Övergödd och syrefattig - Svibyviken är i akut dåligt skick sedan länge. Efter minst tolv år av byråkratisk soppa och oenighet har Jomala och Mariehamn fortfarande inte lyckats komma överens om vad som måste göras.

Under tiden blir den lilla viken allt smutsigare.

MILJÖ Vattnet i Svibyviken är kraftigt förorenat. Den största boven i dramat är Möckelbybäcken, där jordbruket släpper ut stora mängder näring i marken.

Mariehamns stad och Jomala kommun är båda väl medvetna om problemet sedan många år. Ändå har nästan inga konkreta åtgärder gjorts för att åtgärda problemet.

Förslagen fallit

Många förslag på lösningar har kommit upp genom åren, men varje gång har förslagen fallit. Antingen har man inte kommit överens med markägarna, eller så har man varit oeniga sinsemellan om hur mycket Jomala respektive Mariehamn ska betala, säger Jan Westerberg som är miljöchef på Mariehamns stad.

- Det har stupat väldigt mycket på att vi har två separata kommuner som ska åtgärda det här tillsammans. Vi tar prover i Svibyviken flera gånger per år och proverna visar att de flesta föroreningarna kommer från jordbruk och enskilda avlopp, som behöver åtgärdas inom Jomala kommun.

Fyra konkreta insatser

Flera åtgärdsförslag finns i dagsläget - bland annat ett av Carl-Gustav Flink som ligger på miljöbyråns bord och ett av våtmarksexperten Peter Feuerbach som gjorts på uppdrag av Jomala kommun. Det här känner dock inte Jan Westerberg till. Det gör inte heller Rauli Lehtinen (lib), ledamot i stadsfullmäktige eller Kai Söderlund, chef för tekniska verket och medverkande i samarbetsgruppen kring Svibyviken.

- Alla förslag är helt nya för mig. Alla verkar jobba på olika håll. Jag har sagt att efter sommaren lägger jag in en ny motion eller ett medborgarinitiativ. Det var åtta år sedan en arbetsgrupp tillsattes - den här frågan har hållit på i sammanlagt tolv år, säger Rauli Lehtinen.

Fyra insatser

Jomala kommun har låtit Peter Feuerbach vid hushållningssällskapet i Halland titta på hela Möckelbybäcken.

Han är expert på våtmarker och har nu föreslagit fyra insatser för att förbättra kvaliteten på det vatten som rinner ut i Svibyviken.

- Jag har inte fått någon information om det. Det förvånar mig eftersom vi har en samarbetsgrupp mellan Jomala och Mariehamn, säger Westerberg.

Underlag för planering

Peter Feuerbachs förslag har behandlats i Jomala kommunstyrelse, och nu väntar man på vad byggnadstekniska nämnden har att säga, berättar kommunsekreterare Henrik Häggblom.

- Vi måste titta närmare på det innan vi kan konkretisera något.

Han understryker att det inte finns någonting som säger att byggnadstekniska nämnden måste följa rapporten.

- Den ska fungera som underlag för vidare planering. Vi får vänta och se vad byggnadstekniska nämnden säger.

Kräver åtgärder

Jan Westerberg är mycket positiv till att Jomala planerar att göra något åt Möckelbybäcken.

- Det finns ett liggande förslag på att anlägga ett våtmarksområde längst in i Svibyviken. Men då krävs det att Jomala vidtar åtgärder.

En sådan våtmark verkar dock inte bli av på ett bra tag. Ingen Ålandstidningen pratar med kan ge något besked om vad som ska hända eller när man tror att ett förslag kan gå igenom.

- Det sker garanterat inte över en natt. Politiska beslut ska fattas och det tar tid. Men om det nu börjar röra på sig finns ju anledning att blåsa liv i ärendet även från stadens sida, säger Jan Westerberg.

Ängösundsfärjan och ett brittiskt styckegodsfartyg var i morse vid 9-tiden nära att kollidera.

Styrelsen för ÅMHM kräver att få ta en aktiv del i rekryteringen av nästa myndighetschef.

– Vi kan anställa all annan personal utom chefen, som anställs av landskapsregeringen, säger styrelseordförande Karl-Erik Williams.

Ålands bildningsförbunds styrelse har polisanmält verksamhetsledaren Mikael Erickson.
– Vi skickar ut mer information under dagen, säger styrelsemedlemmen Berit Lindholm på fredagsmorgonen.

Båda Ålands skogsbolag, Ålands skogsindustrier och SkogAx, förstärks av utländska avverkningsgrupper för att kunna möta behovet av avverkning efter stormen Alfrida. Samtidigt säger man att kapacitet finns för att hantera volymerna.
– Med de resurser vi samlat ihop kommer vi att avverka ungefär 300.000 kubikmeter i år. Det är en avsevärd ökning från tidigare år, säger Ålands skogsindustriers vd Joakim Blom.

I dag finns 76 demensvårdsplatser på Åland. Nästa år kommer 428 ålänningar att behöva dygnet runt-tillsyn på grund av demens.
Därför vill Oasen boende- och vårdcenter bli ett centrum för minnessjukdomar.
– Behovet är enormt, säger styrelseordförande Gyrid Högman.

Östersjöfonden fyller 30 år i år. Det uppmärksammar man med en podcast i tolv delar. ”Samtal runt Östersjön” heter den.

ÅCA:s mångåriga vd Johannes Snellman har sagt upp sig.
”Jag och styrelsen tycker olika i ett antal frågor”, skriver Johannes Snellman i ett pressmeddelande.

Högskolan på Ålands rektor Jonas Waller ha sagt upp sig, det meddelar högskolan i ett pressmeddelande.
Jonas Waller meddelade skolan sitt beslut i dag.

Fler falska sedlar än normalt har påträffats under november och december. Det skriver polisen i ett pressmeddelande. De förfalskade sedlarna är av valörerna 20 euro och 50 euro.

Den ordinarie psykologen vid primärvården är föräldraledig och Ålands hälso- och sjukvård har inte lyckats hitta någon vikarie.

– Därför har vi döpt om mottagningen, säger Tora Woivalin, chef över primärvården vid Ålands hälso- och sjukvård.

Stadsarkitektkansliet skärper formuleringarna för skyddsvärda byggnader från ”bör skyddas” till ”skall skyddas” i förslaget till ny delgeneralplan för Mariehamns centrum. Helt i enlighet med plan- och bygglagen, enligt stadsarkitekt Sirkka Wegelius.
– Det måste anges i generalplanen vilka byggnader som har ett kulturhistoriskt värde och är skyddsvärda.

Infrastrukturnämnden går med på Viking Line Buss förslag om att byta bränsle till biodieseln Neste My för stadens kollektivtrafik under resten av avtalsperioden.
Bränslet innehåller bland annat en restprodukt från produktionen av palmolja. Stadens miljösamordnare Ulf Simolin förordade därför inte bytet.

När lagtinget behandlade den tredje tilläggsbudgeten för 2018 hamnade skärgårdsfärjan ms Ejdern i hetluften.
– Jag tycker faktiskt att skärgården har rätt att kräva lite mer av den basservice man använder dagligdags än detta fartyg, sade Veronica Thörnroos (C).

Fler nyheter