Ålands natur & miljös återuppväckta kampanj Plastfri september minskar försäljningen av plastkassar i landskapet.
– Men vi hoppas också att kampanjen fungerar som en ögonöppnare. Plast finns nästan överallt, och det är ett systemfel som tar lång tid att åtgärda, säger projektledare Karin Rosenberg-Brunila.

Kommentarer

Kansliminister Nina Fellman (S) sammanfattar fredagens diskussioner med Veikkaus, Inrikesministeriet och Polisstyrelsen med orden ”ett steg i rätt riktning”.

– Men det finns fortfarande problem som måste lösas.

Justitieministeriet, i samarbete med landskapsregeringen (LR), har tillsatt den arbetsgrupp som ska arbeta med självstyrelselagsrevisionen. Lagtingsdirektör Susanne Eriksson är en av representanterna.

Jeanette Pajunen blir ny hälso- och sjukvårdsdirektör vid ÅHS.

En skottskadad passagerare evakuerades i natt från Viking Grace på Ålands hav. 

– Personen fördes till sjukhus med helikopter, säger Viking Lines informationschef Johanna Boijer-Svahnström. 

Högsta domstolen beviljar inte Sverker Sirén prövningstillstånd gällande grovt missbruk av insiderinformation.
Därmed står hovrättens fällande dom fast.

Ålcom överrumplades av höstens stora och välorkestrerade överbelastningsattacker – varav en drabbade tusentals abonnenter i ett helt dygn.

– Vi har uppdaterat våra nätverkslösningar och rutiner så att vi känner oss trygga inför nästa attack. Det kommer att ske nya attacker, säger serverchef Valter Ulenius.

Tjänstemän från landskapsregeringen träffar i morgon sina kollegor på inrikesministeriet i Helsingfors samt representanter från Veikkaus för ett möte i Veikkausfrågan.

– Det här är vår bästa chans, säger kansliminister Nina Fellman.

Polisen har beslagtagit ett rekordstort parti amfetamin, cirka 200 gram.
Två personer är misstänkta, en av dem sitter häktad.

De två lantbrukare som dömdes för djurskyddsbrott 2016 har fortfarande inte anlagt ligghallar för sina djur – trots att ÅMHM krävde att lantbrukarna agerade innan den 1 december i år.
– Båda har skickat handlingar och påvisat att de påbörjat byggandet av ligghallar in kravdatumet. Vi sätter inte in fler påtryckningar i nuläget, säger Mikael Hagman, veterinär på ÅMHM.

Tio fastighetsägare besvärar sig mot planerna på att bygga bostäder på den forna soptippen på Rönnbergs torg. I kraftiga ordalag varnar de för att projektet utgör ett stort miljöhot och förstör deras utsikt.

Ålands kommunförbunds direktör Magnus Sandberg är kritisk till Skatteförvaltningens bristfälliga information om den förändrade praxisen för att beräkna fastighetsskatt på Åland.

– Man är ovillig att belysa vidden av problemet.

När lucia kommer lyser hon upp i mörkret och sprider kärlek och glädje. De tycker alla de som samlades längs med Torggatan i kväll. Ålandstidningens fotograf Robert Jansson följde med i luciafirandet. Här kan du se några av bilderna.

Historien kring Dennis & Macke Ab:s omstridda bygglov för Kaptensgatan 13 och 15 är inte slut. Stadsdirektör Barbara Heinonen anser att staden ska besvära sig över beslutet.
– Att våra olika instanser uppträder så här oeniga är inte bra.

Fler nyheter