Finansminister Mats Perämaa (Lib) säger att beslutet motsvarar ägaren landskapsregeringens ambitioner och förväntningar på bolaget.
– För sin del har regeringen sagt att spelaransvar får och ska påverka vinstutvecklingen negativt, säger han.

Kommentarer

Angående Landskapsregeringens

Angående Landskapsregeringens (LR:s) spelansvar – finansminister Mats Perämaa, citat: ”Det har diskuterats ett antal olika åtgärder och det finns redan en hel palett som införts. Det här beslutet ger en viktig tydlighet, den garanterar att det inte går för långt.” ... På bilden tillhörande artikeln framgår tydligt hur oerhört nöjd Perämaa är med sitt ansvarstagande. Att åtgärden som sådan är hans – ingen annans – det stämmer högst förmodligen helt överens med sanning, det. Också den smått furstliga ”modifieringen” av Paffens styrelsearvoden överlag stadfästes ju på enskild föredragning. Huruvida den citerade ”åtgärdspaletten” – Paffens trognaste kunder till gagn – i och med att enskilda förluster nu maximeras till 30.000 euro per år ... om den specifika säkerhetsaspekten bör tillskrivas Perämaa exklusivt ... det framgår inte i artikeln! Och inte med ett ord nämns ”palett-garantens” (30.000 euro) relevans till en Paffens ivrig kund med full folkpension som ordinarie levebröd. Förövrigt, och med en liten hänvisning åter till bilden ifråga – för Gräsrots del ter sig likheten mellan Mats Perämaas och Nina Fellmans ”ödmjuka” användning av folkets makt dag för dag allt tydligare.

Kan tänka mig att det är

Kan tänka mig att det är förhållandevis vanligt att en storspelare, som förmodligen brukar flera spelkonton på ett antal sajter, tidvis når förluster på 30 000 euro. Är så fallet riskerar Paf att tappa de "viktigaste" kunderna vilket påverkar oms och res negativt. Därmed är ett maxtak ingen bra lösning. Det borde ju finnas algoritmer och mjukvara som kan "läsa" av missbruksspelarna på ett effektivare sätt kan man tycka. Personligen tycker jag att Paf borde lägga ner all casino/enarmad bandit-verksamhet online och endast bedriva fartygsbaserad verksamhet och en onlineaffär som endast inkluderar "tippning".

Ålandstidningens insändarsida

Ålandstidningens insändarsida verkar locka till sig de mest negativa människorna på Ön. Oberoende vilka beslut som tas och oberoende av syftet bakom besluten så startar gnällspikarna sin körsång. När gnällspikarna ser sig i spegeln, ser de då bilden av en negativ gnällspik eller ser de en bild av en person som konstruktivt bidrar till debatten och Ålands utveckling?

Citat: Ӂlandstidningens

Citat: ”Ålandstidningens insändarsida verkar locka till sig ... .” ... I sin helhet belyser den citerade kommentaren en kännspak analys, jo. Men trots den nu totala frånvaron av argument i sak framstår den aktuella analysen som osedvanligt ”konstruktiv”. Och den klarsyntheten, den torde vara skapad av att analysframställaren, som sådan, nu verkar ha sällsynt både många och tunga järn i elden.

Mariehamn sänker inkomstskatten från 17,50 till 17,25 procent. Det beslutade stadsfullmäktige under tisdagskvällens möte.

Ett system för att med tre klick kunna meddela sina kollegor var man befinner sig. Nu kan Västra Saltviks frivilliga brandkår bara minuter efter att ett larm gått ha bemanningsituationen kartlagd.
– Det underlättar mycket. Man har stått här många gånger utan att veta hur många det är som är på väg, säger kårchef Sten-Göte Nyman.

JS aviation kommer sannolikt att på torsdag inleda flygtrafik till Åbo för cancerpatienter. Sedan Nextjet gick i konkurs har det funnits ett stort behov i att skapa en fungerande flygtrafik till Åbo från Åland.

Agneta E Björklund har utsetts till tf vd för Mariehamns Ab. Det meddelar bolaget i ett pressmeddelande.

I går hölls ett möte i landskapsregeringen om eventuell skyddsjakt på de vargar som blivit skäl till oro bland åländska boskapsinnehavare.

I maj avrådde Världsnaturfonden WWF konsumenter från att köpa torsk från Östersjön, då Östersjöbeståndet anses hotat.
– Beståndet på Åland är jättefint och välmående. Det här kommer att drabba oss torskfiskare riktigt hårt, säger Ben Nylund.

En man som under 2015 och 2016 förskingrade över en miljon euro från sin arbetsgivare i Finland spelade bort en del av pengarna hos Paf.
Paf anmälde kunden till CKP sex gånger på fyra månader.
– Förhoppningsvis – även om vi inte har fått någon återkoppling från CKP – var det vår aktivitet som fick dem att böja nysta i ärendet, säger Pafs kommunikationsdirektör Anders Sims.

En chefstjänst försvinner från Åland Posts frimärksavdelning.
Det är resultatet av de senaste samarbetsförhandlingarna.

Övernattningar som avbokas i sista minut på grund av fullbokade färjor är ett problem på Kumlinge. Den korta sommarsäsongen försämras ytterligare av att turisterna inte kan ta sig över från Brändö till Kumlinge.

En tacka har av allt att döma rivits av en varg i Hammarland.
Det framgår av ett inlägg i Facebook-gruppen Vargobservation på Åland. Detta bekräftas också av jaktförvaltare Robin Juslin.

Ömsen nyttjar sin hembudsrätt och löser in den Alandia-aktie som Wiklöf Holding köpte av Viking Line förra månaden – i en affär som värderade Alandia till 1,5 miljarder euro.
– Vi känner oss trygga i att hembudsklausulen hanterar den här typen av överprissättning, säger Ömsens vd Dan-Erik Woivalin.

Mia Rostedts taxi skrapar i farthindren i Mariehamn och hennes passagerare blir rädda och får ont. Problemen har förvärrats sen hon bytte till nyaste typen av lift för att klara av att få in sina passagerare.
– Jag har gjort allt jag kan men bilen går inte att höja mer eller göra något annat med, säger hon.

En hund lämnades i löplina på en gård medan ägaren var bortrest i en vecka.
Tingsrätten dömer nu ägaren till 20 dagsböter för djurskyddsförseelse.

Fler nyheter