Skolorna är redo att ta emot eventuella lågstadiebarn som kommer tillbaka på måndagen.
– Men vi vädjar till alla föräldrar som kan att behålla barnen hemma av smittspridningsskäl, säger stadens bildningsdirektör Kjell Nilsson.

I fredags meddelade regeringen i Helsingfors att man ändrar de tidigare direktiven om att skolbarn i årskurs ett till tre på lågstadiet ska distansundervisas hemma. Nu är de åter välkomna att gå till skolan. Orsaken är att det strider mot likbehandlingslagstiftningen att inte låta alla barn undervisas i skolan när man gjort undantag för barn till föräldrar med samhällsbärande yrken.
Stadens skolor är redo, säger bildningsdirektör Kjell Nilsson. 
– Lärarna är på plats och beredda att ta emot barnen. Men vi måste ju se hur många som kommer innan vi kan säga exakt hur vi gör. Vårt huvudbudskap är fortfarande att vi vädjar till alla föräldrar som kan att hålla sina barn hemma. Syftet är ju att minska risken för smittspridning. 
Lärarna riskerar att få dubbla uppgifter om de både ska distansundervisa barn som är hemma, och hålla vanliga klasser på skolan.
– Det beror alldeles på hur många barn som kommer. Man kan tänka sig att slå ihop grupper om det behövs. Men det kommer att ta ett par dagar innan allt hamnar på plats.
Skolor räknas inte som offentliga sammankomster varför de inte är underställda förbudet mot folksamlingar på över tio personer.

 

För att upprätthålla patientsäkerheten kommer det att behövas ytterligare personal inom vårdsektorn.
Därför lanserar Högskolan på Åland tillsammans med Öppna högskolan nu nätbaserade och kostnadsfria kurser för att förbereda extrapersonal att ta anställning.
– Vi kan anta att behovet, framför allt inom äldreomsorgen, kommer att bli än större, säger överlärare Erika Boman, som ligger bakom själva initiativet.

Karl Nordlund som har arbetat som tf räddningschef utsågs i dag till ordinarie räddningschef av Mariehamns stad. 

Vid dagens pressinfo påtalade lantrådet Veronica Thörnroos att ungdomar som samlas i grupper större än 10 personer utgör ett problem i arbetet med att bekämpa smittspridningen på Åland.
Här följer du Ålandstidningens direktreferat av presskonferensen.

Som 16-åring åkte Doris Berglund till Stockholm för att arbeta efter att hon inte sluppit in till barnskötarutbildningen i Åbo.
– Jag var för ung för att slippa in, säger Doris.

Biblioteken upphör lämna ut fysiska material tills undantagstillståndet hävs. Den som vill läsa kan fortfarande låna e-böcker.
–  Vi har haft på känn att det var på kommande, säger bibliotekschef Fredrika Sundberg vid Mariehamns stadsbibliotek.

Jomala kommun har kallat till samarbetsförhandlingar. Orsaken är att undantagstillståndet förlängs.
– När vi dessutom fick besked att landskapsregeringen (LR) inte ger något ekonomiskt bistånd till kommunerna såg vi ingen annan utväg, säger kommundirektör John Eriksson.

Fastighetsverket ansöker om en översyn av stadsplanerna vid Neptunigatan i Mariehamn. Man vill ge Ålands gymnasium och Högskolan på Åland nya möjligheter att utvecklas.

Landskapsregeringen har fått drygt 50 remissvar på det första förslaget till havsplan för Åland.
Kritik förs av många fram mot dels hur stort område som planläggs, dels mot att den privata äganderätten kan inskränkas.
– Men det är inte vårt mål, tvärt om, säger Stefan Husa, planerare vid landskapsregeringen.

Farledsavgifterna är en aktuell fråga när Finlands regering den här veckan ska förhandla om årets andra tilläggsbudget.
– Att slopa farledsavgifterna är en åtgärd som hjälper rederierna i den här svåra situationen utan att bryta mot EU-stödsreglerna, säger riksdagsledamot Mats Löfström.

Det blir ingen postrodd över Ålands hav i juni. Eventuellt genomförs evenemanget i augusti i stället.
Det meddelar Postrotekommittén.

En person till har testat positivt för covid-19 på Åland, enligt information från ÅHS.
– På måndag har vi presskonferens och då får ni mer information, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen.

Fastighets Ab Marstad gjorde 2019 sitt bästa resultat under bolagets 41-åriga historia.
Framöver vill man satsa mer på seniorboenden.

FPA stänger sin kundlokal och betjänar framöver per telefon och via e-tjänsten. Det skriver chefen Hillevi Smeds i ett pressmeddelande.

Fler nyheter