Finland återinför reserestriktioner samt 14 dagars karantän för resenärer från Nederländerna, Belgien och Andorra – detta eftersom smittoläget har ändrats i länderna sedan man senast bedömde läget i slutet av juli.

Samtidigt passar man på att varna för eventuellt kommande restriktioner mot länder som i dag är öppna för resor – allt beroende på hur läget utvecklas. Kravet för slopade restriktioner är att det i länderna konstateras maximalt åtta nya fall per 100.000 invånare under den senaste tvåveckorsperioden.

I Sverige är utvecklingen av antalet nya coronafall för närvarande gynnsam. Av den orsaken tar statsrådet om två veckor 

ställning till att slopa reserestriktionerna mot Sverige helt eller delvis.

Besluten som nu har fattats gäller fram till den 8 september men kan vid behov ändras tidigare.

När Bertil Lindqvist fru avled då deras son var tolv år bestämde sig Bertil för att bli hemma med sonen. Då startade intresset för forskning, först släktforskning och senare forskning inom sjöfart. Det har blivit både böcker och många texter i Sjöhistorisk tidskrift genom åren.

En personbil började vid 12.45-tiden brinna under sin färd på Hammarlandsvägen.

I morgon klockan 16.00 öppnar Apotekarfarleden för trafik igen. Vattendjupet är nu säkerställt till 8,5 meter.

På måndag utkommer Karin Erlandsson med en adventsbok i 24 kapitel. ”Nattexpressen” skiljer sig på flera sätt från traditionella adventsböcker, till exempel lyser jultomten med sin frånvaro.
– Jag tänkte att alla såna böcker om nedräkningen till julen redan har gjorts, säger hon. 

Antalet personer som smittas av covid-19 i Finland ökar. Störst är spridningen i åldersgruppen 15-30 år.
Det framkom på Social- och hälsovårdsministeriets och THL:s gemensamma presskonferens alldeles nyss.

John Holmberg (Lib) understödd av partikollegan Simon Påvals tog tilläggsbudgetens lånefullmakt på 60 miljoner euro till omröstning i lagtinget på onsdagen. 
– Jag är mycket förvånad över att majoriteten inte ser det problematiska med lånefullmakten, sade han.

Coronakrisen skakar om vår tillvaro, samtidigt ger den en unik chans att öka takten mot ett hållbart samhälle.
Utvecklings- och hållbarhetsrådets fjärde statusrapport lyfter vikten av att prioritera frågan högt – och uppmanar till modiga val inom näringslivet.
– Vill man ha ett lönsamt näringsliv är hållbarhetsfrågan avgörande för att nå morgondagens kunder, säger Niklas Lampi, en av rapportens författare.

En galleria kan inom kort öppna i Åland Posts terminal i Sviby. Enligt planerna ska även lunchrestaurangen öppna för besökare utifrån.
– Vi har fått väldigt mycket förfrågningar från personer som vill komma och äta i restaurangen, säger Åland Posts vd Henrik Lundberg.

På gränsen till banalt.
Så beskriver lantrådet Veronica Thörnroos (C) riksregeringens beslut om landsomfattande restriktioner.

På grund av coronakrisen är den traditionella självständighetsmottagningen på Presidentens slott inställd. I år firar Finland självständighetsdagen på tv den 6 december.

Den 25 september stängde VindAx teckningsperioden för emission inför Långnabbaprojektet – det vill säga vindkraftparken. Då hade man fått in över 18 miljoner euro.

Lagtingets finans- och näringsutskott föreslår att landskapets fjärde tilläggsbudget ska antas, men kommer med en rad påpekanden om behovet av reformer och bättre ekonomisk uppföljning.
Man ställer sig även bakom förslaget att ta upp lån på högst 60 miljoner euro, men efterlyser kraftfulla åtgärder för att komma tillrätta med det långsiktiga underskottet.

Genom att berätta och paketera historier från bland annat Åland hoppas teamet bakom den nya resesajten YOYVOY lyfta närturismen i Östersjöregionen.
– En heltäckande funktion som lyfter hela regionen har länge saknats och vi tror att det finns väldigt stor potential, säger Janis Pavuls som är en av fyra initiativtagare.

Fler nyheter