Lagtingets talman Gun-Mari Lindholm (MSÅ), som även är kommunstyrelsen ordförande i Kumlinge, kan inte tänka sig att godkänna regeringens förslag om en ny kommun för hela den åländska skärgården.
– Det är helt orimligt, säger hon om bristen på trafiklösningar.

Kommentarer

Lagtingets talman Gun-Mari

Lagtingets talman Gun-Mari Lindholm (MSÅ) – hon är nog i grund och botten inte mer än människa hon heller, nej. Men, efter att ha läst den här artikeln fylls man onekligen av beundran för hennes rakryggade inställning till Landskapsregeringens (LR:s) försök att ”modifiera” allas vårt åländska samhällsskick. Och detta med hjälp av en ”modifierad” kommunallag, märk väl! Därvidlag framstår, åtminstone för Gräsrot, liberalernas finansminister Mats Perämaa som om han vore kumlingebo sedan på sin höjd en vecka. I ett avseende synes Lindholm dock vara antingen klädsamt artig – eller gruvligt ”på vils”. Hennes syn på att rösta ja till LR:s kommunreformsförslag, Citat: ”Det tror jag inte att någon kan.” ... Fru ”Kommunministern” – hon har visat sig ”kunna”, hon! Både det ena och det andra! Men undan för undan har hon visat sig bli ganska så tyst. En följd av ensamhetskänsla? Hur som helst, om MSÅ nu inte tar vara på Gun-Mari Lindholms klarsyn – då finns risken för att partiet vandrar in i en dimma som ingen rår på. Förövrigt, TACK, Gun-Mari Lindholm!

Först är GML med och stöder

Först är GML med och stöder kommunsammanslagning med sitt parti, men sen när hennes "nya" kommun kommer på frågan nej då är det helt orimligt att hon skall stöda LR kommunreform. Visst, så har det varit i hela denna process, andra skall nog buntas ihop oberoende vad dom säger o gör men min lilla kommun skall nog inte vara med förrän alla färjlinjer går kors o tvärs genom skärgården. De skall utredas först. Så inte vet jag om hon är så rakryggad, vänder kappan efter vinden hon oxå. När vi "vanliga" frågar efter vilken konsekvens kommunreformen för våra kommuner, så är vi gnälliga, förstår inte vårt eget bästa.mm. Men sitter man som talman så har man förstås alla rättigheter för sig o sin kommun. Fy skäms, skulle jag säga.

Bästa Elbe, det finns nog

Bästa Elbe, det finns nog fortfarande bra många lagtingsmän som åtminstone borde försöka sätta sig in i kommunernas påföljder av Landskapsregeringens divergerande och exklusiva bestyr med allas vår åländska kommunstruktur – många fler än talman Gun-Mari Lindholm. Dessbättre är hennes framträdande nu med största sannolikhet inte längre nödvändigt.

Två lag från Finland fick dela på segern i tävlingen ”Smooth Sailing”, som gick ut på att förbättra skärgårdstrafikens bokning.
– Det är fräscht att få utomstående perspektiv på ett problem som är så väl förankrat i det åländska samhället, säger Victoria Sundberg, ordförande för Digitaliseringskommissionen.

Kommunstyrelsen ber på nytt Lemlands ungdomsförening redogöra för vilka åtgärder som vidtagits, och som kommer att vidtas, för att få ungdomslokalen Valborg i skick.
Styrelsen gick därmed emot kommundirektörens förslag om att avsluta ärendet.

Lyyski Fastigheter gjorde upp det köpeavtal för Bartsgårda gård som landskapsregeringen underkände. Nu menar Inger Lyyski att det egentligen handlar om att köparna ångrat sig och vill häva köpet.
– Köparna har enligt vår mening utövat påtryckning på LR på grund av att de har ångrat sig, säger hon.

I en stor intervju med Ålandstidningen berättar de ledande inom Ålands omsorgsförbund hur de senaste årens turbulens påverkat verksamheten och personalen.
– Vi har haft mycket stressrelaterade sjukskrivningar, säger Jimmy Hellgren, vikarierande tillförordnad omsorgsdirektör.

Havsvidden Ab förlorar en tvist mot den tidigare hotelldirektören Katarina Stylander.
Bolaget ska nu betala drygt 24.400 euro till henne i semesterersättning, lön för väntedagar, ersättning för JP-dagar samt för rättegångskostnaderna i målet.

Två grannar till Ålandskomposten i Sund besvärar sig genom det juridiska ombudet Bertil Zetter mot ett nytt beslut som kommunens byggnadstekniska nämnd fattat om anläggningen.
Man kräver även ett verkställighetsförbud.

Landskapsregeringen ger avslag på jordförvärvsansökan för Bartsgårda gård.  Motiveringen är att det finns saker som talar för att det gjorts ett försök att kringgå begränsningar i jordförvärvslagen. – Jag får göra om och göra rätt, säger säljaren och lagtingsledamoten Viveka Eriksson (Lib).

Styrelsen för Ålands omsorgsförbund har beslutat beställa en internrevision för att utreda hur förbundet kunnat hamna i en likviditetskris. Dessutom har budgeten för 2018 överskridits med 360.000 euro.
– Vi insåg först i november hur stor krisen var, säger Jimmy Hellgren, vikarierande tillförordnad omsorgsdirektör.

Tora Bäckström, överläkare i kirurgi vid Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) har utsetts till årets cancerläkare. Cancerstiftelsen i Finland gjorde valet med bland annat följande motivering: Tora Bäckström är den sammanhållande kraften inom cancervård på Åland.

92,7 procent av åländska barn födda år 2015 har tagit MPR-vaccinet som skyddar mot mässling påssjuka och röda hund. Det är lägre än snittet i Finland och under de 95 procent som krävs för att mässlingen ska hållas borta.
– Det kunde vara lite bättre, säger chefläkare Olli-Pekka Lehtonen.

Andreas Remmer, som i november lämnade jobbet som ekonomidirektör och vice vd i Viking Line, har valts till ny styrelseordförande i Ömsen för 2019. 

En granskning av landskapets pensionsfond visar att det varit ett tufft år för många av placeringarna, inte minst för fondens innehav i skandalomsusade Danske Bank som rasat i värde.
– Aktierna har redan fallit så mycket att våra förvaltare behåller dem för att vänta och se vad som händer, säger Johan Budd, fondansvarig på finansavdelningen.

Pålsböle daghem har drabbats av bakteriell tillväxt och delar av daghemmet har stängts av. Nu utreds vad som ligger bakom bakterietillväxten.
– Personalen har upplevt besvär som har varit svårt att sätta fingret på, säger Aron Lundström, planerings- och utvecklingschef på Finströms kommun.

Fler nyheter