Sedimentbassäng med småbåtshamn eller våtmark med naturområde. Det är två av alla förslag på hur man kan rädda Svibyviken.

MILJÖ För att minska övergödningen i Svibyviken behöver jordsbruksutsläppen från Möckelöbäcken minskas.

Det kan göras på flera olika sätt och i dag ligger olika förslag på olika bord. Peter Feuenbach som nu har gjort ett förslag till Jomala kommun föreslår i korthet:

? en ny kvävefälla vid rävfarmen i Ingby.

? ett utjämningsmagasin vid ÅCA-mejeriet. Magasinet ska fungera som skyddsbarriär och fånga upp skadliga ämnen vid till exempel haveri.

? att förkorta och stensätta ett dagvattenrör och

? utgrävningssanera en högt belastad dikesbotten.

Våtmarksområde

Om Jomala kommun genomför de här förändringarna kan ett av Mariehamns stads ursprungliga förslag om våtmarksområde bli verklighet, säger Jan Westerberg på miljöbyrån. Ett sådant våtmarksområde skulle även kunna användas till naturområde och på så vis göras mer tillgängligt för allmänheten.

Rauli Lehtinen (lib) som har varit involverad i arbetet med Svibyviken i nästan tio år ser många fördelar med en sådan våtmark.

-På det här viset kunde man bygga upp ett strövområde och ha pedagogiska inslag som exempelvis fågeltorn.

Småbåtshamn

Ett annat förslag som nyligen kom till miljöbyrån från Carl-Gustav Flink går ut på att bygga en kombinerad sedimentbassäng och småbåtshamn, där ena halvan skulle ligga på Mariehamns och den andra på Jomala kommuns mark.

- Småbåtshamnen skulle vara ett utmärkt sätt att få nytta av bassängen eftersom det finns ett uttalat behov av båtplatser. Men det är miljönyttan som är den största vinsten.

Bassängen skulle lagra fosfor och lagringarna i bassängen skulle kunna återanvändas till jordförbättring och gödsel, säger Flink.

-Poängen med förslaget är att det är enkelt och billigt, för 20.000-25.000 euro skulle man få mycket effektiv sedimentering.

Makt hos landskapet

En stor makt i när ett förslag kan komma att verkställas ligger hos landskapsregeringen och miljöbyrån, säger Jan Westerberg.

-För att det ska hända något måste de pytsa ut pengar.

Mikael Wennström på miljöbyrån ser Carl-Gustav Flinks förslag som en möjlig lösning.

- Hans idé är en av flera möjliga. Vi kan inte diskutera något innan vi tagit ställning tillsammans med Jomala kommun och Mariehamns stad. Men idén är intressant och något som vi troligen kommer att ta upp i våra diskussioner.

Rauli Lehtinen gillar inte Flinks förslag.

-Jag förespråkar en våtmark eller ett delta eller vad som helst som är en mer naturvänlig lösning än en någon fyrkantig bassäng. Spontant tycker jag att Flinks förslag är väldigt dåligt, det har jag sagt till honom.

Minska utsläppskällan

Bassänger och våtmarker i all ära - det viktigaste är att minska belastningen vid källan, säger Mikael Wennström.

-Det betyder att det gäller att helst förhindra att utsläpp överhuvudtaget sker, i Möckelbybäcken finns några betydande sådana utsläppskällor. En av dem är en rävfarm, de har krav på sig och ska genomföra en del åtgärder de närmaste åren. När de gör det så kommer belastningen att minska betydligt.

Även om man till slut hittar en lösning dröjer det länge innan Svibyviken blir en frisk vik.

- Det är tydligt att det finns en fördröjd effekt, tyvärr finns det ganska mycket näring som är lagrad i jorden. Det kan ta lång tid innan vi ser förbättringar.

Samtliga av Viking Lines fartyg som trafikerar mellan Sverige, Åland och Finland med undantag för Cinderella berörs om Sjömansunionen går till strejk.
– Vi är Finlands största arbetsgivare till sjöss och blir det strejk drabbar det oss väldigt hårt, säger Viking Lines kommunikationsdirektör Johanna Boijer-Svahnström.

Åbo hovrätt slår fast den av Ålands tingsrätt givna domen mot flera personer inblandade i den så kallade knarkligan på Åland.

Air Leaps flyg har varit försenade och inställda för många gånger. Nu ska tidtabellen ändras och blir det inte bättre kommer landskapsregeringen att ta till sanktioner.
– Ser man sådana här siffror i fortsättningen så måste det bli avdrag enligt vårt avtal. Då måste vi skrida till verket för det är oacceptabelt, säger Per-Erik Cederkvist.

Att finländska och åländska sjömän sparkas till förmån för billigare arbetskraft kommer inte att accepteras.
Det säger Kenneth Bondas, förbundssekreterare på Finlands Sjömansunion med anledning av den strejk unionen varslade om i torsdags.

Med 159 röster mot 15 antog riksdagen i första behandling det nya ekonomiska systemet i självstyrelselagen.
– Ett klart bevis för att vi har stöd för vår sak, säger Ålands riksdagsledamot Mats Löfström.

Den i dag 41-åriga mannen drog kniv när han tappade humöret en juninatt 2017 – enligt honom själv när en 46-årig man ville tala om att 41-åringens flickvän tidigare levde som prostituerad.
– Då begick jag misstaget och hämtade kniven, säger 41-åringen som nu åtalas för dråpförsök i tingsrätten.

Den arbetsgrupp som utreder ett nytt reningsverk i Föglö vill att uppdraget avbryts och att kommunen bygger om det befintliga reningsverket i stället. Dessutom vill byggnads- och tekniska nämnden att förhandlingar inleds med fiskodlingarna för att få dem att rena sitt eget avloppsvatten.

Krögarna vid den nya golfrestaurangen Brassie i Kastelholm, Lotta Wickström och Michael Silversvärd, stämmer Ålands golfklubb på mer än 150.000 euro.
– Det är beklagligt. I övrigt har jag inga kommentarer i dag, säger klubbdirektör Åsa Nordström.

Hela den finländska handelsflottan berörs när Sjömansunionen varslar om strejk. Går inte Rederierna i Finland med på löneförhöjningar på över 2,5 procent både 2019 och 2020 inleds strejken den 1 mars.
– Det är en strejk som skulle få betydande konsekvenser, säger Hans Ahlström, vice vd för Rederierna i Finland.

I går på Alla hjärtans dag dök ett två meter stort hjärta upp i centrum av Mariehamn.
– Ett sätt att föra ut kärlekens budskap, mellan människor och till staden, säger Dan Ferna på City Mariehamn.

Björn Wennström slutar som centrumchef i Maxinge.

Men någon stor omläggning av kursen är inte att vänta.

– Nej, inte ändrar vi. Vi kör vidare med samma koncept, säger vd Dan-Johan Dahlblom.

Vad händer under sportlovet? På lördag publicerar Ålandstidningen en lista på aktiviteter för barn och ungdomar. Skicka därför in tips på allt som är på gång i idrottsanläggningar, museer, bibliotek, ungdomsgårdar och annat som kan vara av intresse. 

Viking Lines rörelseresultat för det fjärde kvartalet blev 1,6 miljoner euro jämfört med 3,7 miljoner samma kvartal 2017. Dividenden hålls oförändrad på 0,20 euro per aktie.

Fler nyheter