Den rikssvenska SINK-skatten för utomlands bosatta höjdes vid årsskiftet. Pensionären Knut Karlsson från Jomala är en som berörs.  
– Varför har man inte informerat om det här på förhand, frågar han. 

Kommentarer

Det här är i alla fall en sak

Det här är i alla fall en sak mellan pensionärerna och utbetalaren i Sverige. Vill man både äta kakan och ha den kvar? Först flyttar man till Sverige och har det bra, så kommer man till Åland och vill ha specialförmåner. Minst av allt har landskapsregeringen något att göra med detta. Pinsamt.

Förutom att man betalar skatt

Förutom att man betalar skatt i Sverige på sin pension, så räknar även finska skatteverket ut hur stor skatten skulle varit om man haft den inkomsten och betalat den skatten i Finland, och så lägger de på mellanskillnaden på den finska pensionen och skatten, och så får man betala extra skatt i Finland på sin svenska pension! För en medelpensionstagare rör det om ca 1.000 euro mer i skatt per år, så nog vet finska staten att ta ut skatt av pensionärer alltid. Att så många flyttade till Sverige efter kriget och under 1950-talet berodde på att det inte fanns jobb på Åland, så ingen skugga må falla över den som vill arbeta och försörja sig själv, och inte ligga samhället till last. Men på det sätt som nu snaran dras åt om pensionärerna hals och ekonomi, så kommer vi alla snart att måsta få utkomststöd för att klara av mediciner och läkarkostnader.

Man betalar skatt i Sverige

Man betalar skatt i Sverige på den pension man införtjänat där, det är helt ok, och i enlighet med de skattelagar som Sverige har. Finland skall inte snylta på den pension man får för sitt arbete i Sverige, under den tid man arbetade och bodde i Sverige, utnyttjade man den samhällsservice som Sverige tillhandahöll, och kostade på så sätt Finland ingenting. Därför skall Finland vara nöjd med den skatt som man betalar för sin finska pension, som gäller de år man bott och arbetat i Finland och utnyttjat det finska samhällets förmåner. Enligt EU.s lagar och normer förfar Finland felaktigt, men vägrar att rätta sitt beteende, utan fortsätter att beskatta redan beskattade ersättningar man erhåller från ett annat EU land.

Besvara ändå inte frågan

Besvara ändå inte frågan varför en som jobbat i Sverige ska ha en fördel i förhållande till den som arbetat på Åland hela livet. Det är skillnad på att beskatta ett belopp eller att använda det i beräkningsgrunden för den finska skatten. Det du betalat i Sverige får du avdraget i den slutliga skatten.

En 100 % icke fråga för

En 100 % icke fråga för Åländska politiker. " Det här är en stor och viktig fråga som drabbar många här och i resten av Finland. Man kan inte behandla människor hur som helst.". " Varför har man inte informerat och sagt till? Förklarat varför det här görs?" Jag tror du bör ringa Magdalena Andersson och fråga henne varför detta görs. Mats P är nog fel person i denna fråga.

Hur man än räknar så är det

Hur man än räknar så är det nog pensionärerna som är förlorare. Vi betalar ju redan nu mycket högre skatt än löntagare, trots att vi också behöver mat och husrum varje dag. När jag gick i pension fick jag ca 60% av lönen i pension, men skatten steg från 19% till 29,5%. Ni som är i arbetsför ålder skall inte vara avundsjuka på oss, även ni kommer att drabbas av högre skatter den dag ni går i pension. Även ni kommer att upptäcka att pensionerna inte ökar i samma takt som lönerna för dem som arbetar, även ni kommer att upptäcka att år från år minskar pensionen i värde på grund av uteblivna justeringar, eller är justeringar så låga att de inte täcker inflationstakten och de ökade priserna på mat, hyra, mediciner och läkarkostnader. Gläds i stället att ni ännu orkar arbeta, och glöm för all del inte bort att spara en del av lönen att ha som tillskott när ni blir pensionärer.

Andelen lokalproducerad förnyelsebar elenergi som förbrukas på Åland är endast 4,5 procent, medan resten, ungefär 15 procent, exporteras. Det skriver Henrik Lindqvist, vd för Allwinds Ab, i ett pressmeddelande.

Ett åtal om grovt narkotikabrott har väckts, skriver landskapsåklagare Ina Johansson i ett pressmeddelande.

Livsmedelsbutiken Hugos i Hammarland testar e-handel med hemleverans av matvarorna, i samarbete med Åland post.
– Brevbäraren ställer kassen på trappan, säger handelsman Sture Andersson på Hugos.

Polisen mottog under söndagsnatten en anmälan om ett pågående försök till dråp.

2.328 hektar. Det är arealen på de områden som landskapet Åland via fastighetsverket arrenderar ut för jakt. För tillfället behandlas ansökningarna för jakträtten 
på stora delar av landskapets jaktmarker. Ålandstidningen har kartlagt områdena.

Polisen har nu avslutat sin tekniska undersökning av branden vid Godby hotell.
Nu går man vidare med förhör av misstänkta.

I barn- och familjeloppet i Hero Homerun är det samarbete som gäller. I en del av loppet ska man till exempel hålla bollar mellan allas händer. Men svårt är det inte, säger barnen som Ålandstidningen pratar med.
– Det var mer lätt, säger Juni Norrmén.

Arbetet med att samordna bolagen Mariehamns elnät och Mariehamns energi fortsätter.
Bolagsordningen för nya Enerexit Ab godkändes av stadsstyrelsen i torsdags. Enerexit ska först överta Mariehamns energis reservkraftsproduktion och sedan avveckla den.

Bror Gammals har just kommit hem från kyrkomötet i Åbo, vilket som väntat lät initiativet om att tillåta samkönade äktenskap förfalla. Kyrkomötet beslutade att be biskopsmötet att: ”främja en respektfull diskussion och fortsättningsvis utreda alternativ för att finna lösningar på den rådande oenigheten om äktenskapssynen som finns i kyrkan.”

Ålandstidningens familjedag lockade många barn och deras familjer till Strandgatan på lördagen. Här är fotografen Robert Janssons bilder från evenemanget.

Genom att arrangera skräpplockarvandringar längs den lettiska kusten väcker man människors intresse för miljön, städar stränderna och samlar in data som används vetenskapligt i miljöarbetet.
– Tanken är enkel. Genom att få människor att besöka kusten väcker vi en kärlek som skapar engagemang, säger Zane Rugeva från kampanjen Mana Jura.

Geta sätter den planerade sammanslagningen med Finström och Sund på paus. Nu ska kommunen utreda om arbetet med ett samgångsavtal ska avbrytas.
– För Getas del kan landskapsregeringens alternativ med fem kommuner enligt högstadiedistriktet vara bättre, säger fullmäktigeledamoten Anders Jansson.

En begagnad färja för 50 bilar är landskapsregeringen (LR) på jakt efter.
– Ejdern är ett fartyg som borde ersättas och som kanskre redan borde ha ersatts, säger trafik- och infrastrukturminister Mika Nordberg (MSÅ).

Fler nyheter