LR sågar det nya karantänförslaget

Enligt lantråd Veronica Thörnroos beaktar förslaget inte självstyrelselagen.
Foto: Hülya Tokur-Ehres

Bild

Social- och hälsovårdsministeriet föreslår en rad förändringar i regelverket om karantän vid inresa i landet.
– Det här strider mot självstyrelselagen, det beaktar inte det svenska språket, det strider mot demilitariseringsprincipen och det strider mot grundlagen, säger lantråd Veronica Thörnroos (C).