael Erickson.
– Vi skickar ut mer information under dagen, säger styrelsemedlemmen Berit Lindholm på fredagsmorgonen.

Båda Ålands skogsbolag, Ålands skogsindustrier och SkogAx, förstärks av utländska avverkningsgrupper för att kunna möta behovet av avverkning efter stormen Alfrida. Samtidigt säger man att kapacitet finns för att hantera volymerna.
– Med de resurser vi samlat ihop kommer vi att avverka ungefär 300.000 kubikmeter i år. Det är en avsevärd ökning från tidigare år, säger Ålands skogsindustriers vd Joakim Blom.

I dag finns 76 demensvårdsplatser på Åland. Nästa år kommer 428 ålänningar att behöva dygnet runt-tillsyn på grund av demens.
Därför vill Oasen boende- och vårdcenter bli ett centrum för minnessjukdomar.
– Behovet är enormt, säger styrelseordförande Gyrid Högman.

Östersjöfonden fyller 30 år i år. Det uppmärksammar man med en podcast i tolv delar. ”Samtal runt Östersjön” heter den.

ÅCA:s mångåriga vd Johannes Snellman har sagt upp sig.
”Jag och styrelsen tycker olika i ett antal frågor”, skriver Johannes Snellman i ett pressmeddelande.

Högskolan på Ålands rektor Jonas Waller ha sagt upp sig, det meddelar högskolan i ett pressmeddelande.
Jonas Waller meddelade skolan sitt beslut i dag.

Fler falska sedlar än normalt har påträffats under november och december. Det skriver polisen i ett pressmeddelande. De förfalskade sedlarna är av valörerna 20 euro och 50 euro.

Den ordinarie psykologen vid primärvården är föräldraledig och Ålands hälso- och sjukvård har inte lyckats hitta någon vikarie.

– Därför har vi döpt om mottagningen, säger Tora Woivalin, chef över primärvården vid Ålands hälso- och sjukvård.

Stadsarkitektkansliet skärper formuleringarna för skyddsvärda byggnader från ”bör skyddas” till ”skall skyddas” i förslaget till ny delgeneralplan för Mariehamns centrum. Helt i enlighet med plan- och bygglagen, enligt stadsarkitekt Sirkka Wegelius.
– Det måste anges i generalplanen vilka byggnader som har ett kulturhistoriskt värde och är skyddsvärda.

Infrastrukturnämnden går med på Viking Line Buss förslag om att byta bränsle till biodieseln Neste My för stadens kollektivtrafik under resten av avtalsperioden.
Bränslet innehåller bland annat en restprodukt från produktionen av palmolja. Stadens miljösamordnare Ulf Simolin förordade därför inte bytet.

När lagtinget behandlade den tredje tilläggsbudgeten för 2018 hamnade skärgårdsfärjan ms Ejdern i hetluften.
– Jag tycker faktiskt att skärgården har rätt att kräva lite mer av den basservice man använder dagligdags än detta fartyg, sade Veronica Thörnroos (C).

Fler nyheter