Den rikssvenska SINK-skatten för utomlands bosatta höjdes vid årsskiftet. Pensionären Knut Karlsson från Jomala är en som berörs.  
– Varför har man inte informerat om det här på förhand, frågar han. 

Kommentarer

Det här är i alla fall en sak

Det här är i alla fall en sak mellan pensionärerna och utbetalaren i Sverige. Vill man både äta kakan och ha den kvar? Först flyttar man till Sverige och har det bra, så kommer man till Åland och vill ha specialförmåner. Minst av allt har landskapsregeringen något att göra med detta. Pinsamt.

Förutom att man betalar skatt

Förutom att man betalar skatt i Sverige på sin pension, så räknar även finska skatteverket ut hur stor skatten skulle varit om man haft den inkomsten och betalat den skatten i Finland, och så lägger de på mellanskillnaden på den finska pensionen och skatten, och så får man betala extra skatt i Finland på sin svenska pension! För en medelpensionstagare rör det om ca 1.000 euro mer i skatt per år, så nog vet finska staten att ta ut skatt av pensionärer alltid. Att så många flyttade till Sverige efter kriget och under 1950-talet berodde på att det inte fanns jobb på Åland, så ingen skugga må falla över den som vill arbeta och försörja sig själv, och inte ligga samhället till last. Men på det sätt som nu snaran dras åt om pensionärerna hals och ekonomi, så kommer vi alla snart att måsta få utkomststöd för att klara av mediciner och läkarkostnader.

Man betalar skatt i Sverige

Man betalar skatt i Sverige på den pension man införtjänat där, det är helt ok, och i enlighet med de skattelagar som Sverige har. Finland skall inte snylta på den pension man får för sitt arbete i Sverige, under den tid man arbetade och bodde i Sverige, utnyttjade man den samhällsservice som Sverige tillhandahöll, och kostade på så sätt Finland ingenting. Därför skall Finland vara nöjd med den skatt som man betalar för sin finska pension, som gäller de år man bott och arbetat i Finland och utnyttjat det finska samhällets förmåner. Enligt EU.s lagar och normer förfar Finland felaktigt, men vägrar att rätta sitt beteende, utan fortsätter att beskatta redan beskattade ersättningar man erhåller från ett annat EU land.

Besvara ändå inte frågan

Besvara ändå inte frågan varför en som jobbat i Sverige ska ha en fördel i förhållande till den som arbetat på Åland hela livet. Det är skillnad på att beskatta ett belopp eller att använda det i beräkningsgrunden för den finska skatten. Det du betalat i Sverige får du avdraget i den slutliga skatten.

En 100 % icke fråga för

En 100 % icke fråga för Åländska politiker. " Det här är en stor och viktig fråga som drabbar många här och i resten av Finland. Man kan inte behandla människor hur som helst.". " Varför har man inte informerat och sagt till? Förklarat varför det här görs?" Jag tror du bör ringa Magdalena Andersson och fråga henne varför detta görs. Mats P är nog fel person i denna fråga.

Hur man än räknar så är det

Hur man än räknar så är det nog pensionärerna som är förlorare. Vi betalar ju redan nu mycket högre skatt än löntagare, trots att vi också behöver mat och husrum varje dag. När jag gick i pension fick jag ca 60% av lönen i pension, men skatten steg från 19% till 29,5%. Ni som är i arbetsför ålder skall inte vara avundsjuka på oss, även ni kommer att drabbas av högre skatter den dag ni går i pension. Även ni kommer att upptäcka att pensionerna inte ökar i samma takt som lönerna för dem som arbetar, även ni kommer att upptäcka att år från år minskar pensionen i värde på grund av uteblivna justeringar, eller är justeringar så låga att de inte täcker inflationstakten och de ökade priserna på mat, hyra, mediciner och läkarkostnader. Gläds i stället att ni ännu orkar arbeta, och glöm för all del inte bort att spara en del av lönen att ha som tillskott när ni blir pensionärer.

Andelsbanken för Åland har i sin första delårsrapport för 2018 ett liknande resultat som föregående år. Rörelsevinsten landar på 2,916 miljoner euro en minskning med 20.000 euro, eller 0,6 procent, jämfört med fjolårets resultat för perioden 1 januari till 30 juni.

Parterna i den blodiga misshandel som skedde i Strandnäs förra veckan har nu blivit förhörda av polisen.

Den aggressivt träddödande svampen stubbdyna har nu för första gången upptäckts i Mariehamns lindar.
Flera lindar i Storagatans östra ände är angripna och åtminstone en är fallfärdig, enligt en undersökning i går.

Roger Höglund (C), kommunstyrelseordförande i Finström, vill lägga ner arbetet med samgångsavtalet och istället titta på alternativa lösningar.
– Finström och Geta som en kommun har länge varit min favorit.

Sommarens utgrävningsfynd från Långbergsöda håller som bäst på att analyseras. Utgrävningens syfte var att kontrollera fornlämningens gränser men ledde också till 100 kilo nytt fyndmaterial.

Efter att ha hoppat av samgångsarbetet med Sund och Finström fortsätter Geta att bevaka sin intressen i kommunreformskarusellen. Vilken väg kommunen väljer att gå beror bland annat på Finströms beslut nästa vecka.

Viking Line förbättrade resultatet för första halvåret jämfört med förra året, trots att omsättningen minskade. För helåret sänker dock bolaget prognosen.

Sunds kommunstyrelse vill att kommunen tillsammans med Finström ska fortsätta arbetet med att gå samman. Det beskedet ger kommunstyrelsen efter måndagens möte.

På grund av misshandeln av påfågeln Felix har det inte blivit några nya påfåglar födda på Lilla holmen i år. Djurskötare Diana Holm tycker att det känns skönt att polisen nu har en misstänkt.
– Men Felix får ju inte fjädrarna tillbaka för det.

Under tisdagen informerade Ab Chipsters Food Oy sin personal i Mariehamn om att man inleder samarbetsförhandlingar. Totalt 15 tjänster hotas att dras in på företaget.
– Det handlar om för dålig lönsamhet och nu måste vi vända på varje sten, det gäller inte bara Åland, säger VD Timo Vetriö.

Polismästare Maria Hoikkala är nöjd med det politiska stödet men efterlyser tätare kontakter mellan landskapsförvaltningen och inrikesministeriet.
– Det är dags för ett möte. Jag har väckt frågan i polisstyrelsen, säger hon.

Extremvärmen i sommar har drabbat många jordbrukare, så även äppelodlarna även om något mer skonsamt. På Karl–Ers i Tjudö har skördetiden nyligen börjat och det ser trots allt optimistiskt ut.
– Sommarfrukten ser ut att bli en liten besvikelse men vintern verkar i stället bli bättre än förväntat, säger odlaren Kristian Karlsson.

En man åtalades i går för grov misshandel mot sin dåvarande sambo. Bland annat ska mannen ha piskat henne med en laddarkabel och tagit strypgrepp på kvinnan flera gånger.

Fler nyheter