Social- och hälsovårdsminister Annette Holmberg-Jansson (MSÅ) säger att beredskapen i landskapet inför hotet av coronaviruset är god.
– Vi har följt alla riktlinjer som finns. Vi ålänningar ska känna oss lugna med det.

Annette Holmberg-Jansson har haft bråda dagar i veckan i den aldrig sinande strömmen av information kring coronaviruset. Som ansvarig minister är det också hon som ska tillse att vården och myndigheterna står så väl rustade som de kan inför hotet att viruset hittar till Åland.

– Jag och landskapsläkaren (Knut Lönnroth) har haft en tät dialog. Men det ändras väldigt snabbt, så från och med den här veckan har vi haft en tät dialog, suttit flera timmar varje dag. Han har också haft en tät dialog med ÅHS. Så jag har varit väldigt väl uppdaterad.

– I går hade vi ett möte inom landskapsregeringen tillsammans med landskapsläkaren, landshövdingen Peter Lindbäck, Rainer Åkerblom (från Statens ämbetsverk, reds. anm.). Där fick vi en dragning om hur läget ser ut och vad vi har för beredskap.

Behov av information

Annette Holmberg-Jansson berättar att de kände att det fanns ett behov av att informera ålänningarna, men också att den informationen ska vara samordnad och korrekt. Därför kallade de till fredagens presskonferens. Även ministern har fått många frågor om coronaviruset.

– Vi vet att det här är en fråga som alla pratar om just nu. Jag tror inte att det finns ett kaffebord där man inte diskuterar corona. 

Då frågorna kring smittskydd hör till Finlands juridiska behörighet, fungerar landskapet, ÅHS och kommunerna endast som operativt ansvariga. Men det medicinska arbetet sköts från ÅHS.

– Jag har varit väldigt noga med att inte gå in och svara på medicinska frågor, säger Annette Holmberg-Jansson.

Icke desto mindre skickade socialministern med en uppmaning till ålänningarna när presskonferensen avslutades.

– Jag hoppas att alla ska var noga med att tvätta sina händer och nysa i armvecket för att minska risken för smittspridning.

Coronakrisen leder till lägre skatteinkomster för kommunerna. Det skapar behov av besparingar, men permitteringar är inte aktuella än.

– Vi gör nu en prognos och diskuterar olika förslag. I slutändan blir det politiska priorireringar, säger stadsdirektör Barbara Heinonen i Mariehamn.

Gränsbevakningen avvisade på söndagseftermiddagen en svensk medborgare som anlände till Långnäs hamn, det skriver Ålands sjöbevakningsstation i ett pressmeddelande. 

Fler stöd till företagare är att vänta, det sade talmannen Roger Nordlund och lantrådet Veronica Thörnroos under dagens presskonferens. När och hur kan man ännu inte svara på. På plats under dagens presskonferens var också Kim Westman, stationschef på Ålands sjöbevakningsstation och landshövding Peter Lindbäck.

Under många år jobbade Knut Lönnroth med det globala tuberkulosprogrammet inom WHO, med säte i Genève. Sedan gick flyttlasset norrut. Mot Stockholm. Numera bor han på Åland och har precis tillträtt som ny landskapsläkare.
/Knut Lönnroth har blivit en av de centrala personerna i landskapets kamp mot coronaviruset. Av den anledningen återpublicerar vi lördagsintervjun med Knut Lönnroth som ursprungligen publicerades i Ålandstidningen den 18 januari./

Polisen har fått skingra flera ungdomsgäng under de senaste dagarna. Kommissarie Tommy Thörnroos uppmanar föräldrar att prata med sina ungdomar om att man inte ska samlas fler än tio personer.

Alarmmästare Johan Ehn och poliskommissarie Tommy Thörnroos medverkade under dagens presskonferens. Tommy Thörnroos uppmanar föräldrar att prata med sina ungdomar om att man inte ska samlas fler än 10 personer. Två ungdomsgäng har skingrats och polisen kommer fortsätta att hålla koll under helgen.

ÅHS utvidgar sin coronaklinik från och med i dag för att kunna ta emot fler patienter. Dessutom låser man akuten och förbjuder besök.
– Det är för att minimera smittspridningen, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen.

Åtta personer på Åland är bekräftat smittade av coronaviruset. En av dem är inlagd på sjukhus.
Landskapsläkare Knut Lönnroth konstaterar att Åland nu har samhällssmitta.
– Vi har epidemin här, säger han.

Åtta personer har nu konstaterats smittade av covid-19. En person är inlagd på sjukhus. Landskapsläkare Knut Lönnroth meddelar att Åland nu kan konstateras ha samhällssmitta och att epidemin är här.

Söndagsgudstjänster och andakter i församlingarna strömmas nu via Facebook eller via församlingarnas hemsidor. Detta eftersom församlingsmedlemmarna inte kan komma till kyrkorna och delta i gudstjänsten.

Lagtinget godkände på fredagsförmiddagen den rekordstora tilläggsbudget som landskapsregeringen lagt. Totalt nästan 33 miljoner euro avsätts för att stöda näringsliv, privatpersoner och föreningsliv som drabbas i sviterna av coronaviruset.

Flygtrafiken mellan Åland och Helsingfors riskerar att minska, meddelade lantrådet Veronica Thörnroos vid torsdagens presskonferens.
Från rikshåll har man riktat kritik mot att inresande till Åland från riket rekommenderas självkarantän, något som lantrådet inte kände till.

Kritiken mot Försörjningsberedskapscentralens (FBC) beslut att stöda utländska fartyg för viktiga godstransporter växer.
– Det är märkligt när finländska fartyg ligger stilla och sjömän går utan jobb, säger riksdagsman Mats Löfström.

Fler nyheter