ÅHS har ännu på fredagsförmiddagen inte fått något resultat av det test som togs på sjukhuset i går. Det var då en patient sökte vård med misstanke att hen var smittad med coronaviruset.
– Provsvar kommer någon gång i eftermiddag, säger landskapsläkare Knut Lönnroth.

Landskapsregeringen och ÅHS kallade till presskonferens på fredagsförmiddagen med anledning av att en person testats för coronaviruset på sjukhuset i Mariehamn. Testet skickades på torsdagen för analys till ett laboratorium i Helsingfors.

– Det finns ännu inget bekräftat fall på Åland. Provsvar kommer någon gång i eftermiddag. Att säga att det är ett misstänkt coronafall i nuläget är inte korrekt, utan patienten uppfyller kriterierna för att testas, säger landskapsläkare Knut Lönnroth.

Tillsammans med infektionsläkare Marika Nordberg och smittskyddsansvarig på ÅHS Tora Woivalin redogör Knut Lönnroth för läget och beredskapen inför hotet om att coronaviruset gör sin entré på Åland.

– Många har varit di kontakt med ÅHS, men ingen annan har behövt testas. Det finns inga förändringar i rekommendationerna för Åland, utan vi följer exakt samma rutiner som tidigare. Det enda som förändrats är vilka områden som betecknas som riskområden.

Kina, Sydkorea, Japan, Iran och norra Italien är de områden i världen där antalet smittade är högst för närvarande. I det sistnämnda området, norra Italien, har stora insatser genomförts för att begränsa smittspridning av coronaviruset. Ändå har flertalet personer smittats just där under semesterresor.

Knut Lönnroth berättar också hur Världshälsoorganisationen, WHO, ser på möjligheten till så kallad screening av personer som rest till de utpekade epidemiområdena.

– WHO säger att man kan tänka sig att screena personer som lämnar riskområdena, som Kina och norra Italien, men inte att göra det i mottagarländerna.

Utarbetade rutiner

ÅHS, dit den testade åländska patienten sökte sig i går, har väl utarbetade rutiner för epidemiska utbrott som coronaviruset.

– Efter Ebolautbrottet 2014 finns en insatsstyrka. Då övade vi med skyddsutrustning och har fortsatt med de övningarna flera gånger per år, säger Marika Nordberg.

Hon och Tora Woivalin säger också att ÅHS har en plan för att hantera ett ökat antal smittade patienter om den situationen uppstår.

– Just nu har vi platser på medicinkliniken och intensivvårdsavdelningen. Skulle det bli väldigt många får man tänka katastrofplan där man gör om alla kliniker. De planerna finns sedan gammalt, säger Marika Nordberg.

Hålls isolerad

Den testade patienten på Åland hålls än så länge i isolering på sjukhuset i väntan på provsvaret.

– Patienten mår bättre i dag och symptomen är lindriga.

Vid ett bekräftat fall inleder ÅHS en kartläggning av den smittades kotakter med andra för att kunna testa de som kan ha utsatts för risken att smittas.

– Om vi har ett fall så kartlägger vi vilka personer som funnits i närheten av personen. Definitionen är att man ska ha vistats öga mot öga med den smittade personer i ungefär 15 minuter, och inom två meters avstånd. Det betyder att det exempelvis kan vara personer som bor i samma hushåll. Om man varit på resa kanske man har tillbringat mycket tid med vissa personer i ressällskapet, säger Tora Woivalin.

När denna kartläggning är gjord går man vidare i nästa steg.

– Om man har ett fall och klarlagt närkontakterna från när symptomen brutit ut, kontaktar man personerna under de kommande 14 dagarna. Om de får symptom under den tiden så testar man. De ska gärna hålla sig hemma och undvika sociala kontakter

Vilka är symptomen på att man har coronaviruset?

– Symptomen är någon form av luftvägsbesvär, med eller utan feber. Det handlar mindre om snuva och halsont, mer om hosta och luftvägsbesvär. Och det ska vara i kombination med att man varit i de här epidemiområdena. Men dessa är ganska mycket samma symptom som en vanlig säsongsinfluensa, vilket gör det svårt, säger Marika Nordberg.

Låg fara

Knut Lönnrot säger att personer som rest till områden med stor smittspridning ska iaktta särskild uppmärksamhet.

– Jag tycker att man ska vara orolig om man varit i ett av de listade områdena. Då finns en ökad risk och då ska man var extra uppmärksam på hur man mår.

Däremot är risken att bli smittad på Åland låg, menar han.

– Den allmänna risken för sekundärsmitta, där någon som inte varit på resa blir smittad på Åland, är mycket låg.

– Men den är inte obefintlig., säger Knut Lönnroth.

UPPDATERING: Under eftermiddagen meddelar ÅHS att man infört besöksförbud på medicinavdelningen. ”ÅHS medicinavdelning har besöksförbud tillsvidare på grund av isolering”, skriver ÅHS på hemsidan.

Landskapsregeringen (LR) är kritisk till att den finska regeringen har bestämt att läkare som kommer till Åland från Sverige ska sitta i 14 dagars karantän. ”Landskapsregeringen yrkar därför på att karantänsreglerna för denna grupp av pendlare lyfts bort så att verksamheten kan fortsätta”, skriver LR till regeringen i Helsingfors.

Finlands regering har beslutat att stänga passagerartrafiken från utlandet till Finland. Det innebär att efter långfredagen kommer ingen att kunna ta färja från Sverige till Åland.
– Vi gör det för att stoppa smittan, säger Ålandsminister Anna-Maja Henriksson (SFP).

Familjen till en person som hösten 2017 föll över bord från ett fartyg anklagar den åländska polisen för att inte ha vidtagit de åtgärder som normalt tas i liknande fall.
Nu vädjar man till landskapsregeringen att agera.
– Det är ett exceptionellt ärende, säger kansliminister Harry Jansson (C).

För att upprätthålla patientsäkerheten kommer det att behövas ytterligare personal inom vårdsektorn.
Därför lanserar Högskolan på Åland tillsammans med Öppna högskolan nu nätbaserade och kostnadsfria kurser för att förbereda extrapersonal att ta anställning.
– Vi kan anta att behovet, framför allt inom äldreomsorgen, kommer att bli än större, säger överlärare Erika Boman, som ligger bakom själva initiativet.

Karl Nordlund som har arbetat som tf räddningschef utsågs i dag till ordinarie räddningschef av Mariehamns stad. 

Vid dagens pressinfo påtalade lantrådet Veronica Thörnroos att ungdomar som samlas i grupper större än 10 personer utgör ett problem i arbetet med att bekämpa smittspridningen på Åland.
Här följer du Ålandstidningens direktreferat av presskonferensen.

Som 16-åring åkte Doris Berglund till Stockholm för att arbeta efter att hon inte sluppit in till barnskötarutbildningen i Åbo.
– Jag var för ung för att slippa in, säger Doris.

Biblioteken upphör lämna ut fysiska material tills undantagstillståndet hävs. Den som vill läsa kan fortfarande låna e-böcker.
–  Vi har haft på känn att det var på kommande, säger bibliotekschef Fredrika Sundberg vid Mariehamns stadsbibliotek.

Jomala kommun har kallat till samarbetsförhandlingar. Orsaken är att undantagstillståndet förlängs.
– När vi dessutom fick besked att landskapsregeringen (LR) inte ger något ekonomiskt bistånd till kommunerna såg vi ingen annan utväg, säger kommundirektör John Eriksson.

Fastighetsverket ansöker om en översyn av stadsplanerna vid Neptunigatan i Mariehamn. Man vill ge Ålands gymnasium och Högskolan på Åland nya möjligheter att utvecklas.

Landskapsregeringen har fått drygt 50 remissvar på det första förslaget till havsplan för Åland.
Kritik förs av många fram mot dels hur stort område som planläggs, dels mot att den privata äganderätten kan inskränkas.
– Men det är inte vårt mål, tvärt om, säger Stefan Husa, planerare vid landskapsregeringen.

Farledsavgifterna är en aktuell fråga när Finlands regering den här veckan ska förhandla om årets andra tilläggsbudget.
– Att slopa farledsavgifterna är en åtgärd som hjälper rederierna i den här svåra situationen utan att bryta mot EU-stödsreglerna, säger riksdagsledamot Mats Löfström.

Det blir ingen postrodd över Ålands hav i juni. Eventuellt genomförs evenemanget i augusti i stället.
Det meddelar Postrotekommittén.

Fler nyheter