Mariebad är i akut läge och riskerar stängning på grund av att vattenbehandlingen redan börjat haverera. Renovering måste senast ske 2019. Det skriver firman Projektengagemang i sin slutrapport om Mariebads tillstånd. Renoveringen beräknas ta sex månader och kosta drygt fyra miljoner euro.

Kommentarer

Likt hamnhärvan. Med

Likt hamnhärvan. Med politiskt tillsatta nämnder och styrleser finns det ej sakkunskap att driva verksamheten till fullo. Var har den tekniska kunskapen eller åtmistone ett försök till löpande underhåll varit?

Stabilitet i största

Stabilitet i största allmänhet, och förmåga att tänka längre än näsan är lång, det verkar inte vara de tydligaste kännetecknen för den politiska förmågan att värna om mariehamnare, precis. Bygglov i största allmänhet på fast mark, K-märkning av befintliga fastigheter, Ålandsvägen med sidospår, förvaltningen av stadens hamnar och ”bygglov” för Pommern. Och nu Mariebad, ”färdigställt” på en avstjälpningsplats (Rönnbergs torg) och i Slemmern. För all del, det finns ju en och annan med anspråk på att Mariehamn är en sjöstad. Väl värre är att tankesmedjan som ligger till grund för Landskapsregeringens försök att genomföra någon av sina exklusiva ”modifieringar” av allas vår kommunstruktur – den är huvudsakligen bemannad med samma folkvalda framtidsförvaltare som tycks hysa hopp om att lyckliggöra stadens befolkning.

Andelsbanken för Åland har i sin första delårsrapport för 2018 ett liknande resultat som föregående år. Rörelsevinsten landar på 2,916 miljoner euro en minskning med 20.000 euro, eller 0,6 procent, jämfört med fjolårets resultat för perioden 1 januari till 30 juni.

Parterna i den blodiga misshandel som skedde i Strandnäs förra veckan har nu blivit förhörda av polisen.

Den aggressivt träddödande svampen stubbdyna har nu för första gången upptäckts i Mariehamns lindar.
Flera lindar i Storagatans östra ände är angripna och åtminstone en är fallfärdig, enligt en undersökning i går.

Roger Höglund (C), kommunstyrelseordförande i Finström, vill lägga ner arbetet med samgångsavtalet och istället titta på alternativa lösningar.
– Finström och Geta som en kommun har länge varit min favorit.

Sommarens utgrävningsfynd från Långbergsöda håller som bäst på att analyseras. Utgrävningens syfte var att kontrollera fornlämningens gränser men ledde också till 100 kilo nytt fyndmaterial.

Efter att ha hoppat av samgångsarbetet med Sund och Finström fortsätter Geta att bevaka sin intressen i kommunreformskarusellen. Vilken väg kommunen väljer att gå beror bland annat på Finströms beslut nästa vecka.

Viking Line förbättrade resultatet för första halvåret jämfört med förra året, trots att omsättningen minskade. För helåret sänker dock bolaget prognosen.

Sunds kommunstyrelse vill att kommunen tillsammans med Finström ska fortsätta arbetet med att gå samman. Det beskedet ger kommunstyrelsen efter måndagens möte.

På grund av misshandeln av påfågeln Felix har det inte blivit några nya påfåglar födda på Lilla holmen i år. Djurskötare Diana Holm tycker att det känns skönt att polisen nu har en misstänkt.
– Men Felix får ju inte fjädrarna tillbaka för det.

Under tisdagen informerade Ab Chipsters Food Oy sin personal i Mariehamn om att man inleder samarbetsförhandlingar. Totalt 15 tjänster hotas att dras in på företaget.
– Det handlar om för dålig lönsamhet och nu måste vi vända på varje sten, det gäller inte bara Åland, säger VD Timo Vetriö.

Polismästare Maria Hoikkala är nöjd med det politiska stödet men efterlyser tätare kontakter mellan landskapsförvaltningen och inrikesministeriet.
– Det är dags för ett möte. Jag har väckt frågan i polisstyrelsen, säger hon.

Extremvärmen i sommar har drabbat många jordbrukare, så även äppelodlarna även om något mer skonsamt. På Karl–Ers i Tjudö har skördetiden nyligen börjat och det ser trots allt optimistiskt ut.
– Sommarfrukten ser ut att bli en liten besvikelse men vintern verkar i stället bli bättre än förväntat, säger odlaren Kristian Karlsson.

En man åtalades i går för grov misshandel mot sin dåvarande sambo. Bland annat ska mannen ha piskat henne med en laddarkabel och tagit strypgrepp på kvinnan flera gånger.

Fler nyheter