ÅHS, Pyykiatriska kliniken, *** Local Caption *** @Bildtext:Den psykiatriska avdelningen vid ÅHS kan ge sjukvård och behandling, men eventuell socialvård, exempelvis boende, boendestöd och sysselsättning, är kommunens ansvar. Psykiatrin vill nu se en diskussion i staden om vad som kan göras för gruppen psykiskt funktionshindrade.@Foto:Foto: Daniel Eriksson
Nu efterlyses intervjupersoner med erfarenhet av ÅHS psykiatri.
Foto: Daniel Eriksson

Bild

Undersöker psykiatripatienters upplevelse av vård

Ålands ombudsmannamyndighet genomför under sommaren en studie om upplevelser av bemötande inom hälso- och sjukvården. Fokuset ligger på patienter inom vuxenpsykiatrin.
 – Ett positivt bemötande inom psykiatrivården är otroligt viktigt för patientens tillfrisknande, säger Julia Danielsson, högskolepraktikant och genomförare av studien.
Hittat fel i texten? Skriv till oss