Enligt stadens verksamhetsutvecklare Terese Flöjt är det Rockoff som tackat nej till marknadsföringsavtalet som skulle innebära att staden efterskänker torghyran.

– Just nu har vi heller inget undertecknat hyresavtal.

Kommentarer

Nog är det ju märkligt med

Nog är det ju märkligt med Mariehamns stad. I stället för att vara tacksam att det finns någon som gör något som ger genklang vida omkring så skall man alltid krångla till det. Minns att det inte var alltför länge sedan som politikerna i staden gjorde närapå allt för att stoppa tillkomsten av Äventyrsgolfen. Det bästa som hänt för de många tillresande i Östra Hamnen med lek, mat, dans, musik och stimulans av hela området. Eller är det tjänstemännen i staden som borde bytas ut? Nu kan vi ju också snart kalla Mariehamn " staden med trafikköerna". Refuger överallt som effektivt stoppar alla trafikanter bakom någon som skall göra en vänstersväng eller vid rött ljus. Kul att se köerna då Rosella just anlänt. Finns det ingen i Mariehamn i ansvarsposition som börjar inse att det, trots satsade hundratals tusen Euro, kanske inte blev helt rätt?

Det är tragiskt hur stadens

Det är tragiskt hur stadens tjänstemän tänker. Det är inte Denmis fel och Flöjt och hennes kolegor inte hade kompetensen att upptäcka svindleriet på Visit Åland och nu anser att Rockoff pga detta nu skall bara marknadsföringen av Mariehamn. Det är helt rätt av Dennis att vägra.

Självklart skall Dennis

Självklart skall Dennis betala hyra för torget,i synnerhet när det ju är en affärsverksamhet som kommer pågå där Ica 2 veckor!ifall ett"tivoli"med åkatraktio er skulle vilja hyra torget i 2 veckor så får nog dom betala hyra också!

Hur skapar man bäst de mest hållbara kommunerna för framtidens Åland? Det var knäckfrågan när lagtinget fortsatte att debattera kommunreformen, men också om lagförslaget alls är lagligt.

I september fattade landskapsregeringen ett nytt beslut om ett taxitillstånd i Mariehamn efter att det tidigare beslutet underkänts av Högsta förvaltningsdomstolen. Nu har Mariehamns åkeriförening besvärat sig även mot de nya beslutet.

Mariehamn och Jomala presenterar den 20 november avtalsförslaget som ska ligga till grund för en mellan samtliga 16 kommuner gemensam räddningsmyndighet.
– Så här nära har vi aldrig varit tidigare, säger räddningschef Lennart Johansson.

Kommunutredare Marcus Henricson säger att anställningstryggheten inte påverkas om kommuner slås ihop på Åland.
– De övergår som gamla arbetstagare till den nya kommunen.

Landskapets fastighetsverk har köpt fastigheten Strandgatan 25 i Mariehamn av Ömsen för 250.000 euro.
- Det här är en mycket bra affär för oss ur flera synvinklar, säger Fastighetsverkets vd Stefan Rumander.

Att även kvinnor i vikingarnas samhällen nådde status som fruktade krigare dramatiseras i den brittiska dokumentär som i dagarna spelas in i Saltvik.
– Här är det grått, regnsjukt och dystert – perfekt vikingaväder, säger regissören David Bartlett.

Sommarens torka och den efterföljande bristen på foder tvingar Storgårds Lantbruk Ab vänta med planerna på att bygga ett nytt hönshus.

Lagstadgade krav på forskning, mer utbildning på engelska, fler deltidsanställningar – och en rejält krympt styrelse.
Det är fyra av förslagen från utredarna Göran Djupsund och Henrik Wolff, som rapporterar om hur högskolan bäst bolagiseras.

Brändö kommun uttrycker skepsis mot landskapsregeringens planer för norra linjen.
– Det är tydligt att kommunreformen har påverkat planerna. Men vi är fortfarande en kommun, och prioriterar den interna trafiken, säger kommundirektör John Wrede.

Åland har fått stort utrymme i den svenska mångkulturella almanackan för 2019 som ges ut för 29:e året i rad. Men så ges även den traditionella kalendern ut i samarbete med Ålands landskapsregering.

Brändös befolkning fortsätter sjunka och är nu nere på den lägsta nivån på flera år. I september bodde 442 personer i kommunen.

När nu fyra omgångar är spelade av den lokala Pingisligan behåller Crosskey allt jämnt topplaceringen. Två nya segrar kom under lördagen mot tufft motstånd.

Trots höjda skatter blir 2019 ett tufft år för Geta. Enligt budgetförslaget landar resultatet på minus 277.100 euro.

Fler nyheter