I helgen såg det på ÅHS hemsida, liksom på de lokala mediernas sajter, ut som om Åland fått ett tolfte fall av covid-19. Så var inte fallet. I stället handlade det om att en redan smittad patient testats på nytt. Detta framkom under dagens pressinformation om coronaläget på Åland, och här nedan finns Ålandstidningens direktreferat från informationen.

Lantrådet inleder pressträffen med att konstatera att vi har bra väder som gör att många vill vara ute.

– Och man ska göra det om man kan!

– Det viktiga är att man håller avståndet, 1,5 till 2 meter.

– Jag imponeras av ålänningarna.

– I morse stämde vi av med myndigheterna, och alla kan rapportera att det varit väldigt lugnt.

I dag finns Erika Boman, överlärare vid högskolan med. Också sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen och landskapsläkare Knut Lönnroth. Avslutningsvis förvaltningschef Dan Eriksson.

Erika Boman först.

– För två veckor sedan presenterade jag ett kurspaket för extrapersonal i vård och omsorg.

– Det är glädjande att kurspaketet har emottagits väl.

– Hygien- och smittskyddskursen har haft 83 deltagare.

– Grundvård har haft 36. Två andra kurser har haft 11 respektive 3 deltagare.

– Det finns fortfarande möjlighet att anmäla sig.

– Vi kommer inom kort att öppna två kurser till.

Två tredjedelar saknar tidigare vårdutbildning.

Nästan hälften har inget arbetsförhållande inom vård och omsorg.

– Här finns en outnyttjad resurs.

– Det kommer några kurser till, sista anmälningsdag är 10.6. Anmäler sig gör man på www.open.ax.

Jeanette Pajunen och Knut Lönnroth nu:

Knut först:

– Helgen har varit lugn. Inte något nytt fall.

– På ÅHS hemsida kan det ha sett ut som ett tolfte fall i helgen. En person som tidigare testats testades igen.

– Så det är 11 personer som haft sjukdomen.

– Jag fortsätter att följa utvecklingen i närområdena. Inget har hänt som ändrar de slutsatser jag förmedlade i fredags.

Jeanette Pajunen: Jag lovade att återkomma med frågan om det finns läkare som jobbar på infektion som också arbetar på institutioner.

– Det kan finnas en sådan situation. Det behöver man inte vara speciellt rädd för. Risken för smitta är väldigt låg. och de använder alltid skyddsutrustning på infektion.

Fråga: Jobbar ÅHS tandläkare som vakter på sjukhuset?

– Vi har delat personalen i två grupper för att inte slå ut hela verksamheten på en gång. Personalen på tandvården är delad. Den ena jobbar som vanligt, den andra har andra uppgifter.

Fråga om flockimmunitet?

– Det är inte mycket som tyder på att Åland uppnått en större andel som smittats. Vi kommer inte att kunna svara på frågan med precission.

– Testningen är begränsad. Slutsvaret får man föerst när man tittar på antikroppar.

Fråga: Innebär det att nedstängning måste fortsätta under lång tid?

– Man kan resonera att befolkningen är känslig. Men men kan också vara så att man anser att man inte kan fortsätta med åtgärderna på grund av de skador det åsamkar samhället. Hur man ska hålla balansen är just det alla länder just nu kämpar med. Vi vet att det pågår en dialog i den finska regeringen.

– Det är inte en dramatiskt annorlunda situation i fastlandet, förutom Nyland.

– Det krävs tålamod.

Fråga: Antikroppstesterna, hur ser tidsplanen ut?

– Vi väntar på att THL ska verifiera att det finns ett tillräckligt bra test.

– Det är en dialog som pågår.

Fråga: Hur ska det praktiskt gå till sedan? Vem ska testas?

– En möjlig ansats är att man vill ta reda på hur stor del av befolkningen som smittats och då gör man det slumpmässigt.

Fråga: Hur ser det ut med vaccinationsprogrammen, t ex TBE?

– Behöver kolla och återkomma. Vi försöker ha verksamheten igång.

Fråga: Om drive in-provtagningen. Är den igång?

– Den har startat i dag, på onsdag vet jag mer.

Fråga: Vilken skyddsutrustning krävs av läkare el sjukskötare vid en undersökning eller behandling av en patient som är på ett läkarbesök till ÅHS ?

– Går inte att svara på rakt av, beror på vilket besök det handlar om.När man kommer till ÅHS behöver man inte fundera på den saken, utan personalen har det helt på koll. Det är därför man ska ringa på förhand.

Fråga: Nog borde även immuna släpa med sig smitta?

– Man anser att man inte kan återinsjukna om man har antikropparna. Det är teorin, nu vill vi se att testerna faller ut på det sättet.

– Det florerar mycket av dessa tester, man ska vara försiktiga med att beställa sådana själv.

Lantrådet berättar om de tekniska problem man hade med sändningen inledningsvis.

Fråga: är det risk att Åland kan stänga gränsen utåt på nytt?

– LR har aldrig beslutat att stänga gränserna till Åland, den rätten har vi inte. men vi rekommenderade att man skulle minska på resandet.

– Anledningen var att vi inte hade samhällssmittan, det var ett sätt att förlänga startsträckan.

Förvaltningschef Dan E Eriksson nu:

– Arbetet löper på, kanske inte på samma sätt som tidigare. Det gäller att ha det fysiska avståndet. det har lett till att även myndigheterna undviker att ha besök och önskar att allmänheten sköter sina ärenden via mejl och hemsidor.

– Undantagstillståndet har också lett till att LR rekommenderat alla myndigheter att jobba på distans.

– Alla lagstadgade skydigheter upprätthålls.

– I allmänna förvaltningen är det ungefär två tredjedelar som jobbar på distans.

– Antalet inkomna ärenden är ungefär på samma nivå som vanligt.

– På regeringskansliet har den juridiska rådgivningen blivit en juridikakut.

– Finansavdelningen har också fått mer arbete i att analysera vilka de ekonomiska konsekvenserna kommer bli.

– Det har behövts mer personal som flyttats från andra avdelningar.

Förvaltningschefen går igenom läget avdelning för avdelning.

– Vad gäller Ålandstrafiken: försök undvika besök.

– Ams gick ut med pressmeddelande i dag, där gäller att tänka sig för innan man tar kontakt. Ams kommer kontakta alla som sökt om stöd.

– Titta på e-tjänsterna.

– En myndighet som fått mer jobb är Åsub. De utvärderas vad som kan göras för utsatta grupper.

Fråga: Du har jobbat länge med självstyrelsen och självstyrelsefrågorna, hur har du upplevt den här tiden?

– Vi har hamnat i en situation jag inte varit med om. Svårt att bedöma vilken rörelsefriheten för LR är. Men undantagstillståndet gäller också för Åland, så mycket av det vi tagit för självklart har kommit på undantag.

Fråga: Kommer förvaltningen behöva spara?

– Det kommer vi att arbeta vidare med. Vi har redan gått ut med anvisningar om insbesparingar, genomfört anställningsstopp och ser gärna att man tar ut semester.

Fråga: Kan ni förstärka ”juridikakuten”?

– Det är inte enbart på regeringskansliet det finns jurister och hittills har det löpt på bra.

Fråga: Finns det risk att Åland inte hinner med alla reformer?

– Den risken finns alltid, men vi försöker prioritera.

Fråga: Finns det risk för permitteringar efter det här?

– Det vi konstaterat att om det finns personal som inte har sysselsättning är det upp till avdelningscheferna att ta ställning till det. men det flyttas arbete, därför har vi upprättat en intern arbetsförmedling.

Fråga: Kan man flytta till Åland i dag?

– Kan inte svara på den frågan, men jag var i kontakt med statsrådets kansli i dag och lyfte fram just den typen av frågeställning.

Lantrådet igen.

– Finlands regering har tillsatt en arbetsgrupp på kanslichefsnivå för att planera för hur Finland ska trappa ned restriktionerna. Vi har sagt att vi vill vara med.

– På onsdag ska finska regeringen förhandla om en exit. Jag är inte säker på när vi kan förvänta sig besked, men jag är glad att man diskuterar detta.

– LR har gjort ett likande arbete som ÅHS, där vi lagt om hela vårt interna arbete. Det som är coronarelaterat har vi presenterat här.

– I morgon klockan 13 kommer mina kollegor i LR att prata om vilka politiska proriteringar man gjort under den här perioden, det som inte är direkt kopplat till corona.

– Nästa coronainformation blir på onsdag klockan 16.00.

Fråga: Kan Åland få undantag från undantagstillståndet? Kan Åland vara snabbare att avsluta restriktionerna?

– Vi har ett smittskyddsinstitut i Finland, THL. Det är de som gör prognoser och ställningstaganden.

Med det avslutar lantrådet pressinformationen med en vädjan om uthållighet.

I morgon är det som sagt presskonferens med hela landskapsregeringen, då om frågor som inte berör coronasituationen. Även den presskonferensen kommer vi förstås att direktsända. Nu tackar vi för uppmärksamheten för denna gång.

Åland har fått sitt trettonde bekräftade coronafall. Det meddelar ÅHS på sin hemsida, där man också berättar att totalt 932 prover nu har tagits.

Det är nödvändigt att äldreomsorgen ordnar möjlighet för äldre att kommunicera med sina anhöriga och vänner. Det skriver Barbro Sundback (S) i en motion till stadsfullmäktige, med anledning av det rådande besöksförbudet.

En ny åländsk vägtrafiklag förväntas tidigast träda i kraft under 2021.

Flera läsare har hört av sig till Ålandstidningen och uttryckt oro över att svenska resenärer besöker affärer på Åland.
Men myndigheterna manar till lugn och tonar ned eventuell risk för att smittas av coronaviruset – och vädjar till lugn.
– Jag tycker inte att allmänheten ska ta på sig en polisiär roll och försöka korrigera folks beteende, säger landskapsläkare Knut Lönnroth.

Ska man kunna vara 15 år för att sälja tobak – eller bör gränsen dras vid 18? Frågan delade lagtinget när den nya tobakslagen debatterades.
– Vi ser en risk för försämring av folkhälsan, sade Pernilla Söderlund (Lib) som vill ha den högre åldersgränsen.

Landskapsregeringen kommer att betala sommarpraktik för 200 ungdomar mellan 16 och 24 år i sommar.
– Totalt landar landskapets nota på cirka 250.000 euro, säger näringsminister Fredrik Karlström (MSÅ).

Åländska äpplen är marknadsledande i Finland – med marginal dessutom. Av den totala äppelskörden i Finland i fjol, stod Åland ensamt för nästan 80 procent.
– Fjolåret var det bästa vi någonsin har haft, säger odlaren Jan Mattsson från Grannas äppel.

När Leije Portnoj för sex veckor sedan ville ta ut sin make som vårdas vid äldreboendet Trobergshemmet, för en promenad, fick hon ett blankt nej av personalen. Detta trots att hon såg andra anhöriga som fick gå ut med sina respektive.
– Jag upplevde genast att något var fel, säger hon.

Bland 17.000 sökande utkristalliserades till slut en vinnare – Michael Björklund. Uppemot 800.000 tittare har dagligen följt äventyret och nu är segraren utsedd. Ålandstidningen följde segerfinalen tillsammans med Micke, hans familj och vänner.
– Snart börjar det sjunka in vad jag riktigt har ställt till med, säger han.

Micke Björklund såg finalen i Robinson med familj och vänner. Ålandstidningen träffade Micke inför finalavsnittet och var också med och följde finalen hemma hos Micke i Tjudö. Se Ålandstidningens fotograf Robert Janssons bilder här! I morgondagens tidning kan ni läsa mer om Robinsonvinnaren.

Hela Ålands och numera också Sveriges gunstling, Michael Björklund är årets Robinson! Det stod klart efter ett sista öråd och en mastodonthinderbana där ”Robinson-Micke” defilerade i mål som klar etta.
– Det här är för mina barn, vrålade en utmattad och överlycklig Michael Björklund ut direkt efter finaltävlingen.

Klockan 22.00 smäller det, då är det dags att se hur Micke Björklund klarar sig i det sista avsnittet av Robinson. 

Kör du planlöst omkring med din bil, moped eller traktor. Då kan du i framtiden få en ordningsbot på 100 euro av polisen. Det säger den nya trafiklagen som är på gång.

– Jag tror nog inte vi kommer att märka så mycket av det, säger överkommissarie Benjamin Fellman. 

Fler nyheter