Ture Sandholm slog tidigt larm om att vattenutsläpp från Fifax höll på att förstöra hans skog. Nu är kampen förlorad, skogen är döende och måste avverkas.
– Jag har inte råd att sätta igång en process mot dem, förlorar jag får jag gå från hus och hem.

Kommentarer

En stor miljökatastrof har

En stor miljökatastrof har drabbat Stures skog och nu bör de som åsamkat honom den ta sitt ansvar och kompensera honom. Om nu utsläppen av bräckt vatten fortsättningsvis rinner ut i hans skog bör anläggningen omedelbart stoppas. Att det skall vara så svårt för ÅMHM att hålla uppsikt över denna landbaserade anläggning.

Så rätt Du har, men en

Så rätt Du har, men en förhoppning om att Fifax skulle ta ansvar, och kompensera, Ture Sandholm för bolagets uppenbara skövling av hans marker – det är nog ingenting annat än en utopi, det. Inte minst bolagets styrelseledamot, Björn Geelnards, vältalighet gränsande till orerande, styrker den uppfattningen. Hans syn på åländska markägares rättigheter har förövrigt redan klargjorts med besked. Geelnards mer eller mindre, för ett par år sedan, missionerande om vildsvinsjakt på Åland – den drömmen är dessbättre ett minne blott. Vildsvinet, med sitt beteende, saknar nämligen utomordentlig tydligt fallenhet för att vistas enbart på lovlig jaktmark. Och vad ÅMHM beträffar, den myndigheten tycks ha stannat vid dikes-fördämningar likt tvenne pinnar och en sten. När den myndigheten verkligen behövs, då verkar den mest bara lysa med sin frånvaro.

jag har sagt det förr, synd

jag har sagt det förr, synd att ett företag Fifax får köra över en privat person på detta sätt. Myndigheten blundar, man borde stoppat Fifax tills deras rening har blivit godkänd. Dåtidens politiker i Eckerö klappa sig för bröstet hur dom lyckades få dit Fifax. Därmed glömde dom att reningen borde varit det avgörande förrän dom fick sitt tillstånd.

Landskapet hade möjlighet att förlänga avtalet för den södra linjen med ett år, men valde att inte utnyttja optionen med Nordic Jetline. Nu har LR tecknat ett nytt avtal med samma operatör, till en betydligt högre kostnad.
– I efterhand kan man säga att jo, det var fel gjort, säger infrastrukturminister Mika Nordberg (MSÅ).

I dag antog infrastrukturminister Mika Nordberg Nordic Jetline Oy:s anbud för färjetrafiken mellan Långnäs och Galtby.

Sonja Nordenswan har upptäckt att en bergsskreva på Lotsberget verkar ha fungerat som soptipp. Hon tror att en del av soporna kan komma från Lotsstugan.
– Men inte behöver jag veta vem som kastat dit dem, utan vad som går att göra åt soporna.

Starka tillsammans eller handlingskraft framför allt?
Så kan debatten i lagtinget om huruvida landskapet ska ansöka om extra anslag från staten för bron över Spettarhålet och renoveringen av 11 andra broar sammanfattas.

På vattenbyggnationer inriktade Eriksson Bygg Ab redovisar ett rekordresultat på närmare två miljoner euro för 2017.
– Tre fjärdedelar av omsättningen kommer från tre större projekt, säger vd Örjan Eriksson.

Ålands ömsesidiga försäkringsbolag utreder ett stort projekt där flera nya affärsfastigheter kan byggas på Torggatan, bland annat på de tomter där Zeipels och Boreniuska huset står i dag.
– Det skulle göra gott för stadens centrum om tomterna bebyggdes, säger stadsarkitekt Sirkka Wegelius.

Francis Portin är landskapets mest högtflygande trampolingymnast, och den enda som klarar av att landa på fötterna efter fyrdubbla bakåtvolter.
– Hittills har jag aldrig tröttnat på att hoppa. I framtiden hoppas jag på en karriär som stuntman, säger 12-åringen med nästan 24.000 följare på Instagram.

Flera ålänningar samlades i helgen för att samla skräp i Mariehamn under World cleanup day, eller Världsstäddagen.

Sänkt hastighet, ett övergångsställe och flyttad busshållplats.
Det vill flera politiker i Hammarland ha vid infarten till bostadsområdet Öra strand.

Vackra vyer och en drös av nya utmaningar. Förväntningarna bland medlemmarna i Ålands golfklubb är stora och redan nu kan man urskilja de första formerna i Slottsbanan 2.0 som ska stå klar till säsongen 2020.
– Jag ser fram emot nya utmaningar och närheten till vattnet, säger Tage Gustafsson.

Kvalitet säljer och konsumenterna blir alltmer bekväma i sina resvanor. Samarbete behövs för att utveckla den åländska turismen. Det och många andra delar berördes under torsdagens debatt om turismen och dess framtid på Åland.

Böge Holmberg (C) och Sune Axelsson (Ob) överväger att polisanmäla infrastrukturnämnden i Mariehamn sedan en reservation de lämnat in ändrats.

– De har klippt och klistrat utan att fråga oss, säger Böge Holmberg.

Landskapets större vägprojekt blir som regel försenade med några veckor, men enligt vägingenjör Björn Ekblom vid infrastrukturavdelningen beror de missade tidsgränserna i princip aldrig på entreprenören.

– Det brukar vara beställarens fel att projekten drar ut på tiden.

Fler nyheter