Ture Sandholm slog tidigt larm om att vattenutsläpp från Fifax höll på att förstöra hans skog. Nu är kampen förlorad, skogen är döende och måste avverkas.
– Jag har inte råd att sätta igång en process mot dem, förlorar jag får jag gå från hus och hem.

Kommentarer

En stor miljökatastrof har

En stor miljökatastrof har drabbat Stures skog och nu bör de som åsamkat honom den ta sitt ansvar och kompensera honom. Om nu utsläppen av bräckt vatten fortsättningsvis rinner ut i hans skog bör anläggningen omedelbart stoppas. Att det skall vara så svårt för ÅMHM att hålla uppsikt över denna landbaserade anläggning.

Så rätt Du har, men en

Så rätt Du har, men en förhoppning om att Fifax skulle ta ansvar, och kompensera, Ture Sandholm för bolagets uppenbara skövling av hans marker – det är nog ingenting annat än en utopi, det. Inte minst bolagets styrelseledamot, Björn Geelnards, vältalighet gränsande till orerande, styrker den uppfattningen. Hans syn på åländska markägares rättigheter har förövrigt redan klargjorts med besked. Geelnards mer eller mindre, för ett par år sedan, missionerande om vildsvinsjakt på Åland – den drömmen är dessbättre ett minne blott. Vildsvinet, med sitt beteende, saknar nämligen utomordentlig tydligt fallenhet för att vistas enbart på lovlig jaktmark. Och vad ÅMHM beträffar, den myndigheten tycks ha stannat vid dikes-fördämningar likt tvenne pinnar och en sten. När den myndigheten verkligen behövs, då verkar den mest bara lysa med sin frånvaro.

jag har sagt det förr, synd

jag har sagt det förr, synd att ett företag Fifax får köra över en privat person på detta sätt. Myndigheten blundar, man borde stoppat Fifax tills deras rening har blivit godkänd. Dåtidens politiker i Eckerö klappa sig för bröstet hur dom lyckades få dit Fifax. Därmed glömde dom att reningen borde varit det avgörande förrän dom fick sitt tillstånd.

Om en vecka inleds en omröstning om vilket problem på stormig.ax som ska lösas genom ett så kallat hackaton.

– De tre områden som går att rösta på är vägtrafiken, geoblockering och skattegränsens påverkan, säger projektledaren Anders Ingves.

Under torsdagskvällen, den 22 februari bryts det en isränna från Färjsundsbron till Långnäs och alla som ska bege sig ut på isarna varnas.

Elledningen mellan Tingsbacka och Norrböle överbelastades på tisdagsmorgonen. I kombination med att Finlandskabeln inte fungerade som den ska blev hela fasta Åland mörkt. 9.07 fick de sista hushållen tillbaka elen.

Med polisen hack i häl körde en man med körförbud i november 2017 i en hastighet på över 120 km/h på 70-väg i Jomala. I ovetskap, uppgav mannen när rättegången hölls i går. 

Vårdös tidigare kommunstyrelseordförande Jarl Danielsson har beslutat att flytta från kommunen. Anledningen är den hårda kritiken mot honom sedan han hösten 2016 förordade att kommunen inte skulle ta emot någon flyktingfamilj.

– Sedan dess är jag en politisk persona non grata. Man påverkas av sådant i en liten kommun, stämningen är inte vad den har varit, säger Jarl Danielsson.

 

En euro är värd fem procent mindre ombord på ms Eckerö, där den berättigar till endast 9,40 svenska kronor.

– Jag förstår att det framstår som orättvist för ålänningar just nu, men situationen har tidigare varit den omvända, säger Eckerölinjens vd Tomas Karlsson.

 

Flera långfärdsskridskoåkare testade i lördags att frivilligt gå igenom isen och ta sig upp från vaken.

– Det var lärorikt att känna hur tung man blir, säger Lina Loikas efter det iskalla doppet.

ÅHS ska ha en överläggning med landskapsregeringen innan de går vidare med upphandlingen av ett vårdinformationssystem. 

– Vi behöver göra det, det är en stor investering som ska göras och vi behöver veta att alla är med på den linje som vi går in för, säger Annette Holmberg-Jansson, ÅHS styrelseordförande. 

I över 2.000 bostäder på Åland kan det finnas förhöjda radonhalter. Den uppskattningen gör Strålsäkerhetscentralen. Men trots att att en hög radonhalt innebär en ökad risk för lungcancer är det få som kollar upp sina bostäder. 
– Det är enkelt att bygga bort radon – om man tänker på det innan man börjar bygga, säger Leif Andersson, bygginspektör i Mariehamn. 

 

Tipsettan i Mariehamn ligger ute till försäljning. 
– Det skulle gå att driva vidare butiken med ett nytt koncept fram till att Veikkaus är tillbaka, säger Åke Lindholm. 

 

Östersjöprojektet finanserierar i år nio projekt med nästan 250.000 euro. Mariehamns stad får 35.000 för att hålla Slemmern rent från mikroplaster. 

Vårdö kommunstyrelse har beslutat att kommunen bör inleda en dialog med Lumparland gällande Ängö och Bussö, som landskapsregeringen vill ska avskiljas från Vårdö. Däremot säger kommunen nej till att ingå i en gemensam skärgårdskommun eller delta i några kommunindelningsutredningar.

Vid årsskiftet försvann Veikkaus och dess spel från Åland.
Nu har ålänningarna hittat andra spel att lägga pengarna på.
– Spelet på trav har gått upp mellan 20 och 25 procent, säger Paf:s kommunikationschef Anders Sims.

 

Fler nyheter