Ålands kommunförbund slår larm om att flera kommuner kommer att få ”betydande ekonomiska bekymmer” som en följd av landskapsregeringens politik.
– Det kommer bli en besvärlig situation, säger förbundets direktör Magnus Sandberg.

Kommentarer

Landskapsregeringens taktik

Landskapsregeringens taktik är att via minskade landskapsandelar tvinga ekonomiskt trängda kommuner till samgående. Trots att det är lagting och landskapsregering som pålagt kommunerna omsorg om åldringsvård, barnvård och skolor (bland annat) så anser landskapsregeringen inte sig ansvarig för att bidra till kostnaderna för dessa pålagor. I riket ges statligt stöd till kommuner, när staten ökar kommunernas kostnader, men så inte här. Här drar landskapsregeringen undan mattan på kommunerna, och försöker göra det omöjligt för dem att fortsätta som enskilda kommuner. Man försöker genom "extra stöd" få genom kommunsammanslagningar, men berättar inte att efter "övergångsperioden slut" förväntas kommunerna klara sig utan landskapsstöd! Samtidigt som klumpsumman ökar, får kommunerna allt mindre av den kakan, men landskapsregeringens administration ökar hela tiden och klumpsumman behövs för att bekosta detta! När får Ålands befolkning upp ögonen för sanningen?

Åland Post byter namn på e-handelsverksamheten och öppnar verksamhet i Vanda. Planen är att först locka kunder i Finland för att därefter expandera i Skandinavien.

Veronica Thörnroos har förberett sig själv och sitt centerparti för att återta makten i landskapet i över ett år.
För fyra år sedan åkte Centern ur landskapsregeringen och var ett skadeskjutet parti, men nu finns revanschlustan.
–  Vi har blivit väldigt väl sammansvetsade det sista året som parti, säger Veronica Thörnroos.

När lagtingets debatt om upphandlingen av elhybridfärjan till Föglö fortsatte kom Axel Jonsson (ÅF) med en ny infallsvinkel. Han anser att fullmaktens tillkomst var bristfällig.
– Därför menar jag att upphandlingen strider mot lagtingsordningen.

Ålands radios styrelseordförande Mia Hanström (S) vidhåller att omorganiseringen i bolaget kommer att bli kostnadsneutral. Men något svar på vilka kostnader och inbesparingar förändringen medför ger hon inte.

2016 stals ett stort antal båtmotorer runt om på Åland. Enligt åklagaren låg minst två olika grupper bakom dem.
Åtta stölder och ett stöldförsök kan enligt åklagaren kopplas till två män som stod inför rätta i går. De hävdar båda att de endast var medhjälpare till vissa av stölderna.
De pekar ut varandra som den som var mest aktiv.

Ålänningarna besökte i genomsnitt Ålands hälso- och sjukvård sju gånger under fjolåret. 4.300 patienter var inskrivna på vårdavdelningarna under året.

Facebookgruppen Ålands köp & sälj stängdes ner av Facebook i går. Enligt gruppens administratör Nickann Mattsson är anledningen att försäljning av djur förekommit på sidan.

Agronomen Sue Holmström tar över efter Henry Lindström som vd för Ålands producentförbund.

Vid sjutiden i morse körde en personbil av vägen i anslutning till Gottbykorsningen i Jomala. Bilen var på väg västerut, mot Eckerö, när den av någon anledning körde av vägen.

Sedan 2018 åläggs kommunerna en straffavgift på 738 euro per vårddygn för patienter som vårdas på sjukhuset i väntan på kommunal omsorg. Såväl Ålands kommunförbund som kommunerna själva anser att detta bör kompenseras via landskapsandelssystemet – nu tvingas allt fler kommuner bygga ut sin äldreomsorg.

Ålands radio ska rekrytera en ny vd. Det står klart efter ett styrelsebeslut förra veckan. Nuvarande vd Agneta Mattsson stannar inom bolaget.

Agneta Mattsson slutar som vd vid Ålands radio och övergår till en tjänst som ekonomi- och personalchef.

Maria Eriksson tar över när Robert Storfors slutar som vd vid Lisco Bok och papper Ab i oktober.

Fler nyheter