Försenade och bristfälliga konstruktionsritningar och felaktiga massaberäkningar i samband med byggandet av matargångarna till kaj 6. Nu döms den konsult och projektör som Mariehamns stad anlitade för entreprenaden att betala 250.000 euro i skadestånd. Men tingsrätten konstaterar även att staden får bära en del av ansvaret för händelsen.

Kommentarer

Det som kommer fram om

Det som kommer fram om Mariehamns stad blir bara värre och värre. Muntliga avtal, avsaknad av tidsplaner osv. Tingsrättens bedömning är att staden själv medverkat till den uppkomna skadan på ett sådant sätt att man måste bära ansvaret. Detta är skattebetalarnas pengar som går upp i rök pga av rent slarv och avsaknad av processer. Däremot är staden ytterst formell och noga med avtal gällande 13.000 euro vid uthyrning av torget. Vem och vilka tjänstemän är skyldiga? Det räcker tammefan nu.

Den påfallande inkompetens

Den påfallande inkompetens och grötmyndighet som gemene mariehamnare gång på gång får sig slängd i ansiktet av sina makthavare – det är nån’ting, det, som åländska lantisar bör lägga väl på minnet till nästa lagtingsval! Varför? Tja – vilken kommun är mera ”storkommun” än Mariehamn – och vilken av dem fikar efter mera utrymme?

Tur att man inte bor i

Tur att man inte bor i Mariehamn! Hamnen, Mariebad, Pommerndockan, Tekniskaverken, Ålandsvägen, mm, mm. Listan blir hur lång som helst. Tur är att Barbara far fram med städkvasten, hoppas att hon hinner med allt!

Om detta är den avgående VD:s

Om detta är den avgående VD:s ansvar skall denna naturligtvis befrias från sitt nuvarande uppdrag som konsult då denna i så fall uppenbarligen inte besitter rätt kompetens att driva ett bolag och sköta de nödvändiga processerna. Bolagets styrelse måste sitta löst efter detta.

Ömsens försäljning av Strandgatan 25 är ett led i försäkringsbolagets ambitiösa byggplaner i Mariehamns centrum.
– Vi röjer väg för kommande investeringar och renodlar vårt fastighetsinnehav, säger vd Dan-Erik Woivalin.

96 procent av Kökarborna som deltog i en enkätundersökning motsätter sig landskapsregeringens kommunreform.
– Det är ett kraftfullt svar, säger kommundirektör Johan Rothberg.

Finnlines passagerar- och fraktfartyg ms Finnfellow drabbades sent på tidagkvällen av ett generatorhaveri. Fartyget tappade som följd styrförmågan och drev utanför farleden i den inre Åboländska skärgården vid Erstan.

Flera jordbrukare som Ålandstidningen pratat med har direkt eller indirekt tvingats lägga ner, alternativt trappa ner, sin verksamhet på grund av sommarens torka.
– Det är inte roligt. Man har lite ont i magen, säger en av dem.

I sin skuggbudget föreslår Sannfinländarna att klumpsumman till Åland minskas med 100 miljoner euro. I stället vill man satsa pengar på bland annat polis och försvar.
– Man får vara glad att de inte sitter i regeringen, och knappast kommer med i nästa, säger lantrådet Katrin Sjögren (Lib).

Ålands tingsrätt förkastar ett åtal om osann utsaga inför domstol eftersom det inte ställts utom allt rimligt tvivel att något sådant brott har begåtts.
Personerna som hördes under rättegången gav olika berättelser om händelseförloppet.

Hur skapar man bäst de mest hållbara kommunerna för framtidens Åland? Det var knäckfrågan när lagtinget fortsatte att debattera kommunreformen, men också om lagförslaget alls är lagligt.

I september fattade landskapsregeringen ett nytt beslut om ett taxitillstånd i Mariehamn efter att det tidigare beslutet underkänts av Högsta förvaltningsdomstolen. Nu har Mariehamns åkeriförening besvärat sig även mot de nya beslutet.

Mariehamn och Jomala presenterar den 20 november avtalsförslaget som ska ligga till grund för en mellan samtliga 16 kommuner gemensam räddningsmyndighet.
– Så här nära har vi aldrig varit tidigare, säger räddningschef Lennart Johansson.

Kommunutredare Marcus Henricson säger att anställningstryggheten inte påverkas om kommuner slås ihop på Åland.
– De övergår som gamla arbetstagare till den nya kommunen.

Landskapets fastighetsverk har köpt fastigheten Strandgatan 25 i Mariehamn av Ömsen för 250.000 euro.
- Det här är en mycket bra affär för oss ur flera synvinklar, säger Fastighetsverkets vd Stefan Rumander.

Att även kvinnor i vikingarnas samhällen nådde status som fruktade krigare dramatiseras i den brittiska dokumentär som i dagarna spelas in i Saltvik.
– Här är det grått, regnsjukt och dystert – perfekt vikingaväder, säger regissören David Bartlett.

Sommarens torka och den efterföljande bristen på foder tvingar Storgårds Lantbruk Ab vänta med planerna på att bygga ett nytt hönshus.

Fler nyheter