Landskapsregeringen höll vid 12-tiden på torsdagseftermiddagen en presskonferens där man uppdaterade om läget och förestående åtgärder med anledning av skadorna på det åländska skogsbruket efter stormen Alfrida.

Omfattningen av skadorna är fortfarande inte kartlagda men klart är att det handlar om flera årsavverkningar. Förutom den externa arbetsgrupp som sedan stormen diskuterat läget arbetar landskapsregeringen nu med att underlätta röjningen av skog på Åland.

Bland annat har man riktat en förfrågan till jord- och skogsbruksministeriet för att få till en flygfotografering, något som kunde vara till stor nytta när man ska kartlägga och fördela arbetet över Åland.

Enligt Mikael Sandvik, landskapsforstmästare på skogsbruksbyrån, är det besvärligt att hela Åland drabbats med små och många vindfällen på olika ställen.

Landskapsregeringen har också uppdaterat sina kartor med tydlig information om skyddsvärda områden som kan påverkas när skogen avverkas.

Förnyelseplaner vid avverkning på ytor som är större än 0,5 hektar kan nu göras digitalt och har förenklats för att göra processen snabbare och smidigare.

Vad gäller direkta stöd har landskapsregeringen ännu inte fattat något beslut. Enligt näringsminister Camilla Gunell måste hela situationen kartläggas noggrant innan man kan ta ställning till det. Man kommer även att titta på hur andra myndigheter agerade efter stormen Gudrun.

Lantråd Katrin Sjögren meddelade också att självstyrelselagsparagrafen som säger att Finland måste stiga in med hjälp om Åland drabbas av en katastrof som är såpass stor att man själv inte klarar av att hantera den kommer att diskuteras med Helsingfors.

 

Landskapsregeringen har slagit fast principerna för hur stödet för skördeskador efter sommarens torka ska utbetalas.

Efter lanseringen för lite drygt ett halvår sedan börjar räddningsappen IRO nu hitta sin plats. Appen har redan laddats ner 3.000 gånger och till våren inleder man ett samarbete med den svenska organisationen Frick.
– Det kommer göra att användarantalet exploderar, säger Dan Nylund som varit med och tagit fram appen.

Stadens planer på ett stärkt skydd för de 13 centrumfastigheterna delar dess ägare. Majoriteten är ändå negativ till beskurna förfogandemöjligheter.
– Men jag är öppen till och med för en k-märkning, säger Fastighets Ab GE:s ordförande Gun Erikson-Hjerling om Ålandsvägen 55.

Nytt resurscenter utreds: Vi vill samla resurserna
Landskapsregeringen vill skapa ett resurscenter och samla alla skolpsykologer under ett tak. Redan till hösten ska ett underlag vara klart.
– Men vi ska inte bygga någon ny KST-koloss, säger utbildningsminister Tony Asumaa (Lib).

I morgon träffar näringsminister Camilla Gunell (S) den finländske jord- och skogsbruksministern Jari Leppä (C) för att rapportera om skadorna efter stormen och sommarens torka.
Samtidigt öppnar finansminister Mats Perämaa (Lib) för att landskapet kan ansöka om ett särskilt bidrag från staten.

John Corabi, sångare i Mötley Crüe under fyra år på 90-talet, uppträder på Pub Ettan i morgon.

Ett skogskonto skulle uppmuntra till en aktiv skogsvård. Det skriver riksdagsledamot Mats Löfström till regeringen i Finland.

Utbildningsminister Tony Asumaa (Lib) tycker att landskapsregeringens nya regler för grundskolelärare som utbildar sig i Sverige är så smidiga de kan bli.
– Det är fel att säga ett de inte är behöriga, utan de är inte behöriga för de tjänster vi har på Åland just nu, säger han.

Personalsituationen inom stadens äldreomsorg blir snabbt allt sämre – och om stadsledningen fortsätter implementera treskiftsarbete lär verksamheten snart vara bortom räddning.
Det säger nio oroliga anställda till Ålandstidningen.

19 åländska yrkesfiskare får dela på drygt 67.000 euro i ersättning för de skador som säl och skarv orsakade dem under 2017.
– Summan är inte i närheten av de verkliga kostnaderna, säger Ålands fiskares verksamhetsledare Fredrik Lundberg.

Glada Laxens gästhamn, Kastelholms gästhamn, Käringsunds gästhamn och MSF gästhamn har beviljats ”pilotstatus” inom programmet Blue Flag.
Det är ett första steg mot att de ska bli hållbarhetscertifierade.

Branden i en radhuslänga i Godby totalförstörde fyra av lägenheterna. Eftersläckningen är färdig och räddningsmyndigheterna har lämnat platsen.

– Vi har avslutat arbetet men haft bevakning på plats över natten, säger räddningsledare Karl Nordlund.

Robert Jansson, verksamhetsledare på Emmaus, plockade ner ett 30-tal nazistiska klistermärken vid Övernäs skola och Ålands lyceum i helgen.
– Jag blev förvånad när jag såg så många på samma ställe.

Fler nyheter