En markägare längs Kyrkleden har sagt upp markanvändaravtalet med Sunds kommun, vilket innebär att den populära vandringsleden stängs av på mitten.
– Det är förstås synd, leden är populär, säger kommundirektören Jens Andersén.

Kommentarer

Det är ingalunda fortfarande

Det är ingalunda fortfarande "fritt fram att vandra hela leden, förutsatt att man hittar utan markeringar, förstås". Fritt fram är nämligen ett synnerligen svävande begrepp. Och oavsett markeringar, eller inte – att färdas som avses i artikeln, om än bara till fots på egna fötter – detta nyttjande av andras ägor förutsätter att också främmande fötters ägare verkligen är bekanta med den så kallade allemansrätten. Med den (allemansrätten) följer klara och tydliga besked om vilka rättigheter en gästande marknyttjare inte har. Om kunskapen därom vore i gängse ordning – då skulle högst förmodligen umgänget människor emellan i skogen vara betydligt trevligare än idag.

Det är bra att allemansrätten

Det är bra att allemansrätten finns, för den ger så kalla obesuttna (icke markägare) att vistas i naturen och att vandra i skog och mark. Men tyvärr finns det människor som inte respekterar allemansrättens begränsningar, utan missbrukar rätten genom att till exempel köra med motorfordon både över andras tomter och över åkrar och ängar, samt även förstör vandringsleder med att köra fyrhjulingar där. Alla vi andra får lida för dessa marodörers framfart och brist på respekt för andras egendom. Tyvärr

Det ska även i framtiden vara möjligt för svenska läkare att göra praktik på Åland. Det står klart efter att Sveriges riksdags socialutskott i tisdags godkände en motion om möjlighet till ett fortsatt utbildningssamarbete med Åland.

En hemlig köksprodukt, en hall för hundar och lyxiga tält gör upp om segern i årets upplaga av Skraknästet.

Ömsens försäljning av Strandgatan 25 är ett led i försäkringsbolagets ambitiösa byggplaner i Mariehamns centrum.
– Vi röjer väg för kommande investeringar och renodlar vårt fastighetsinnehav, säger vd Dan-Erik Woivalin.

96 procent av Kökarborna som deltog i en enkätundersökning motsätter sig landskapsregeringens kommunreform.
– Det är ett kraftfullt svar, säger kommundirektör Johan Rothberg.

Finnlines passagerar- och fraktfartyg ms Finnfellow drabbades sent på tidagkvällen av ett generatorhaveri. Fartyget tappade som följd styrförmågan och drev utanför farleden i den inre Åboländska skärgården vid Erstan.

Flera jordbrukare som Ålandstidningen pratat med har direkt eller indirekt tvingats lägga ner, alternativt trappa ner, sin verksamhet på grund av sommarens torka.
– Det är inte roligt. Man har lite ont i magen, säger en av dem.

I sin skuggbudget föreslår Sannfinländarna att klumpsumman till Åland minskas med 100 miljoner euro. I stället vill man satsa pengar på bland annat polis och försvar.
– Man får vara glad att de inte sitter i regeringen, och knappast kommer med i nästa, säger lantrådet Katrin Sjögren (Lib).

Ålands tingsrätt förkastar ett åtal om osann utsaga inför domstol eftersom det inte ställts utom allt rimligt tvivel att något sådant brott har begåtts.
Personerna som hördes under rättegången gav olika berättelser om händelseförloppet.

Hur skapar man bäst de mest hållbara kommunerna för framtidens Åland? Det var knäckfrågan när lagtinget fortsatte att debattera kommunreformen, men också om lagförslaget alls är lagligt.

I september fattade landskapsregeringen ett nytt beslut om ett taxitillstånd i Mariehamn efter att det tidigare beslutet underkänts av Högsta förvaltningsdomstolen. Nu har Mariehamns åkeriförening besvärat sig även mot de nya beslutet.

Mariehamn och Jomala presenterar den 20 november avtalsförslaget som ska ligga till grund för en mellan samtliga 16 kommuner gemensam räddningsmyndighet.
– Så här nära har vi aldrig varit tidigare, säger räddningschef Lennart Johansson.

Kommunutredare Marcus Henricson säger att anställningstryggheten inte påverkas om kommuner slås ihop på Åland.
– De övergår som gamla arbetstagare till den nya kommunen.

Landskapets fastighetsverk har köpt fastigheten Strandgatan 25 i Mariehamn av Ömsen för 250.000 euro.
- Det här är en mycket bra affär för oss ur flera synvinklar, säger Fastighetsverkets vd Stefan Rumander.

Fler nyheter