Finansminister Mats Perämaa (Lib) säger att beslutet motsvarar ägaren landskapsregeringens ambitioner och förväntningar på bolaget.
– För sin del har regeringen sagt att spelaransvar får och ska påverka vinstutvecklingen negativt, säger han.

Kommentarer

Angående Landskapsregeringens

Angående Landskapsregeringens (LR:s) spelansvar – finansminister Mats Perämaa, citat: ”Det har diskuterats ett antal olika åtgärder och det finns redan en hel palett som införts. Det här beslutet ger en viktig tydlighet, den garanterar att det inte går för långt.” ... På bilden tillhörande artikeln framgår tydligt hur oerhört nöjd Perämaa är med sitt ansvarstagande. Att åtgärden som sådan är hans – ingen annans – det stämmer högst förmodligen helt överens med sanning, det. Också den smått furstliga ”modifieringen” av Paffens styrelsearvoden överlag stadfästes ju på enskild föredragning. Huruvida den citerade ”åtgärdspaletten” – Paffens trognaste kunder till gagn – i och med att enskilda förluster nu maximeras till 30.000 euro per år ... om den specifika säkerhetsaspekten bör tillskrivas Perämaa exklusivt ... det framgår inte i artikeln! Och inte med ett ord nämns ”palett-garantens” (30.000 euro) relevans till en Paffens ivrig kund med full folkpension som ordinarie levebröd. Förövrigt, och med en liten hänvisning åter till bilden ifråga – för Gräsrots del ter sig likheten mellan Mats Perämaas och Nina Fellmans ”ödmjuka” användning av folkets makt dag för dag allt tydligare.

Kan tänka mig att det är

Kan tänka mig att det är förhållandevis vanligt att en storspelare, som förmodligen brukar flera spelkonton på ett antal sajter, tidvis når förluster på 30 000 euro. Är så fallet riskerar Paf att tappa de "viktigaste" kunderna vilket påverkar oms och res negativt. Därmed är ett maxtak ingen bra lösning. Det borde ju finnas algoritmer och mjukvara som kan "läsa" av missbruksspelarna på ett effektivare sätt kan man tycka. Personligen tycker jag att Paf borde lägga ner all casino/enarmad bandit-verksamhet online och endast bedriva fartygsbaserad verksamhet och en onlineaffär som endast inkluderar "tippning".

Ålandstidningens insändarsida

Ålandstidningens insändarsida verkar locka till sig de mest negativa människorna på Ön. Oberoende vilka beslut som tas och oberoende av syftet bakom besluten så startar gnällspikarna sin körsång. När gnällspikarna ser sig i spegeln, ser de då bilden av en negativ gnällspik eller ser de en bild av en person som konstruktivt bidrar till debatten och Ålands utveckling?

Citat: Ӂlandstidningens

Citat: ”Ålandstidningens insändarsida verkar locka till sig ... .” ... I sin helhet belyser den citerade kommentaren en kännspak analys, jo. Men trots den nu totala frånvaron av argument i sak framstår den aktuella analysen som osedvanligt ”konstruktiv”. Och den klarsyntheten, den torde vara skapad av att analysframställaren, som sådan, nu verkar ha sällsynt både många och tunga järn i elden.

Östersjöfonden fyller 30 år i år. Det uppmärksammar man med en podcast i tolv delar. ”Samtal runt Östersjön” heter den.

ÅCA:s mångåriga vd Johannes Snellman har sagt upp sig.
”Jag och styrelsen tycker olika i ett antal frågor”, skriver Johannes Snellman i ett pressmeddelande.

Högskolan på Ålands rektor Jonas Waller ha sagt upp sig, det meddelar högskolan i ett pressmeddelande.
Jonas Waller meddelade skolan sitt beslut i dag.

Fler falska sedlar än normalt har påträffats under november och december. Det skriver polisen i ett pressmeddelande. De förfalskade sedlarna är av valörerna 20 euro och 50 euro.

Den ordinarie psykologen vid primärvården är föräldraledig och Ålands hälso- och sjukvård har inte lyckats hitta någon vikarie.

– Därför har vi döpt om mottagningen, säger Tora Woivalin, chef över primärvården vid Ålands hälso- och sjukvård.

Stadsarkitektkansliet skärper formuleringarna för skyddsvärda byggnader från ”bör skyddas” till ”skall skyddas” i förslaget till ny delgeneralplan för Mariehamns centrum. Helt i enlighet med plan- och bygglagen, enligt stadsarkitekt Sirkka Wegelius.
– Det måste anges i generalplanen vilka byggnader som har ett kulturhistoriskt värde och är skyddsvärda.

Infrastrukturnämnden går med på Viking Line Buss förslag om att byta bränsle till biodieseln Neste My för stadens kollektivtrafik under resten av avtalsperioden.
Bränslet innehåller bland annat en restprodukt från produktionen av palmolja. Stadens miljösamordnare Ulf Simolin förordade därför inte bytet.

När lagtinget behandlade den tredje tilläggsbudgeten för 2018 hamnade skärgårdsfärjan ms Ejdern i hetluften.
– Jag tycker faktiskt att skärgården har rätt att kräva lite mer av den basservice man använder dagligdags än detta fartyg, sade Veronica Thörnroos (C).

Senast till hösten vill Saltviks kommunstyrelse kunna ta ställning till vilken entreprenör som ska bygga om Sunnanberg vårdhem.

Lantrådet Katrin Sjögren (Lib) uttryckte sin besvikelse över att diskussionerna om självstyrelselagen havererat.

Inte heller Ålands riksdagsledamot, Mats Löfström, ser någon lösning i sikte.

– För tillfället är sannolikheten inte stor, säger han.

En åländsk företagare som sedan 1998 i flera omgångar lånat pengar av en utländsk affärsman stäms nu för obetalda skulder från det långa skuldförhållandet. Käranden yrkar på att mannen omedelbart ska reglera skulden som uppgår till totalt 447.000 euro.

Den finländska regeringen vill göra en total översyn av våldtäktslagstiftningen, där en samtyckeslag ska ingå.
Det välkomnas av Ålands riksdagsledamot Mats Löfström.
– Kvinnor och barn måste ha ett grundmurat skydd, säger Löfström.

Alla fast bosatta som Ålands elandelslag känner till eller som anmält fel med eldistributionen borde nu fått tillbaka elen. Det meddelade andelsbolagets vd David Karlsson på tisdagskvällen.

Fler nyheter