Enligt statistik från Åsub har antalet barnskyddsanmälningar ökat från totalt 456 stycken år 2015 till 578 stycken år 2016. Ökningen, som ligger på 122 anmälningar,  kan delvis förklaras med många oroliga ungdomar, en ökad förekomst av narkotika bland unga samt att fler vågar anmäla då de är oroliga för att ett barn far illa.

Kommentarer

Jag är böjd att tro att det i

Jag är böjd att tro att det i barnskyddsärendena även förekommer fler och fler anmälningar i syfte att göra livet surt för en vuxen granne man inte tycker om. Man bevakar dennes barn minutiöst och springer till kommunen så fort det finns minsta lilla "missförhållande". Avundsjuka är vanligt förekommande på Åland och en barnskyddsanmälan gentemot grannen kan nog även göras för att stilla samvetet för egna tillkortakommanden och för att få den egna glorian att lysa lite klarare.

Boende i ett flerfamiljshus på Kyrkvägen i Godby, Finström larmade vid 18.30-tiden på lördagskvällen om en brand i en sopcontainer i anslutning till huset. Enligt polisen är det andra kvällen i rad som man fått in anmälningar om anlagda bränder i kommunen.

 

Hammarlands kommun utreder möjligheten att bygga ut Harmmargården med 15 nya platser. Samtidigt ges förslaget att planera för nya pensionärslägenheter i anslutning till Hammargården.

Erik Rustner Tandläkare Ab är inte målsägande i penningstvättsåtalet mot Paf, det har Åbo hovrätt slagit fast.
– Jag tycker hela historien är märklig, säger Erik Rustner till Ålandstidningen.

För fjärde gången sedan början av september drabbades Åland av överbelastningsattacker under fredagskvällen.
– Det var den värsta störningen vi haft hittills, säger Ålcoms vd Daniel Dahlén.

Polisen hade en förhållandevis lugn fredagsnatt, där uppdragen varierade mellan brinnande postlådor och störande kroggäster.

Nu utreds åter möjligheterna till en kanal som förbinder Saltviksfjärden i söder med Inre Verkviken i norr. Vattenvägen rakt genom Saltvik skulle sammanlänka Lumparn med Norrhavet.
– En kanal medför stora fördelar för turismen, och jag tror också att friskt vatten norrifrån kan förbättra vattenkvaliteten i Lumparn, säger Runa-Lisa Jansson (Ob), ordförande i referensgruppen som arbetar med framtidens översiktsplan.

Bildningsnämnden i Mariehamn ska nästa onsdag besluta om 2018 års verksamhetsplan. I den ingår ett förslag om reviderade skoltider för elever i årskurs sju till nio som innebär att eleverna inte börjar tidigare än klockan 9.

Eat Mariehamn har ansökt om upphävande av den tredskodom som utfärdades i september i år.

Johan Rothberg, som så sent som förra våren var tillförordnad vd för Paf, blir vikarierande kommunsekreterare i Kökars kommun.
– Han börjar jobba på måndag, säger Madelene Ahlgren-Fagerström, ordförande i kommunstyrelsen.

Christoffer Virtanens foto utanför Bergö, Vårdö, fångade med stor sannolikhet vraket efter galeasen Naima, slopad 1932. Det säger antikvarie Marcus Lindholm vid landskapsregeringens kulturbyrå.

Flera sönderslitna säckar med sopor ligger utspridda på marken intill Badhuspaviljongen i Mariehamn.
– Det är bra att folk hör av sig till oss när de ser nedskräpade platser, säger markenhetens arbetsledare Henrik Sjöblom.

Fler än 50 föräldrar har hittills skrivit under uppropet för lättmjölkens återkomst i Jomalas daghem och skolor.
– Alla som jag har talat med hittills vill att barnen själva ska få välja mellan fettfri mjölk och lättmjölk. Jag hoppas att vi får närmare 100 underskrifter, säger initiativtagaren Annica Brink som lämnar uppropet till kommunstyrelsen nästa vecka.

Foto: Polismyndigheten i Sverige

Den åländska polismyndigheten drog flera nyttiga lärdomar och knöt viktiga kontakter vid onsdagens internationella terrorövning på ms Rosella.
Det säger överkonstapel Tommy Thörnroos, som närvarade ombord som observatör.

Fler nyheter