Mariebad är i akut läge och riskerar stängning på grund av att vattenbehandlingen redan börjat haverera. Renovering måste senast ske 2019. Det skriver firman Projektengagemang i sin slutrapport om Mariebads tillstånd. Renoveringen beräknas ta sex månader och kosta drygt fyra miljoner euro.

Kommentarer

Likt hamnhärvan. Med

Likt hamnhärvan. Med politiskt tillsatta nämnder och styrleser finns det ej sakkunskap att driva verksamheten till fullo. Var har den tekniska kunskapen eller åtmistone ett försök till löpande underhåll varit?

Stabilitet i största

Stabilitet i största allmänhet, och förmåga att tänka längre än näsan är lång, det verkar inte vara de tydligaste kännetecknen för den politiska förmågan att värna om mariehamnare, precis. Bygglov i största allmänhet på fast mark, K-märkning av befintliga fastigheter, Ålandsvägen med sidospår, förvaltningen av stadens hamnar och ”bygglov” för Pommern. Och nu Mariebad, ”färdigställt” på en avstjälpningsplats (Rönnbergs torg) och i Slemmern. För all del, det finns ju en och annan med anspråk på att Mariehamn är en sjöstad. Väl värre är att tankesmedjan som ligger till grund för Landskapsregeringens försök att genomföra någon av sina exklusiva ”modifieringar” av allas vår kommunstruktur – den är huvudsakligen bemannad med samma folkvalda framtidsförvaltare som tycks hysa hopp om att lyckliggöra stadens befolkning.

Östersjöfonden fyller 30 år i år. Det uppmärksammar man med en podcast i tolv delar. ”Samtal runt Östersjön” heter den.

ÅCA:s mångåriga vd Johannes Snellman har sagt upp sig.
”Jag och styrelsen tycker olika i ett antal frågor”, skriver Johannes Snellman i ett pressmeddelande.

Högskolan på Ålands rektor Jonas Waller ha sagt upp sig, det meddelar högskolan i ett pressmeddelande.
Jonas Waller meddelade skolan sitt beslut i dag.

Fler falska sedlar än normalt har påträffats under november och december. Det skriver polisen i ett pressmeddelande. De förfalskade sedlarna är av valörerna 20 euro och 50 euro.

Den ordinarie psykologen vid primärvården är föräldraledig och Ålands hälso- och sjukvård har inte lyckats hitta någon vikarie.

– Därför har vi döpt om mottagningen, säger Tora Woivalin, chef över primärvården vid Ålands hälso- och sjukvård.

Stadsarkitektkansliet skärper formuleringarna för skyddsvärda byggnader från ”bör skyddas” till ”skall skyddas” i förslaget till ny delgeneralplan för Mariehamns centrum. Helt i enlighet med plan- och bygglagen, enligt stadsarkitekt Sirkka Wegelius.
– Det måste anges i generalplanen vilka byggnader som har ett kulturhistoriskt värde och är skyddsvärda.

Infrastrukturnämnden går med på Viking Line Buss förslag om att byta bränsle till biodieseln Neste My för stadens kollektivtrafik under resten av avtalsperioden.
Bränslet innehåller bland annat en restprodukt från produktionen av palmolja. Stadens miljösamordnare Ulf Simolin förordade därför inte bytet.

När lagtinget behandlade den tredje tilläggsbudgeten för 2018 hamnade skärgårdsfärjan ms Ejdern i hetluften.
– Jag tycker faktiskt att skärgården har rätt att kräva lite mer av den basservice man använder dagligdags än detta fartyg, sade Veronica Thörnroos (C).

Senast till hösten vill Saltviks kommunstyrelse kunna ta ställning till vilken entreprenör som ska bygga om Sunnanberg vårdhem.

Lantrådet Katrin Sjögren (Lib) uttryckte sin besvikelse över att diskussionerna om självstyrelselagen havererat.

Inte heller Ålands riksdagsledamot, Mats Löfström, ser någon lösning i sikte.

– För tillfället är sannolikheten inte stor, säger han.

En åländsk företagare som sedan 1998 i flera omgångar lånat pengar av en utländsk affärsman stäms nu för obetalda skulder från det långa skuldförhållandet. Käranden yrkar på att mannen omedelbart ska reglera skulden som uppgår till totalt 447.000 euro.

Den finländska regeringen vill göra en total översyn av våldtäktslagstiftningen, där en samtyckeslag ska ingå.
Det välkomnas av Ålands riksdagsledamot Mats Löfström.
– Kvinnor och barn måste ha ett grundmurat skydd, säger Löfström.

Alla fast bosatta som Ålands elandelslag känner till eller som anmält fel med eldistributionen borde nu fått tillbaka elen. Det meddelade andelsbolagets vd David Karlsson på tisdagskvällen.

Fler nyheter