Läget på de allmänna vägarna är stabilt efter stormen Alfrida. Men läget kan förvärras om det kommer stora mängder blötsnö, varnar landskapsregeringen.

Landskapsregeringen skriver i ett pressmeddelande att de allmänna vägarna (landsvägar, bygdevägar och kommunalvägar, till den del kommunerna inkommit med info) är stabilt, även om det finns faror i vägområdet och dess närhet.

Läget kan dock drastiskt ändras om det kommer stora mängder blötsnö.

Bitvis kan det vara halt. Eventuell snö och kallare temperaturer gör väglaget halare. LR uppmanar att man kör försiktigt.

Se också upp för hängande kablar. Dessa kan tyngas ned ytterligare av blötsnö.

Fortfarande är många arbetslag som både röjer och reparerar ledningar ute på vägarna. Kör försiktigt i närheten av dessa arbeten. Röjning av huvudvägarnas vägområden fortsätter och en inventering av lågt hängande kablar har gjorts.

Föräldrar uppmanas att fortsättningsvis följa sina barn till skolskjutsar eftersom det kan finnas kablar och träd vid uppsamlingsplatserna.

Kommunalvägarna

Mariehamn: Läget är stabilt. Alla vägar fungerar normalt. Röjningsarbete kan fortfarande pågå på gc-vägar samt på gång- och motionsstigar.

Jomala: Begränsad framkomlighet på Norra Möckelövägen på grund av nedfallna träd och ledningar. Det finns dessutom mindre gc-vägar och gångvägar som inte är röjda. Röjning pågår längs kommunalvägar, byggnadsplanevägar och gc-vägar.

Lemland och Lumparland: Samtliga vägar ska vara farbara. Vägsyner pågår.

Geta: Samtliga kommunalvägar är framkomliga, men se upp för eventuella lågt hängande elledningar och avsågade träd intill vägarna.

Hammarland: Vägsyner pågår.

Finström: Trafikhinder på Markusbölevägen. Ett träd är intrasslat i elledningarna. Detta påverkar skolskjutsen, så i stället för att köra längs Markusbölevägen till Breidan får bussen köra längs Svartsmaravägen, köra in till Breidan för att hämta upp elever och sedan vidare på Svartsmaravägen igen. Eleverna har samma uppsamlingsställe som vanligt. Vägsyner pågår.

Saltvik: Alla kommunalvägar är röjda och framkomliga, vägbelysningen fungerar i de områden det finns ström. Av säkerhetsskäl har två ordinarie upphämtningsställen för skolskjutsar organiserats om. Berörda är kontaktade.

Privata vägar

LR uppmanar privata väghållare att se till att deras vägar är framkomliga för snöröjningsfordon.

Skärgårdstrafiken

Skärgårdstrafiken trafikerar utan störningar.

Kommentarer

I Estland fungerar det mycket bra att rösta elektroniskt, tycker den dubbla medborgaren Kairi Joesalu.
– Det är jätteviktigt att alla medborgare röstar för att skicka sin bästa människor till parlamentet, säger hon.

Eckerö Lines besked om utökad trafik mellan Helsingfors och Tallinn med början i juni väcker känslor. Både Tallinns stadsledning och konkurrenten Tallink kritiserar Eckerös planer i hårda ordalag.
– Kritiken är överdriven, förändringarna blir inte så dramatiska som det hävdas, säger rederiets vd Taru Keronen.

Den nya landskapslagen om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, som har legat två år hos lagberedningen, är nu färdigbehandlad och klar för plenum.
– Så är det, jag har just fått lagförslaget som jag kommer att sätta mig in i närmare nu, säger Mats Perämaa (Lib).

Skolbespisningen vid Godby högstadieskola utnämndes på fredagen till årets hållbara kock 2019. De belönades för sitt nytänkande och hållbara inköpsprinciper.

Nyss skickade Kraftnät Ålands styrelse ut ett pressmeddelande där man berättar att vd Christian Augustsson sägs upp.

En gemensam räddningsmyndighet för landskommunerna ser fortfarande ut att kunna bli en verklighet. Nu är avtalsförslaget skickat vidare till värdkommunen Mariehamn för vidare behandling.

Under natten skedde en misshandel på landsbygden där flera var inblandade.

ör femte året i rad ökade antalet barnskyddsanmälningar 2018. 751 anmälningar gjordes, vilket är en ökning med 118 stycken eller 18,6 procent jämfört med 2017.
Men antalet anmälningar är inte lika med antalet barn som berörs, enligt Janina Björni från Rädda Barnen på Åland.
– Ibland väcker ett barns situation oro hos många, säger hon.

Den nya ekonomichefen vid Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) heter Ulrika Österlund. Det slogs fast vid ÅHS styrelsemöte i går.

En omväxlande kväll full av entusiasm och dansglädje. Det erbjöd musikinstitutets danselever i går kväll när de höll dansgala i Alandica.

En man krossade ett fönster till en bostad, tog sig in och stal en flaska whisky.  Han åtalas för grov stöld.

Söndagen den 26 maj har Gränsbevakningen och svenska kustbevakningen en gemensam nödbogseringsövning på Ålands hav.

Om en vecka slår Ålands Kontorsmaskiner fast för gott. Bakom beslutet finns flera olika faktorer säger vd Michael Gustafsson.
– Handeln har ändrat struktur de senaste åren och marginalerna är snart obefintliga. Vi har fått nog, säger han.

Fler nyheter