Ture Sandholm slog tidigt larm om att vattenutsläpp från Fifax höll på att förstöra hans skog. Nu är kampen förlorad, skogen är döende och måste avverkas.
– Jag har inte råd att sätta igång en process mot dem, förlorar jag får jag gå från hus och hem.

Kommentarer

En stor miljökatastrof har

En stor miljökatastrof har drabbat Stures skog och nu bör de som åsamkat honom den ta sitt ansvar och kompensera honom. Om nu utsläppen av bräckt vatten fortsättningsvis rinner ut i hans skog bör anläggningen omedelbart stoppas. Att det skall vara så svårt för ÅMHM att hålla uppsikt över denna landbaserade anläggning.

Så rätt Du har, men en

Så rätt Du har, men en förhoppning om att Fifax skulle ta ansvar, och kompensera, Ture Sandholm för bolagets uppenbara skövling av hans marker – det är nog ingenting annat än en utopi, det. Inte minst bolagets styrelseledamot, Björn Geelnards, vältalighet gränsande till orerande, styrker den uppfattningen. Hans syn på åländska markägares rättigheter har förövrigt redan klargjorts med besked. Geelnards mer eller mindre, för ett par år sedan, missionerande om vildsvinsjakt på Åland – den drömmen är dessbättre ett minne blott. Vildsvinet, med sitt beteende, saknar nämligen utomordentlig tydligt fallenhet för att vistas enbart på lovlig jaktmark. Och vad ÅMHM beträffar, den myndigheten tycks ha stannat vid dikes-fördämningar likt tvenne pinnar och en sten. När den myndigheten verkligen behövs, då verkar den mest bara lysa med sin frånvaro.

jag har sagt det förr, synd

jag har sagt det förr, synd att ett företag Fifax får köra över en privat person på detta sätt. Myndigheten blundar, man borde stoppat Fifax tills deras rening har blivit godkänd. Dåtidens politiker i Eckerö klappa sig för bröstet hur dom lyckades få dit Fifax. Därmed glömde dom att reningen borde varit det avgörande förrän dom fick sitt tillstånd.

JS aviation kommer sannolikt att på torsdag inleda flygtrafik till Åbo för cancerpatienter. Sedan Nextjet gick i konkurs har det funnits ett stort behov i att skapa en fungerande flygtrafik till Åbo från Åland.

Agneta E Björklund har utsetts till tf vd för Mariehamns Ab. Det meddelar bolaget i ett pressmeddelande.

I går hölls ett möte i landskapsregeringen om eventuell skyddsjakt på de vargar som blivit skäl till oro bland åländska boskapsinnehavare.

I maj avrådde Världsnaturfonden WWF konsumenter från att köpa torsk från Östersjön, då Östersjöbeståndet anses hotat.
– Beståndet på Åland är jättefint och välmående. Det här kommer att drabba oss torskfiskare riktigt hårt, säger Ben Nylund.

En man som under 2015 och 2016 förskingrade över en miljon euro från sin arbetsgivare i Finland spelade bort en del av pengarna hos Paf.
Paf anmälde kunden till CKP sex gånger på fyra månader.
– Förhoppningsvis – även om vi inte har fått någon återkoppling från CKP – var det vår aktivitet som fick dem att böja nysta i ärendet, säger Pafs kommunikationsdirektör Anders Sims.

En chefstjänst försvinner från Åland Posts frimärksavdelning.
Det är resultatet av de senaste samarbetsförhandlingarna.

Övernattningar som avbokas i sista minut på grund av fullbokade färjor är ett problem på Kumlinge. Den korta sommarsäsongen försämras ytterligare av att turisterna inte kan ta sig över från Brändö till Kumlinge.

En tacka har av allt att döma rivits av en varg i Hammarland.
Det framgår av ett inlägg i Facebook-gruppen Vargobservation på Åland. Detta bekräftas också av jaktförvaltare Robin Juslin.

Ömsen nyttjar sin hembudsrätt och löser in den Alandia-aktie som Wiklöf Holding köpte av Viking Line förra månaden – i en affär som värderade Alandia till 1,5 miljarder euro.
– Vi känner oss trygga i att hembudsklausulen hanterar den här typen av överprissättning, säger Ömsens vd Dan-Erik Woivalin.

Mia Rostedts taxi skrapar i farthindren i Mariehamn och hennes passagerare blir rädda och får ont. Problemen har förvärrats sen hon bytte till nyaste typen av lift för att klara av att få in sina passagerare.
– Jag har gjort allt jag kan men bilen går inte att höja mer eller göra något annat med, säger hon.

En hund lämnades i löplina på en gård medan ägaren var bortrest i en vecka.
Tingsrätten dömer nu ägaren till 20 dagsböter för djurskyddsförseelse.

Centerns lagtingsgrupp vill ha ett extra plenum om fastighetsskatten under sommaruppehållet.
Det skriver gruppledare Harry Jansson i ett pressmeddelande.

Ombildningen har negativa konsekvenser för personalen och det saknas underlag och utredningar för beslutet. Det anser flera i personalen vid ÅMHM som nu lämnat in ett besvär till Ålands förvaltningsdomstol.

– Det är inte i enlighet med ÅMHM-lagen att styrelsen går in och ändrar i organisationsstrukturen, säger miljöskyddsinspektör Erica Sjöström.

Fler nyheter