Inom de närmaste 20-30 åren förväntas befolkningen i Järsö-Nåtö nästan femdubblas. Detta för med sig en stor ökning av personbilstrafiken och efterfrågan på skolplatser i Mariehamn.

-Lemlands planering är ohållbar, säger stadsarkitekt Sirkka Wegelius.

MARIEHAMN Inom 20-30 år förväntas Järsö-Nåtös befolkning öka med drygt 1.100 personer. Trots detta finns bara en tomt angiven för offentlig service i Lemlands nya förslag till delgeneralplan för området. Kommunen räknar kallt med att kunna köpa offentlig service, i första hand skolplatser, av Mariehamn.

Detta anser stadsarkitekten Sirkka Wegelius och stadsplanenämnden vara en konstig och ohållbar planering. Under samma period väntas nämligen befolkningsantalet i södra Mariehamn nästan fördubblas. Detta innebär en hård press på både trafiken och skolorna, speciellt i södra staden.

-Det är en ohållbar utveckling. Man har utgått från att man kan köpa skolplatser av Mariehamn. Kan man verkligen planera på det sättet? Mariehamn måste ju se till sina egna skolbarn i första hand, säger Sirkka Wegelius.

Gränsjusteringar

Förutom att stadsplanenämnden undrar hur Lemland egentligen ska kunna klara av sin skyldighet att ordna service för alla de nya invånarna, som befinner sig långt från kommunkärnan, är man oroad över hur befolkningstillväxten påverkar trafiken i södra staden.

-Det blir en stor ökning av personbilstrafiken vilket påverkar vår planering. Ålandsvägen är planerad för ett visst antal bilar och med ökningen kan det till exempel bli aktuellt med en tunnel.

Ni vill att Lemland ska vara med och betala för dessa vägbyggen?

-Ja, vi vill få till ett samarbete.

Frågan om en delgeneralplan för Järsö-Nåtö var uppe redan för fem år sedan och även då var staden kritisk till den snabba exploateringstakten. Trots att man gjort vissa ändringar i den nya planen anser inte stadsplanenämnden att det räcker.

Därför enades stadsplanenämnden på sitt möte under måndagen om ett utlåtande där man anser att förslaget ska omarbetas utgående från en "betydligt lägre" exploateringsgrad samt att Lemland bör redogöra för hur man har tänkt ordna den offentliga servicen.

-Nämnden vill ha en diskussion med Lemland. Frågan om gränsjusteringar kom också upp. Mariehamn kan helt enkelt inte svälja en så stor ökning av trafiken och av efterfrågan på skolplatser.

Och med gränsjusteringar menar man att Järsö-Nåtö skulle tillhöra Mariehamn i stället?

-Just det.

Östersjöfonden fyller 30 år i år. Det uppmärksammar man med en podcast i tolv delar. ”Samtal runt Östersjön” heter den.

ÅCA:s mångåriga vd Johannes Snellman har sagt upp sig.
”Jag och styrelsen tycker olika i ett antal frågor”, skriver Johannes Snellman i ett pressmeddelande.

Högskolan på Ålands rektor Jonas Waller ha sagt upp sig, det meddelar högskolan i ett pressmeddelande.
Jonas Waller meddelade skolan sitt beslut i dag.

Fler falska sedlar än normalt har påträffats under november och december. Det skriver polisen i ett pressmeddelande. De förfalskade sedlarna är av valörerna 20 euro och 50 euro.

Den ordinarie psykologen vid primärvården är föräldraledig och Ålands hälso- och sjukvård har inte lyckats hitta någon vikarie.

– Därför har vi döpt om mottagningen, säger Tora Woivalin, chef över primärvården vid Ålands hälso- och sjukvård.

Stadsarkitektkansliet skärper formuleringarna för skyddsvärda byggnader från ”bör skyddas” till ”skall skyddas” i förslaget till ny delgeneralplan för Mariehamns centrum. Helt i enlighet med plan- och bygglagen, enligt stadsarkitekt Sirkka Wegelius.
– Det måste anges i generalplanen vilka byggnader som har ett kulturhistoriskt värde och är skyddsvärda.

Infrastrukturnämnden går med på Viking Line Buss förslag om att byta bränsle till biodieseln Neste My för stadens kollektivtrafik under resten av avtalsperioden.
Bränslet innehåller bland annat en restprodukt från produktionen av palmolja. Stadens miljösamordnare Ulf Simolin förordade därför inte bytet.

När lagtinget behandlade den tredje tilläggsbudgeten för 2018 hamnade skärgårdsfärjan ms Ejdern i hetluften.
– Jag tycker faktiskt att skärgården har rätt att kräva lite mer av den basservice man använder dagligdags än detta fartyg, sade Veronica Thörnroos (C).

Senast till hösten vill Saltviks kommunstyrelse kunna ta ställning till vilken entreprenör som ska bygga om Sunnanberg vårdhem.

Lantrådet Katrin Sjögren (Lib) uttryckte sin besvikelse över att diskussionerna om självstyrelselagen havererat.

Inte heller Ålands riksdagsledamot, Mats Löfström, ser någon lösning i sikte.

– För tillfället är sannolikheten inte stor, säger han.

En åländsk företagare som sedan 1998 i flera omgångar lånat pengar av en utländsk affärsman stäms nu för obetalda skulder från det långa skuldförhållandet. Käranden yrkar på att mannen omedelbart ska reglera skulden som uppgår till totalt 447.000 euro.

Den finländska regeringen vill göra en total översyn av våldtäktslagstiftningen, där en samtyckeslag ska ingå.
Det välkomnas av Ålands riksdagsledamot Mats Löfström.
– Kvinnor och barn måste ha ett grundmurat skydd, säger Löfström.

Alla fast bosatta som Ålands elandelslag känner till eller som anmält fel med eldistributionen borde nu fått tillbaka elen. Det meddelade andelsbolagets vd David Karlsson på tisdagskvällen.

Fler nyheter