En multifunktionell våtmark har anlagts i Nabbenområdet under sommaren. Om cirka en månad hoppas man kunna börja leda dagvattnet genom den.
– Våtmarken ska ge minskad näringsbelastning och ökad mångfald. Det blir en bättre balans i Slemmern som helhet, säger vattenbiolog Susanne Vävare.

Landskapsregeringen och skoldirektörerna möttes i går för att dryfta frågan om skolluncher till de elever som distansundervisas.
– Tillsvidare följer vi statsrådets anvisningar. Det handlar om att hindra smittspridning, säger Kjell Nilsson i Mariehamn.

Finlands regering förbereder för att hålla skolorna stängda terminen ut. Det framkom under dagens presskonferens.

Många bilister hoppas på att bensin och diesel ska bli billigare när råoljan sjunker i pris, men det sambandet är svagt.
– Det sker med fördröjning eftersom det finns många mellanled, säger Per-Ove Karlsson på Rundbergs Bil & Service.
Han påminner om att två tredjedelar av priset är skatt.

Eckerö Lines fartyg Finbo Cargo återgår i trafik på Finska viken den 6 april efter att ha varit på varv sedan slutet av januari.

Ålands statistik- och utredningsbyrås, Åsub, statistik över antalet arbetslösa i mars visar tydligt på coronavirusets inverkan på det åländska näringslivet.
”Situationen på den åländska arbetsmarknaden i mars 2020 kan närmast jämföras med 90-talets recession”, skriver Åsub.

Ett utdrag ur en patientjournal som borde ha varit sekretessbelagd skickades i misstag till Ålandstidningen när en reporter begärde ut en handling från Mariehamns stad.
– Ingen skada skedd, säger stadsdirektör Barbara Heinonen om att journalen kom till tidningen.

Brandkåren misstänker att eftermiddagens dubbla markbränder i Hammarland var anlagda.
– Jag ser inga naturliga orsaker, säger tf räddningschef Karl Nordlund.

Det blev inget besked från Finlands regering om persontrafiken västerut i dag. Statsminister Sanna Marin ställde med kort varsel in det inplanerade samtalet med lantrådet Veronica Thörnroos (C). Ett besked om trafiken ska komma i morgon torsdag eller på fredag.
Här nedan följer Ålandstidningens direktreferat från dagens presskonferens.

Ulf ”Uffe” Åkerblom var aldrig någon stor vän av skolan som ung. Men hans filosofi ”allt går om man vill och allt man är intresserad av blir man bra på” har han haft nytta av genom livet, även i skolan.

Röda Korsets triagetält som ska användes av Ålands hälso- och sjukvård är nu på plats utanför sjukhuset i Mariehamn. Tältet monterades på plats av frivilliga i går.
– Det är första gången Röda Korset sätter upp ett triagetält på Åland, säger Tomas Urvas, verksamhetsledare för Röda Korset Ålands distrikt.

Den varg som under skyddsjakt sköts i Hammarland den 28 december hade en skottskada. Landskapsregeringen har gjort en polisanmälan om misstänkt jakt- och naturvårdsbrott.

Ålandstidningen publicerar från och med i dag statistik om coronaviruset covid-19 på vår hemsida.
Siffrorna uppdateras dagligen.

Ålandsbankens styrelse ändrar sig och föreslår att morgondagens bolagsstämma skjuter upp frågan om att betala ut dividend.

Fler nyheter