Universitet utreder havsbaserad vindkraft på Åland

Vindkraft.
Potentialen för havsbaserad vindkraft på Åland är stor, enligt expertis.
Foto: Jacob Saurén

Bild

Villmanstrands tekniska universitet ska ta fram en vägkarta för hur visionen om storskalig havsbaserad vindkraft på Åland kan genomföras.
– Vi måste etablera gott samarbete med expertis, säger utvecklingsminister Alfons Röblom (HI), vars vision är 500 vindkraftverk norr och söder om Åland.