Ture Sandholm slog tidigt larm om att vattenutsläpp från Fifax höll på att förstöra hans skog. Nu är kampen förlorad, skogen är döende och måste avverkas.
– Jag har inte råd att sätta igång en process mot dem, förlorar jag får jag gå från hus och hem.

Kommentarer

En stor miljökatastrof har

En stor miljökatastrof har drabbat Stures skog och nu bör de som åsamkat honom den ta sitt ansvar och kompensera honom. Om nu utsläppen av bräckt vatten fortsättningsvis rinner ut i hans skog bör anläggningen omedelbart stoppas. Att det skall vara så svårt för ÅMHM att hålla uppsikt över denna landbaserade anläggning.

Så rätt Du har, men en

Så rätt Du har, men en förhoppning om att Fifax skulle ta ansvar, och kompensera, Ture Sandholm för bolagets uppenbara skövling av hans marker – det är nog ingenting annat än en utopi, det. Inte minst bolagets styrelseledamot, Björn Geelnards, vältalighet gränsande till orerande, styrker den uppfattningen. Hans syn på åländska markägares rättigheter har förövrigt redan klargjorts med besked. Geelnards mer eller mindre, för ett par år sedan, missionerande om vildsvinsjakt på Åland – den drömmen är dessbättre ett minne blott. Vildsvinet, med sitt beteende, saknar nämligen utomordentlig tydligt fallenhet för att vistas enbart på lovlig jaktmark. Och vad ÅMHM beträffar, den myndigheten tycks ha stannat vid dikes-fördämningar likt tvenne pinnar och en sten. När den myndigheten verkligen behövs, då verkar den mest bara lysa med sin frånvaro.

jag har sagt det förr, synd

jag har sagt det förr, synd att ett företag Fifax får köra över en privat person på detta sätt. Myndigheten blundar, man borde stoppat Fifax tills deras rening har blivit godkänd. Dåtidens politiker i Eckerö klappa sig för bröstet hur dom lyckades få dit Fifax. Därmed glömde dom att reningen borde varit det avgörande förrän dom fick sitt tillstånd.

Klagomålen har gett resultat. Nu börjar arbetet med ett nytt färjfäste i Åva, Brändö för trafiken till Jurmo.
– Det ska vara färdigt före jul, säger bro- och hamningenjör Anders Sundblom.

Havsvidden i Geta är en anläggning som i stor utsträckning ägs och drivs av svenska affärsmän och deras bolag.
Just nu pågår en rättegång där en tidigare delägare i Havsviddens driftsbolag stämmer Havsviddens fastighetsbolag.
På spel står 200.000 euro.

I tisdags gick tiden ut för att söka tjänsten som vd för Långnäs hamn Ab, som ägs av Ålands landskapsregering.

Åländsk Demokrati har meddelat att man inte stöder Moderaternas förslag med Gun-Mari Lindholm som nästa talman. I en rundringning som Ålandstidningen gjort tar Liberalerna och Socialdemokraterna öppet ställning medan övriga partier inte gått in för någon linje. Enligt uppgifter till Ålandstidningen kan dessutom flera ledamöter gå emot partilinjen.

Storby byalag polisanmäler Fifax för att ha byggt en för stor stenpir på samfällighetens vatten.
– Pirens totala yta överstiger långt det byalagets styrelse har gett tillåtelse för, säger byalagets ordförande Niklas Berlin.

Dagens industris uppgift att pensionssparare har drabbats av högre avgifter sedan Ålandsbanken tog över Allras premiepensionsfonder i somras är helt felaktig.
Och någon panik över fredagens häktning av tidigare Allra-vd:n och ÅAB-kunden Alexander Ernstberger, som Expressen rapporterar om, råder absolut inte inom Ålandsbanken. Det säger vd Peter Wiklöf.

Ovanligt många mörka åskmoln så här sent på säsongen i kombination med rester av orkanen Ofelia. Det är förklaringen till mörkret efter solens uppgång i dag.

Någon gång under november hoppas Eckerö kommun få till ett möte med den landbaserade fiskodlingen Fifax.
– Huvudfokuset kommer att vara på reningsverket och vilka åtgärder man vidtagit med anledning av skogsförstörelsen, säger kommundirektören Arsim Zekaj.

Ett av landskapets närmare 300 kända strandvrak syns tydligt i det klara vattnet utanför Bergö, Vårdö.
– Vattnen är ganska klara sedan ett par veckor tillbaka, bilden är tagen från en drönare på 38 meters höjd, säger fotografen Christoffer Virtanen.

Räddningsområde Ålands landskommuner (Rål) tar initiativ till nya diskussioner om en gemensam räddningsmyndighet på frivillig väg.
– Hur stora chanserna är att lyckas går inte att veta förrän man har försökt, säger ordföranden Kristian Aller (MSÅ).

Svenskan är utmanad på många fronter av regeringen Sipilä.
Det menar tidigare Yle-journalisten Anne Suominen som i går talade på Mariehamns stadsbibliotek.
– Det som är dåligt för svenskan, är också dåligt för Åland.

Aldrig tidigare har så mycket åländsk lök drabbats av gråmögel.
– För vissa odlare kan halva skörden vara angripen, säger lökinköpare Peter Nordqvist vid Ålands trädgårdshall.

Landskapsregeringen har utsett Johanna Fogelström-Duns till ny ordinarie diskriminerings- och barnombudsman vid Ålands ombudsmannamyndighet.

 

Fler nyheter