Läget på de allmänna vägarna är stabilt efter stormen Alfrida. Men läget kan förvärras om det kommer stora mängder blötsnö, varnar landskapsregeringen.

Landskapsregeringen skriver i ett pressmeddelande att de allmänna vägarna (landsvägar, bygdevägar och kommunalvägar, till den del kommunerna inkommit med info) är stabilt, även om det finns faror i vägområdet och dess närhet.

Läget kan dock drastiskt ändras om det kommer stora mängder blötsnö.

Bitvis kan det vara halt. Eventuell snö och kallare temperaturer gör väglaget halare. LR uppmanar att man kör försiktigt.

Se också upp för hängande kablar. Dessa kan tyngas ned ytterligare av blötsnö.

Fortfarande är många arbetslag som både röjer och reparerar ledningar ute på vägarna. Kör försiktigt i närheten av dessa arbeten. Röjning av huvudvägarnas vägområden fortsätter och en inventering av lågt hängande kablar har gjorts.

Föräldrar uppmanas att fortsättningsvis följa sina barn till skolskjutsar eftersom det kan finnas kablar och träd vid uppsamlingsplatserna.

Kommunalvägarna

Mariehamn: Läget är stabilt. Alla vägar fungerar normalt. Röjningsarbete kan fortfarande pågå på gc-vägar samt på gång- och motionsstigar.

Jomala: Begränsad framkomlighet på Norra Möckelövägen på grund av nedfallna träd och ledningar. Det finns dessutom mindre gc-vägar och gångvägar som inte är röjda. Röjning pågår längs kommunalvägar, byggnadsplanevägar och gc-vägar.

Lemland och Lumparland: Samtliga vägar ska vara farbara. Vägsyner pågår.

Geta: Samtliga kommunalvägar är framkomliga, men se upp för eventuella lågt hängande elledningar och avsågade träd intill vägarna.

Hammarland: Vägsyner pågår.

Finström: Trafikhinder på Markusbölevägen. Ett träd är intrasslat i elledningarna. Detta påverkar skolskjutsen, så i stället för att köra längs Markusbölevägen till Breidan får bussen köra längs Svartsmaravägen, köra in till Breidan för att hämta upp elever och sedan vidare på Svartsmaravägen igen. Eleverna har samma uppsamlingsställe som vanligt. Vägsyner pågår.

Saltvik: Alla kommunalvägar är röjda och framkomliga, vägbelysningen fungerar i de områden det finns ström. Av säkerhetsskäl har två ordinarie upphämtningsställen för skolskjutsar organiserats om. Berörda är kontaktade.

Privata vägar

LR uppmanar privata väghållare att se till att deras vägar är framkomliga för snöröjningsfordon.

Skärgårdstrafiken

Skärgårdstrafiken trafikerar utan störningar.

Kommentarer

Landskapsregeringen har slagit fast principerna för hur stödet för skördeskador efter sommarens torka ska utbetalas.

Efter lanseringen för lite drygt ett halvår sedan börjar räddningsappen IRO nu hitta sin plats. Appen har redan laddats ner 3.000 gånger och till våren inleder man ett samarbete med den svenska organisationen Frick.
– Det kommer göra att användarantalet exploderar, säger Dan Nylund som varit med och tagit fram appen.

Stadens planer på ett stärkt skydd för de 13 centrumfastigheterna delar dess ägare. Majoriteten är ändå negativ till beskurna förfogandemöjligheter.
– Men jag är öppen till och med för en k-märkning, säger Fastighets Ab GE:s ordförande Gun Erikson-Hjerling om Ålandsvägen 55.

Nytt resurscenter utreds: Vi vill samla resurserna
Landskapsregeringen vill skapa ett resurscenter och samla alla skolpsykologer under ett tak. Redan till hösten ska ett underlag vara klart.
– Men vi ska inte bygga någon ny KST-koloss, säger utbildningsminister Tony Asumaa (Lib).

I morgon träffar näringsminister Camilla Gunell (S) den finländske jord- och skogsbruksministern Jari Leppä (C) för att rapportera om skadorna efter stormen och sommarens torka.
Samtidigt öppnar finansminister Mats Perämaa (Lib) för att landskapet kan ansöka om ett särskilt bidrag från staten.

John Corabi, sångare i Mötley Crüe under fyra år på 90-talet, uppträder på Pub Ettan i morgon.

Ett skogskonto skulle uppmuntra till en aktiv skogsvård. Det skriver riksdagsledamot Mats Löfström till regeringen i Finland.

Utbildningsminister Tony Asumaa (Lib) tycker att landskapsregeringens nya regler för grundskolelärare som utbildar sig i Sverige är så smidiga de kan bli.
– Det är fel att säga ett de inte är behöriga, utan de är inte behöriga för de tjänster vi har på Åland just nu, säger han.

Personalsituationen inom stadens äldreomsorg blir snabbt allt sämre – och om stadsledningen fortsätter implementera treskiftsarbete lär verksamheten snart vara bortom räddning.
Det säger nio oroliga anställda till Ålandstidningen.

19 åländska yrkesfiskare får dela på drygt 67.000 euro i ersättning för de skador som säl och skarv orsakade dem under 2017.
– Summan är inte i närheten av de verkliga kostnaderna, säger Ålands fiskares verksamhetsledare Fredrik Lundberg.

Glada Laxens gästhamn, Kastelholms gästhamn, Käringsunds gästhamn och MSF gästhamn har beviljats ”pilotstatus” inom programmet Blue Flag.
Det är ett första steg mot att de ska bli hållbarhetscertifierade.

Branden i en radhuslänga i Godby totalförstörde fyra av lägenheterna. Eftersläckningen är färdig och räddningsmyndigheterna har lämnat platsen.

– Vi har avslutat arbetet men haft bevakning på plats över natten, säger räddningsledare Karl Nordlund.

Robert Jansson, verksamhetsledare på Emmaus, plockade ner ett 30-tal nazistiska klistermärken vid Övernäs skola och Ålands lyceum i helgen.
– Jag blev förvånad när jag såg så många på samma ställe.

Fler nyheter