Stadens nya delgeneralplan och parkeringsnorm riskerar att inte bli det lyft som krävs för att vända näringsidkarnas och folklivets flykt från centrum.
Det säger fastighetsägaren Eriksson Capitals vd Trygve Eriksson.
– Planerarna verkar ha glömt den ekonomiska verkligheten.

Kommentarer

Problemet är i klartext som

Problemet är i klartext som Trygve säger, att ingen i planeringen verkar kunna räkna på fastigheter som investering. Detta samt att stadsarkitektbyrån planerar för hur samhället ser ut idag, inte hur det troligtvis ser ut om 20-30 år. Vi kommer då antagligen ha mindre bilar, och mera kollektivt åkande / bilpooler / andra färdmedel. Det är också totalt paradoxalt att ha en vision för Mariehamns som en grön stad, med parkeringsplatser överallt. Det går inte ihop. Det saknas en röd tråd. Det är för mycket gammalt tänk.

Man kunde bygga en större

Man kunde bygga en större parkeringsplats åt LR vid rökerirondellen och överlåta den befintliga åt allmänheten. Förutom att det skulle vara bra ut rent hälsoperspektiv så kanhända det även skulle leda till att ledamöternas hjärnor under promenaden skulle syresättas och leda till kloka beslut.

Sossarna med bistånd av

Sossarna med bistånd av stadsarkitekten och stadsdirektören strävar efter att göra Mariehamn till en sovstad. Dom som satt sossarna vid makten är naturligtvis medskyldiga. Sossarna jobbar efter sin ideologi dvs avundsjukan främst.Vill du att staden skall utvecklas så tänk på hur du röstar nästa gång !

Mariehamns problem är inte

Mariehamns problem är inte att det är för mycket i bilar i farten utan att det är för lite bilar. Enda gången det är rörelse i staden är när folk skall på jobb och hem från jobb. Övriga tider är även gatorna tomma. Mariehamn är tack vare sosse politiken bland tjänstemän och politiker blivit en sovstad även på dagarna och påminner idag om en förort.

Sidor

Kvart över sex på måndagskvällen blev Slemmern isfri, det säkraste vårtecknet som finns i Mariehamn.

Mariehamns stad ska genomföra ett antal grävarbeten som gör att framkomligheten i trafiken försvåras. Det gäller Köpmansgatan, Havsgatan och Neptunigatan.

Ålands framtids Axel Jonsson vill att Ålands kommuner slopar den kommunala delen av bolagsskatten. Det skulle sänka skatten med sex procentenheter.

– Vi skulle kunna göra det mycket attraktivt för företag att flytta till Åland genom att sänka bolagsskatten till 14 procent, säger Jonsson.

Pectus permitterar sju tjänster när en av bolagets större kunder flyttar och avslutar samarbetet. Samtidigt planerar man att skaffa sig fler ben att stå på – bland annat genom lagerhotellverksamhet och gemensamma faciliteter för småföretag.

– Vi måste hitta nya saker att göra och vi tror på framtiden, säger partner Anders Winkelmann.

Visit Åland och Folkhälsan på Åland är de i särklass största mottagarna av verksamhetsstöd i form av Paf-medel sedan 2015.
Det visar Ålandstidningens granskning av de senast fördelade 100 miljonerna.

Magnus Thörnroos var befälhavare när ms Isabella grundstötte vid Staholm utanför Långnäs 2001. Han kan dra flera paralleller till det som hans åländska kollega Bengt-Owe Gustafsson och ms Viking Sky var med om i helgen.
– En mycket pressande situation, konstaterar Magnus Thörnroos.

Carolina Sandell har valts in i OP Gruppens förvaltningsråd. Hon har sedan 2010 suttit i styrelsen för Andelsbanken för Åland.

Stadsstyrelsen har beslutat att följa upp hur sammanslagningen av Mariehamns elnät och Mariehamns energi genomfördes.

Upprinnelsen till ärendet är en mycket kritisk skrivelse från personalen vid det ena bolaget.

De åländska elbolagen Kraftnät Åland, Ålands elandelslag och Mariehamns Elnät har alla stora investeringsbehov, men de har de senaste åren även gjort vinster i miljonklassen. Genom stora överavskrivningar undgår de dessutom att betala skatt på vinsterna de gör.

Hammarlänningen Bengt-Owe Gustafsson är befälhavare på kryssningsfartyget Viking Sky som fick motorhaveri i Norge i lördags.
– Det är klart att det har varit oroliga timmar när man inte visste utgången, säger hans mamma Maj-Gun Gustafsson.
Norska regeringen ger besättningen beröm för hur man hanterade situationen.

Stadsstyrelsen vill inte minska antalet ledamöter i stadsfullmäktige.

Stormen Alfrida kommer att ha en inverkan på skogsbruket som syns i flera decennier, bedömer Svenska lantbruksproducenternas centralförbund (SLC).
Det är viktigt att alla aktörer fortsätter att dra åt samma håll för att så snabbt som möjligt rädda det som går av det stormskadade virket, säger SLC:s ordförande Mats Nylund.

Även papperslösa bör ha rätt till socialvård.
Det anser Emmaus Åland i sitt utlåtande över det nya lagförslaget om socialvård.

Fler nyheter