Finansminister Mats Perämaa (Lib) säger att beslutet motsvarar ägaren landskapsregeringens ambitioner och förväntningar på bolaget.
– För sin del har regeringen sagt att spelaransvar får och ska påverka vinstutvecklingen negativt, säger han.

Kommentarer

Angående Landskapsregeringens

Angående Landskapsregeringens (LR:s) spelansvar – finansminister Mats Perämaa, citat: ”Det har diskuterats ett antal olika åtgärder och det finns redan en hel palett som införts. Det här beslutet ger en viktig tydlighet, den garanterar att det inte går för långt.” ... På bilden tillhörande artikeln framgår tydligt hur oerhört nöjd Perämaa är med sitt ansvarstagande. Att åtgärden som sådan är hans – ingen annans – det stämmer högst förmodligen helt överens med sanning, det. Också den smått furstliga ”modifieringen” av Paffens styrelsearvoden överlag stadfästes ju på enskild föredragning. Huruvida den citerade ”åtgärdspaletten” – Paffens trognaste kunder till gagn – i och med att enskilda förluster nu maximeras till 30.000 euro per år ... om den specifika säkerhetsaspekten bör tillskrivas Perämaa exklusivt ... det framgår inte i artikeln! Och inte med ett ord nämns ”palett-garantens” (30.000 euro) relevans till en Paffens ivrig kund med full folkpension som ordinarie levebröd. Förövrigt, och med en liten hänvisning åter till bilden ifråga – för Gräsrots del ter sig likheten mellan Mats Perämaas och Nina Fellmans ”ödmjuka” användning av folkets makt dag för dag allt tydligare.

Kan tänka mig att det är

Kan tänka mig att det är förhållandevis vanligt att en storspelare, som förmodligen brukar flera spelkonton på ett antal sajter, tidvis når förluster på 30 000 euro. Är så fallet riskerar Paf att tappa de "viktigaste" kunderna vilket påverkar oms och res negativt. Därmed är ett maxtak ingen bra lösning. Det borde ju finnas algoritmer och mjukvara som kan "läsa" av missbruksspelarna på ett effektivare sätt kan man tycka. Personligen tycker jag att Paf borde lägga ner all casino/enarmad bandit-verksamhet online och endast bedriva fartygsbaserad verksamhet och en onlineaffär som endast inkluderar "tippning".

Ålandstidningens insändarsida

Ålandstidningens insändarsida verkar locka till sig de mest negativa människorna på Ön. Oberoende vilka beslut som tas och oberoende av syftet bakom besluten så startar gnällspikarna sin körsång. När gnällspikarna ser sig i spegeln, ser de då bilden av en negativ gnällspik eller ser de en bild av en person som konstruktivt bidrar till debatten och Ålands utveckling?

Citat: Ӂlandstidningens

Citat: ”Ålandstidningens insändarsida verkar locka till sig ... .” ... I sin helhet belyser den citerade kommentaren en kännspak analys, jo. Men trots den nu totala frånvaron av argument i sak framstår den aktuella analysen som osedvanligt ”konstruktiv”. Och den klarsyntheten, den torde vara skapad av att analysframställaren, som sådan, nu verkar ha sällsynt både många och tunga järn i elden.

I Estland fungerar det mycket bra att rösta elektroniskt, tycker den dubbla medborgaren Kairi Joesalu.
– Det är jätteviktigt att alla medborgare röstar för att skicka sin bästa människor till parlamentet, säger hon.

Eckerö Lines besked om utökad trafik mellan Helsingfors och Tallinn med början i juni väcker känslor. Både Tallinns stadsledning och konkurrenten Tallink kritiserar Eckerös planer i hårda ordalag.
– Kritiken är överdriven, förändringarna blir inte så dramatiska som det hävdas, säger rederiets vd Taru Keronen.

Den nya landskapslagen om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, som har legat två år hos lagberedningen, är nu färdigbehandlad och klar för plenum.
– Så är det, jag har just fått lagförslaget som jag kommer att sätta mig in i närmare nu, säger Mats Perämaa (Lib).

Skolbespisningen vid Godby högstadieskola utnämndes på fredagen till årets hållbara kock 2019. De belönades för sitt nytänkande och hållbara inköpsprinciper.

Nyss skickade Kraftnät Ålands styrelse ut ett pressmeddelande där man berättar att vd Christian Augustsson sägs upp.

En gemensam räddningsmyndighet för landskommunerna ser fortfarande ut att kunna bli en verklighet. Nu är avtalsförslaget skickat vidare till värdkommunen Mariehamn för vidare behandling.

Under natten skedde en misshandel på landsbygden där flera var inblandade.

ör femte året i rad ökade antalet barnskyddsanmälningar 2018. 751 anmälningar gjordes, vilket är en ökning med 118 stycken eller 18,6 procent jämfört med 2017.
Men antalet anmälningar är inte lika med antalet barn som berörs, enligt Janina Björni från Rädda Barnen på Åland.
– Ibland väcker ett barns situation oro hos många, säger hon.

Den nya ekonomichefen vid Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) heter Ulrika Österlund. Det slogs fast vid ÅHS styrelsemöte i går.

En omväxlande kväll full av entusiasm och dansglädje. Det erbjöd musikinstitutets danselever i går kväll när de höll dansgala i Alandica.

En man krossade ett fönster till en bostad, tog sig in och stal en flaska whisky.  Han åtalas för grov stöld.

Söndagen den 26 maj har Gränsbevakningen och svenska kustbevakningen en gemensam nödbogseringsövning på Ålands hav.

Om en vecka slår Ålands Kontorsmaskiner fast för gott. Bakom beslutet finns flera olika faktorer säger vd Michael Gustafsson.
– Handeln har ändrat struktur de senaste åren och marginalerna är snart obefintliga. Vi har fått nog, säger han.

Fler nyheter