Det pålas och fylls ut med sprängsten runt Svibybron.

Arbetet med ombyggnaden pågår för fullt.

I maj ska det vara klart.

SVIBY Decimeter för decimeter trycker grävmaskinen ned den tio meter långa pålen i gyttjan bredvid Svibybron. Gravmaskinist Mikael Karlsson justerar gripklons vinkel någon grad.

Så sitter pålen på plats och sticker upp någon meter ovanför vattenytan.

Nästa påle lyfts fram. Jan Andersson spetsar ena änden med motorsåg och jämnar till den andra. Gripklon lyfter upp den och strax står den på plats i vattnet bredvid de andra.

-Det ska bli ett sjuttiotal pålar här. Sedan ska de slås ned i botten den sista biten med hydralhammare, berättar Mikael Karlsson.

Fyller på med sprängsten

Östra halvan av brons norra sida är redan pålad. Här fyller Schakt Ab på med lass efter lass av sprängsten. Nivån på rustbädden ligger ännu någon meter under dagens vägbana.

-Den breddade vägen kommer att gå i samma nivå, förklarar arbetsledare Rudolf Öhberg.

Böjda ribbor, ringbommar, omsluter bygget en bit ut i vattnet för att hindra uppvirvlade gyttja från att sprida sig.

Det hela går ut på att bygga en ny bro, i två etapper. Först byggs norra sidan, därefter södra. Vägbanken ska breddas och förses med trottoarer för gång- och cykeltrafik på bägge sidor. Det ska sätta upp ett högt vägräcke längs hela vägkanten och belysning för både bilar och gång- och cykeltrafikanter. På Möckelösidan kommer en anslutande gångcykelväg att byggas till Möckelörondellen för att knyta ihop med den lätta trafiken västerifrån.

Muddrar miljöfarlig gyttja

I samband med att banken byggs om kommer fjärrvärme-, telefon- och elnäten att bygga ut västerut. Entreprenaden utförs av Ålands Schakt AB med Eriksson bygg Ab som underentreprenör för brobyggnadsarbetena.

På andra sidan bron ska det muddras. Fast muddermassorna får inte grävas upp förrän det är klart vart den miljöfarliga gyttjan kan placeras.

-Det är 250 kubikmeter miljöavfall. Om ingen vågar ta emot det här på Åland kommer det att skickas till Finland, säger Rudolf Öhberg.

Hela bygget ska vara klart i slutet av maj 2010. I april-maj kommer vägbanken att stängas av helt i ett par veckor medan de två brodelarna gjuts ihop.

-Då kommer trafiken att omdirigeras via Sviby, säger Rudolf Öhberg,

Trafiken flyter bra

När Ålandstidningen besöker bygget vid halvelvatiden på förmiddagen flyter trafiken på bra. Trafikljusen matar bilar ömson från väster och ömson från öster över den enda öppna vägbanan.

Medan båttrafiken under Sviby bron är avstängd har de som har båtar norr om Sviby bro och bank erbjudits att lägga dem vid andra båtplatser i Mariehamn.

-Hittills har allt gått enligt planen. Vi är på tidtabellen, konstaterar Rudolf Öhberg nöjt.

Ängösundsfärjan och ett brittiskt styckegodsfartyg var i morse vid 9-tiden nära att kollidera.

Styrelsen för ÅMHM kräver att få ta en aktiv del i rekryteringen av nästa myndighetschef.

– Vi kan anställa all annan personal utom chefen, som anställs av landskapsregeringen, säger styrelseordförande Karl-Erik Williams.

Ålands bildningsförbunds styrelse har polisanmält verksamhetsledaren Mikael Erickson.
– Vi skickar ut mer information under dagen, säger styrelsemedlemmen Berit Lindholm på fredagsmorgonen.

Båda Ålands skogsbolag, Ålands skogsindustrier och SkogAx, förstärks av utländska avverkningsgrupper för att kunna möta behovet av avverkning efter stormen Alfrida. Samtidigt säger man att kapacitet finns för att hantera volymerna.
– Med de resurser vi samlat ihop kommer vi att avverka ungefär 300.000 kubikmeter i år. Det är en avsevärd ökning från tidigare år, säger Ålands skogsindustriers vd Joakim Blom.

I dag finns 76 demensvårdsplatser på Åland. Nästa år kommer 428 ålänningar att behöva dygnet runt-tillsyn på grund av demens.
Därför vill Oasen boende- och vårdcenter bli ett centrum för minnessjukdomar.
– Behovet är enormt, säger styrelseordförande Gyrid Högman.

Östersjöfonden fyller 30 år i år. Det uppmärksammar man med en podcast i tolv delar. ”Samtal runt Östersjön” heter den.

ÅCA:s mångåriga vd Johannes Snellman har sagt upp sig.
”Jag och styrelsen tycker olika i ett antal frågor”, skriver Johannes Snellman i ett pressmeddelande.

Högskolan på Ålands rektor Jonas Waller ha sagt upp sig, det meddelar högskolan i ett pressmeddelande.
Jonas Waller meddelade skolan sitt beslut i dag.

Fler falska sedlar än normalt har påträffats under november och december. Det skriver polisen i ett pressmeddelande. De förfalskade sedlarna är av valörerna 20 euro och 50 euro.

Den ordinarie psykologen vid primärvården är föräldraledig och Ålands hälso- och sjukvård har inte lyckats hitta någon vikarie.

– Därför har vi döpt om mottagningen, säger Tora Woivalin, chef över primärvården vid Ålands hälso- och sjukvård.

Stadsarkitektkansliet skärper formuleringarna för skyddsvärda byggnader från ”bör skyddas” till ”skall skyddas” i förslaget till ny delgeneralplan för Mariehamns centrum. Helt i enlighet med plan- och bygglagen, enligt stadsarkitekt Sirkka Wegelius.
– Det måste anges i generalplanen vilka byggnader som har ett kulturhistoriskt värde och är skyddsvärda.

Infrastrukturnämnden går med på Viking Line Buss förslag om att byta bränsle till biodieseln Neste My för stadens kollektivtrafik under resten av avtalsperioden.
Bränslet innehåller bland annat en restprodukt från produktionen av palmolja. Stadens miljösamordnare Ulf Simolin förordade därför inte bytet.

När lagtinget behandlade den tredje tilläggsbudgeten för 2018 hamnade skärgårdsfärjan ms Ejdern i hetluften.
– Jag tycker faktiskt att skärgården har rätt att kräva lite mer av den basservice man använder dagligdags än detta fartyg, sade Veronica Thörnroos (C).

Fler nyheter