Räddningstjänsten har gått ner i normal beredskap.
– Men vi kan vid behov när som helst stärka upp igen om situationen förändras, säger räddningschef Lennart Johansson.

Läget efter stormen Alfrida har stabiliserats på flera sätt och den stabsfunktion som samordnat arbetet mellan de olika aktörerna avslutar därför sitt uppdrag. Det framkom när räddningsmyndigheterna under måndagen, liksom varje dag sedan stormen, redogjorde för läget efter stormen.
Under dagen jobbar cirka 70 montörer runt omkring i landskapet. I natt anländer ytterligare tilläggsresurser från Finland. De prognoser som tidigare framförts gällande när strömmen kan vara tillbaka har inte ändrats.
– Man har nu kunnat gå vidare och zonindelat montörlagen så att de får hålla sig inom ett område och slipper åka runt på olika former av akuta åtgärder, säger Lennart Johansson.
Vissa problem
Ålands telefon har haft både kontorspersonal och montörer på jobb under helgen och samtliga fasta stationer är nu i gång, vissa med hjälp av generatorer. Det finns dock enskilda abonnenter som fortfarande kan ha problem. Liksom vid arbetet med elledningarna har det på telefonsidan gjorts en del provisoriska lösningar, säger vd Jonas Sundborg.
– På ett ställe var hela stolplinjen borta. Vi drog ut fiberkabel på marken och kunde få i gång en viktig förbindelse. Det måste redas upp sedan.
Kommuner, företag, skolor och så vidare prioriteras.
– Sedan jobbar vi oss vidare ut mot abonnenterna och sist kommer sommarstugeägarna.
Inte helt återställd
Flera bredbandscentraler ligger fortfarande nere, men arbetet pågår och situationen förväntas bli bättre de kommande dagarna.
– Mobiltelefontäckningen är inte helt återställd men ökar kontinuerligt, säger Lennart Johansson.
– Vi samarbetar tätt med Ålands telefon och Mariehamns telefon, så arbetet löper på bra, säger Ålcoms it-chef Valter Ulenius.
Från Ålands vatten ges besked om att det inte ska vara några större problem med vattenledningsnätet, även om enskilda hushåll kan sakna vatten. Berörda personer ska kontakta sin kommun.
Gränsbevakningen uppmanar alla stugägare att vara försiktiga när man tar sig till sina fritidsbostäder.
– De rekommenderar starkt att inte ska åka ensam och att man ska ha kontakt med anhöriga, säger Lennart Johansson.
I övrigt kvarstår de förmaningar som gått ut tidigare: Elda försiktigt, rör inte elledningar och se till att barnen inte leker vid rotvältor.

Landskapsregeringen har slagit fast principerna för hur stödet för skördeskador efter sommarens torka ska utbetalas.

Efter lanseringen för lite drygt ett halvår sedan börjar räddningsappen IRO nu hitta sin plats. Appen har redan laddats ner 3.000 gånger och till våren inleder man ett samarbete med den svenska organisationen Frick.
– Det kommer göra att användarantalet exploderar, säger Dan Nylund som varit med och tagit fram appen.

Stadens planer på ett stärkt skydd för de 13 centrumfastigheterna delar dess ägare. Majoriteten är ändå negativ till beskurna förfogandemöjligheter.
– Men jag är öppen till och med för en k-märkning, säger Fastighets Ab GE:s ordförande Gun Erikson-Hjerling om Ålandsvägen 55.

Nytt resurscenter utreds: Vi vill samla resurserna
Landskapsregeringen vill skapa ett resurscenter och samla alla skolpsykologer under ett tak. Redan till hösten ska ett underlag vara klart.
– Men vi ska inte bygga någon ny KST-koloss, säger utbildningsminister Tony Asumaa (Lib).

I morgon träffar näringsminister Camilla Gunell (S) den finländske jord- och skogsbruksministern Jari Leppä (C) för att rapportera om skadorna efter stormen och sommarens torka.
Samtidigt öppnar finansminister Mats Perämaa (Lib) för att landskapet kan ansöka om ett särskilt bidrag från staten.

John Corabi, sångare i Mötley Crüe under fyra år på 90-talet, uppträder på Pub Ettan i morgon.

Ett skogskonto skulle uppmuntra till en aktiv skogsvård. Det skriver riksdagsledamot Mats Löfström till regeringen i Finland.

Utbildningsminister Tony Asumaa (Lib) tycker att landskapsregeringens nya regler för grundskolelärare som utbildar sig i Sverige är så smidiga de kan bli.
– Det är fel att säga ett de inte är behöriga, utan de är inte behöriga för de tjänster vi har på Åland just nu, säger han.

Personalsituationen inom stadens äldreomsorg blir snabbt allt sämre – och om stadsledningen fortsätter implementera treskiftsarbete lär verksamheten snart vara bortom räddning.
Det säger nio oroliga anställda till Ålandstidningen.

19 åländska yrkesfiskare får dela på drygt 67.000 euro i ersättning för de skador som säl och skarv orsakade dem under 2017.
– Summan är inte i närheten av de verkliga kostnaderna, säger Ålands fiskares verksamhetsledare Fredrik Lundberg.

Glada Laxens gästhamn, Kastelholms gästhamn, Käringsunds gästhamn och MSF gästhamn har beviljats ”pilotstatus” inom programmet Blue Flag.
Det är ett första steg mot att de ska bli hållbarhetscertifierade.

Branden i en radhuslänga i Godby totalförstörde fyra av lägenheterna. Eftersläckningen är färdig och räddningsmyndigheterna har lämnat platsen.

– Vi har avslutat arbetet men haft bevakning på plats över natten, säger räddningsledare Karl Nordlund.

Robert Jansson, verksamhetsledare på Emmaus, plockade ner ett 30-tal nazistiska klistermärken vid Övernäs skola och Ålands lyceum i helgen.
– Jag blev förvånad när jag såg så många på samma ställe.

Fler nyheter