I helgen såg det på ÅHS hemsida, liksom på de lokala mediernas sajter, ut som om Åland fått ett tolfte fall av covid-19. Så var inte fallet. I stället handlade det om att en redan smittad patient testats på nytt. Detta framkom under dagens pressinformation om coronaläget på Åland, och här nedan finns Ålandstidningens direktreferat från informationen.

Lantrådet inleder pressträffen med att konstatera att vi har bra väder som gör att många vill vara ute.

– Och man ska göra det om man kan!

– Det viktiga är att man håller avståndet, 1,5 till 2 meter.

– Jag imponeras av ålänningarna.

– I morse stämde vi av med myndigheterna, och alla kan rapportera att det varit väldigt lugnt.

I dag finns Erika Boman, överlärare vid högskolan med. Också sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen och landskapsläkare Knut Lönnroth. Avslutningsvis förvaltningschef Dan Eriksson.

Erika Boman först.

– För två veckor sedan presenterade jag ett kurspaket för extrapersonal i vård och omsorg.

– Det är glädjande att kurspaketet har emottagits väl.

– Hygien- och smittskyddskursen har haft 83 deltagare.

– Grundvård har haft 36. Två andra kurser har haft 11 respektive 3 deltagare.

– Det finns fortfarande möjlighet att anmäla sig.

– Vi kommer inom kort att öppna två kurser till.

Två tredjedelar saknar tidigare vårdutbildning.

Nästan hälften har inget arbetsförhållande inom vård och omsorg.

– Här finns en outnyttjad resurs.

– Det kommer några kurser till, sista anmälningsdag är 10.6. Anmäler sig gör man på www.open.ax.

Jeanette Pajunen och Knut Lönnroth nu:

Knut först:

– Helgen har varit lugn. Inte något nytt fall.

– På ÅHS hemsida kan det ha sett ut som ett tolfte fall i helgen. En person som tidigare testats testades igen.

– Så det är 11 personer som haft sjukdomen.

– Jag fortsätter att följa utvecklingen i närområdena. Inget har hänt som ändrar de slutsatser jag förmedlade i fredags.

Jeanette Pajunen: Jag lovade att återkomma med frågan om det finns läkare som jobbar på infektion som också arbetar på institutioner.

– Det kan finnas en sådan situation. Det behöver man inte vara speciellt rädd för. Risken för smitta är väldigt låg. och de använder alltid skyddsutrustning på infektion.

Fråga: Jobbar ÅHS tandläkare som vakter på sjukhuset?

– Vi har delat personalen i två grupper för att inte slå ut hela verksamheten på en gång. Personalen på tandvården är delad. Den ena jobbar som vanligt, den andra har andra uppgifter.

Fråga om flockimmunitet?

– Det är inte mycket som tyder på att Åland uppnått en större andel som smittats. Vi kommer inte att kunna svara på frågan med precission.

– Testningen är begränsad. Slutsvaret får man föerst när man tittar på antikroppar.

Fråga: Innebär det att nedstängning måste fortsätta under lång tid?

– Man kan resonera att befolkningen är känslig. Men men kan också vara så att man anser att man inte kan fortsätta med åtgärderna på grund av de skador det åsamkar samhället. Hur man ska hålla balansen är just det alla länder just nu kämpar med. Vi vet att det pågår en dialog i den finska regeringen.

– Det är inte en dramatiskt annorlunda situation i fastlandet, förutom Nyland.

– Det krävs tålamod.

Fråga: Antikroppstesterna, hur ser tidsplanen ut?

– Vi väntar på att THL ska verifiera att det finns ett tillräckligt bra test.

– Det är en dialog som pågår.

Fråga: Hur ska det praktiskt gå till sedan? Vem ska testas?

– En möjlig ansats är att man vill ta reda på hur stor del av befolkningen som smittats och då gör man det slumpmässigt.

Fråga: Hur ser det ut med vaccinationsprogrammen, t ex TBE?

– Behöver kolla och återkomma. Vi försöker ha verksamheten igång.

Fråga: Om drive in-provtagningen. Är den igång?

– Den har startat i dag, på onsdag vet jag mer.

Fråga: Vilken skyddsutrustning krävs av läkare el sjukskötare vid en undersökning eller behandling av en patient som är på ett läkarbesök till ÅHS ?

– Går inte att svara på rakt av, beror på vilket besök det handlar om.När man kommer till ÅHS behöver man inte fundera på den saken, utan personalen har det helt på koll. Det är därför man ska ringa på förhand.

Fråga: Nog borde även immuna släpa med sig smitta?

– Man anser att man inte kan återinsjukna om man har antikropparna. Det är teorin, nu vill vi se att testerna faller ut på det sättet.

– Det florerar mycket av dessa tester, man ska vara försiktiga med att beställa sådana själv.

Lantrådet berättar om de tekniska problem man hade med sändningen inledningsvis.

Fråga: är det risk att Åland kan stänga gränsen utåt på nytt?

– LR har aldrig beslutat att stänga gränserna till Åland, den rätten har vi inte. men vi rekommenderade att man skulle minska på resandet.

– Anledningen var att vi inte hade samhällssmittan, det var ett sätt att förlänga startsträckan.

Förvaltningschef Dan E Eriksson nu:

– Arbetet löper på, kanske inte på samma sätt som tidigare. Det gäller att ha det fysiska avståndet. det har lett till att även myndigheterna undviker att ha besök och önskar att allmänheten sköter sina ärenden via mejl och hemsidor.

– Undantagstillståndet har också lett till att LR rekommenderat alla myndigheter att jobba på distans.

– Alla lagstadgade skydigheter upprätthålls.

– I allmänna förvaltningen är det ungefär två tredjedelar som jobbar på distans.

– Antalet inkomna ärenden är ungefär på samma nivå som vanligt.

– På regeringskansliet har den juridiska rådgivningen blivit en juridikakut.

– Finansavdelningen har också fått mer arbete i att analysera vilka de ekonomiska konsekvenserna kommer bli.

– Det har behövts mer personal som flyttats från andra avdelningar.

Förvaltningschefen går igenom läget avdelning för avdelning.

– Vad gäller Ålandstrafiken: försök undvika besök.

– Ams gick ut med pressmeddelande i dag, där gäller att tänka sig för innan man tar kontakt. Ams kommer kontakta alla som sökt om stöd.

– Titta på e-tjänsterna.

– En myndighet som fått mer jobb är Åsub. De utvärderas vad som kan göras för utsatta grupper.

Fråga: Du har jobbat länge med självstyrelsen och självstyrelsefrågorna, hur har du upplevt den här tiden?

– Vi har hamnat i en situation jag inte varit med om. Svårt att bedöma vilken rörelsefriheten för LR är. Men undantagstillståndet gäller också för Åland, så mycket av det vi tagit för självklart har kommit på undantag.

Fråga: Kommer förvaltningen behöva spara?

– Det kommer vi att arbeta vidare med. Vi har redan gått ut med anvisningar om insbesparingar, genomfört anställningsstopp och ser gärna att man tar ut semester.

Fråga: Kan ni förstärka ”juridikakuten”?

– Det är inte enbart på regeringskansliet det finns jurister och hittills har det löpt på bra.

Fråga: Finns det risk att Åland inte hinner med alla reformer?

– Den risken finns alltid, men vi försöker prioritera.

Fråga: Finns det risk för permitteringar efter det här?

– Det vi konstaterat att om det finns personal som inte har sysselsättning är det upp till avdelningscheferna att ta ställning till det. men det flyttas arbete, därför har vi upprättat en intern arbetsförmedling.

Fråga: Kan man flytta till Åland i dag?

– Kan inte svara på den frågan, men jag var i kontakt med statsrådets kansli i dag och lyfte fram just den typen av frågeställning.

Lantrådet igen.

– Finlands regering har tillsatt en arbetsgrupp på kanslichefsnivå för att planera för hur Finland ska trappa ned restriktionerna. Vi har sagt att vi vill vara med.

– På onsdag ska finska regeringen förhandla om en exit. Jag är inte säker på när vi kan förvänta sig besked, men jag är glad att man diskuterar detta.

– LR har gjort ett likande arbete som ÅHS, där vi lagt om hela vårt interna arbete. Det som är coronarelaterat har vi presenterat här.

– I morgon klockan 13 kommer mina kollegor i LR att prata om vilka politiska proriteringar man gjort under den här perioden, det som inte är direkt kopplat till corona.

– Nästa coronainformation blir på onsdag klockan 16.00.

Fråga: Kan Åland få undantag från undantagstillståndet? Kan Åland vara snabbare att avsluta restriktionerna?

– Vi har ett smittskyddsinstitut i Finland, THL. Det är de som gör prognoser och ställningstaganden.

Med det avslutar lantrådet pressinformationen med en vädjan om uthållighet.

I morgon är det som sagt presskonferens med hela landskapsregeringen, då om frågor som inte berör coronasituationen. Även den presskonferensen kommer vi förstås att direktsända. Nu tackar vi för uppmärksamheten för denna gång.

De Amorellapassagerare som skulle till Stockholm får åka vidare med Viking Grace i kväll.
De som skulle vända tillbaka till Åbo bjuds på en hotellövernattning i Mariehamn av Viking Line, berättar informationsdirektör Johanna Boijer-Svahnström.
Men det är ännu oklart när de som har bilar ombord kan få tillbaka sina fordon.

De evakuerade passagerarna fördes med buss till Strandnäs skola dit de anlände strax efter klockan 16. Där togs de emot av Röda korset, räddningstjänst och polis för registrering och krishjälp för de som behövde.

Ett utrop har nu gjorts ombord på Amorella om att passagerarna ska börja evakueras. Det säger Börje Mattsson som följer sjödramat från land.
”Många enheter alarmerade till olycksplatsen. Elva enheter är på plats och flera är på väg”, skriver gränsbevakningen på twitter.
Samtidigt förbereder sig Röda Korset på Åland inför att ta emot de evakuerade, och bussar väntar i Svinö färjfäste.

Viking Lines Amorella har haft grundkänning vid Hjulgrund, bekräftar Viking Line.
Fartyget befinner sig vid Järsö skärgård i Föglö. Läget är stabilt, uppger rederiet.
Inga personskador har konstaterats. Passagerarna har blivit informerade och myndigheterna har informerats.
Enligt uppgifter till Ålandstidningen lutar båten och ett utrymningslarm har gått.

Hästar, killingar, kor, halmhoppning och gamla traktorer. Det finns mycket roligt för både stora och små på Skördefesten.
Här är Ålandstidningens fotograf Hÿlua Tokur-Ehres bilder från det populära evenemanget.

Mariehamns församlings sopplunch som hålls efter lunchmässan på torsdagar hölls tidigare i S:t Görans församlingshem. Nu har man, på grund av coronarestriktionerna, flyttat lunchen till Margaretagården.

Högsta domstolen (HD) underkänner den åländska diskrimineringslagen och delar av tobakslagen.
Man anser att båda lagarna innehåller stadganden som överskrider den åländska lagstiftningsbehörigheten.

Efter att Bengt-Olof utbildat sig till fartygselektriker vid Ålands yrkesskola och jobbat ett år på fartyget Abisko gick flyttlasset till Stockholm.
– Då hade Eila och jag gift oss och fått en son, säger han.

Tre personer sägs upp från Dahlmans samtidigt som bolaget tittar på nya arbetssätt för att bli mer flexibla inför framtiden.
– Processen är jättetråkig att behöva gå igenom, både för bolaget och för de som berörs, men just nu är det en nödvändig insats, säger vd Johannes Dahlman.

Efter en oerhört jämn duell mot Maritza Palmroth står det klart att Emilia Alm tvingas lämna sångtävlingen ”The Voice of Finland” – och missar finalen med en hårsmån.

Den samlade oppositionen i Finland vill pröva förtroendet mot regeringen Marin i en interpellationsdebatt.

Det statsägda bolaget Finnhems köper Skärgårdshavets Helikoptertjänst (SHT) av Wiklöf Holding. I avtalet ingår SHT:s hela aktiestock och affärverksamheten.
– För vår del är det här en väldigt lyckad lösning, säger Wiklöf Holdings vd Nils Lampi.

En lastbil körde vid 12-tiden på fredagen av vägen och in i ett träd vid den västra infarten till Rökerirondellen i Mariehamn.
Föraren fördes till sjukhus för vård.

Fler nyheter