Landskapsregeringen höll vid 12-tiden på torsdagseftermiddagen en presskonferens där man uppdaterade om läget och förestående åtgärder med anledning av skadorna på det åländska skogsbruket efter stormen Alfrida.

Omfattningen av skadorna är fortfarande inte kartlagda men klart är att det handlar om flera årsavverkningar. Förutom den externa arbetsgrupp som sedan stormen diskuterat läget arbetar landskapsregeringen nu med att underlätta röjningen av skog på Åland.

Bland annat har man riktat en förfrågan till jord- och skogsbruksministeriet för att få till en flygfotografering, något som kunde vara till stor nytta när man ska kartlägga och fördela arbetet över Åland.

Enligt Mikael Sandvik, landskapsforstmästare på skogsbruksbyrån, är det besvärligt att hela Åland drabbats med små och många vindfällen på olika ställen.

Landskapsregeringen har också uppdaterat sina kartor med tydlig information om skyddsvärda områden som kan påverkas när skogen avverkas.

Förnyelseplaner vid avverkning på ytor som är större än 0,5 hektar kan nu göras digitalt och har förenklats för att göra processen snabbare och smidigare.

Vad gäller direkta stöd har landskapsregeringen ännu inte fattat något beslut. Enligt näringsminister Camilla Gunell måste hela situationen kartläggas noggrant innan man kan ta ställning till det. Man kommer även att titta på hur andra myndigheter agerade efter stormen Gudrun.

Lantråd Katrin Sjögren meddelade också att självstyrelselagsparagrafen som säger att Finland måste stiga in med hjälp om Åland drabbas av en katastrof som är såpass stor att man själv inte klarar av att hantera den kommer att diskuteras med Helsingfors.

 

De som läser en grundlärarexamen i Sverige kommer inte att vara behöriga lärare på Åland. Från och med i år kommer det krävas att lärarna kompletterar sin utbildning under två terminer.

– Det har varit ett svårt beslut att ta och vi har verkligen funderat på det här och vår avsikt har varit att vara så tillmötesgående som möjligt, säger Rainer Juslin, avdelningschef på utbildnings- och kulturavdelningen. 

En radhuslänga började brinna på söndagseftermiddagen på Lövvägen i Godby. Flera kårer kämpade med branden och vid sjutiden på kvällen var branden under kontroll.

Tre person greps under lördagsnatten på basen av polislagen efter att ha betett sig stökigt på ett utskänkningsställe i Mariehamn.

Senast till hösten vill Saltviks kommunstyrelse kunna ta ställning till vilken entreprenör som ska bygga om Sunnanberg vårdhem.

Jägare från Finström och Geta sköt på lördagsförmiddagen en vildsvinsgalt i Höckböle, Geta. Bara kilometer från den plats man för några veckor sedan sköt ett annat vildsvin.

En person kritiserar Ålands polismyndighet för oskäligt dröjsmål i ett klagomål till justitiekanslerämbetet.
Landskapsregeringen svarar att personens ärende hos polisen har avancerat, trots sjukskrivningar.

Linfärjan i Ängösund var under fredagsmorgonen bara 15 meter från att kollidera med ett brittiskt styckegodsfartyg på väg mot Gävle. Incidenten inträffade när föraren på Ängösundsfärjan lade ut från Norrboda utan att uppmärksamma fartyget som var på väg genom farleden.
– Den mänskliga faktorn är orsaken, säger Jan-Erik Lindman, drift- och personalansvarig på J&L Shipping.

En man som åtalas för 25 olika brott medger vissa av dem och bestrider andra. Händelserna ägde rum under drygt tio veckor i höstas.
Åklagaren yrkar att mannens tidigare brottslighet ska leda till skärpt straff.

Åsa Ceder, tidigare vd för Pensions-Alandia, lämnar försäkringsbolaget.
– Beslutet är Alandias, men jag ser fram emot nya utmaningar, säger Åsa Ceder.

Ängösundsfärjan och ett brittiskt styckegodsfartyg var i morse vid 9-tiden nära att kollidera.

Styrelsen för ÅMHM kräver att få ta en aktiv del i rekryteringen av nästa myndighetschef.

– Vi kan anställa all annan personal utom chefen, som anställs av landskapsregeringen, säger styrelseordförande Karl-Erik Williams.

Ålands bildningsförbunds styrelse har polisanmält verksamhetsledaren Mikael Erickson.
– Vi skickar ut mer information under dagen, säger styrelsemedlemmen Berit Lindholm på fredagsmorgonen.

Båda Ålands skogsbolag, Ålands skogsindustrier och SkogAx, förstärks av utländska avverkningsgrupper för att kunna möta behovet av avverkning efter stormen Alfrida. Samtidigt säger man att kapacitet finns för att hantera volymerna.
– Med de resurser vi samlat ihop kommer vi att avverka ungefär 300.000 kubikmeter i år. Det är en avsevärd ökning från tidigare år, säger Ålands skogsindustriers vd Joakim Blom.

Fler nyheter