Räddningstjänsten har gått ner i normal beredskap.
– Men vi kan vid behov när som helst stärka upp igen om situationen förändras, säger räddningschef Lennart Johansson.

Läget efter stormen Alfrida har stabiliserats på flera sätt och den stabsfunktion som samordnat arbetet mellan de olika aktörerna avslutar därför sitt uppdrag. Det framkom när räddningsmyndigheterna under måndagen, liksom varje dag sedan stormen, redogjorde för läget efter stormen.
Under dagen jobbar cirka 70 montörer runt omkring i landskapet. I natt anländer ytterligare tilläggsresurser från Finland. De prognoser som tidigare framförts gällande när strömmen kan vara tillbaka har inte ändrats.
– Man har nu kunnat gå vidare och zonindelat montörlagen så att de får hålla sig inom ett område och slipper åka runt på olika former av akuta åtgärder, säger Lennart Johansson.
Vissa problem
Ålands telefon har haft både kontorspersonal och montörer på jobb under helgen och samtliga fasta stationer är nu i gång, vissa med hjälp av generatorer. Det finns dock enskilda abonnenter som fortfarande kan ha problem. Liksom vid arbetet med elledningarna har det på telefonsidan gjorts en del provisoriska lösningar, säger vd Jonas Sundborg.
– På ett ställe var hela stolplinjen borta. Vi drog ut fiberkabel på marken och kunde få i gång en viktig förbindelse. Det måste redas upp sedan.
Kommuner, företag, skolor och så vidare prioriteras.
– Sedan jobbar vi oss vidare ut mot abonnenterna och sist kommer sommarstugeägarna.
Inte helt återställd
Flera bredbandscentraler ligger fortfarande nere, men arbetet pågår och situationen förväntas bli bättre de kommande dagarna.
– Mobiltelefontäckningen är inte helt återställd men ökar kontinuerligt, säger Lennart Johansson.
– Vi samarbetar tätt med Ålands telefon och Mariehamns telefon, så arbetet löper på bra, säger Ålcoms it-chef Valter Ulenius.
Från Ålands vatten ges besked om att det inte ska vara några större problem med vattenledningsnätet, även om enskilda hushåll kan sakna vatten. Berörda personer ska kontakta sin kommun.
Gränsbevakningen uppmanar alla stugägare att vara försiktiga när man tar sig till sina fritidsbostäder.
– De rekommenderar starkt att inte ska åka ensam och att man ska ha kontakt med anhöriga, säger Lennart Johansson.
I övrigt kvarstår de förmaningar som gått ut tidigare: Elda försiktigt, rör inte elledningar och se till att barnen inte leker vid rotvältor.

De som läser en grundlärarexamen i Sverige kommer inte att vara behöriga lärare på Åland. Från och med i år kommer det krävas att lärarna kompletterar sin utbildning under två terminer.

– Det har varit ett svårt beslut att ta och vi har verkligen funderat på det här och vår avsikt har varit att vara så tillmötesgående som möjligt, säger Rainer Juslin, avdelningschef på utbildnings- och kulturavdelningen. 

En radhuslänga började brinna på söndagseftermiddagen på Lövvägen i Godby. Flera kårer kämpade med branden och vid sjutiden på kvällen var branden under kontroll.

Tre person greps under lördagsnatten på basen av polislagen efter att ha betett sig stökigt på ett utskänkningsställe i Mariehamn.

Senast till hösten vill Saltviks kommunstyrelse kunna ta ställning till vilken entreprenör som ska bygga om Sunnanberg vårdhem.

Jägare från Finström och Geta sköt på lördagsförmiddagen en vildsvinsgalt i Höckböle, Geta. Bara kilometer från den plats man för några veckor sedan sköt ett annat vildsvin.

En person kritiserar Ålands polismyndighet för oskäligt dröjsmål i ett klagomål till justitiekanslerämbetet.
Landskapsregeringen svarar att personens ärende hos polisen har avancerat, trots sjukskrivningar.

Linfärjan i Ängösund var under fredagsmorgonen bara 15 meter från att kollidera med ett brittiskt styckegodsfartyg på väg mot Gävle. Incidenten inträffade när föraren på Ängösundsfärjan lade ut från Norrboda utan att uppmärksamma fartyget som var på väg genom farleden.
– Den mänskliga faktorn är orsaken, säger Jan-Erik Lindman, drift- och personalansvarig på J&L Shipping.

En man som åtalas för 25 olika brott medger vissa av dem och bestrider andra. Händelserna ägde rum under drygt tio veckor i höstas.
Åklagaren yrkar att mannens tidigare brottslighet ska leda till skärpt straff.

Åsa Ceder, tidigare vd för Pensions-Alandia, lämnar försäkringsbolaget.
– Beslutet är Alandias, men jag ser fram emot nya utmaningar, säger Åsa Ceder.

Ängösundsfärjan och ett brittiskt styckegodsfartyg var i morse vid 9-tiden nära att kollidera.

Styrelsen för ÅMHM kräver att få ta en aktiv del i rekryteringen av nästa myndighetschef.

– Vi kan anställa all annan personal utom chefen, som anställs av landskapsregeringen, säger styrelseordförande Karl-Erik Williams.

Ålands bildningsförbunds styrelse har polisanmält verksamhetsledaren Mikael Erickson.
– Vi skickar ut mer information under dagen, säger styrelsemedlemmen Berit Lindholm på fredagsmorgonen.

Båda Ålands skogsbolag, Ålands skogsindustrier och SkogAx, förstärks av utländska avverkningsgrupper för att kunna möta behovet av avverkning efter stormen Alfrida. Samtidigt säger man att kapacitet finns för att hantera volymerna.
– Med de resurser vi samlat ihop kommer vi att avverka ungefär 300.000 kubikmeter i år. Det är en avsevärd ökning från tidigare år, säger Ålands skogsindustriers vd Joakim Blom.

Fler nyheter