Regeringen i Finland har fortfarande inte hört av sig till landskapsregeringen. Därför beslutade LR i dag att skicka ett nytt brev, det berättade lantrådet Veronica Thörnroos (C) under dagens presskonferens.

Nu börjar presskonferensen.

Veronica Thörnroos hälsar välkommen och säger att avrapporteringen med myndigheterna i morse visar att allt fortfarande är lugnt.

Landskapsregeringen har skickat ett nytt brev till regeringen i Finland.

De säger att de förväntar sig ett besked därifrån.

Detta med anledning av att de inte hört något efter det tidigare beslutet om att stoppa svenska läkare.

Räddningschef Lennart Johansson är på plats och ska informera.

-Vi uppmuntras till att vara aktiva och röra på oss. Men det gäller att fokusera och skapa uthållighet för att minska risken för smittspridning.

Inom räddningstjänsten har man vidtagit åtgärder med fokus på att minimera risken för smittspridning.

Det underlättar om de inte behöver göra onödiga utryckningar.

De vill nu förtydliga regelverken för eldning utomhus.

Nu är det varning för gräsbrand.

Det betyder att det är en upplysning till allmänheten att man ska vidta stor försiktighet i samband med eldning.

När en varning för skogbrand råder är det förbud mot eldning, men en sådan råder inte just nu.

Inom tätbebyggt område är det alltid eldningsförbud. Detta gäller i Godby och Mariehamn.

Om man ändå eldar nu vill räddningsverket påminna om att det alltid är förenat med risk.

Tänk på att förbereda för att kunna släcka.

Ta fram vattenslangar, hinkar med mera INNAN du börjar elda.

När det blåser är det farligare att elda.

Undvik att elda nära byggnader.

Röj undan torrt gräs och annat material.

Elda aldrig ensam.

Ha ordentliga kläder som ska vara ett skydd.

Kontrollera flera gånger efter att du slutat elda. Den som eldar är ansvarig för följderna.

Markbränder sprider sig snabbt. En markbrand kräver i regel flera brandkårer och de vill nu i största möjliga mån stanna på stationerna för att minska risk för smittspridning.

Det är arbetskrävande med en mark- eller skogsbrand.

Till de som inte har förbindelseväg till sitt fritidsboende bistås brandkårerna av gränsbevakningen. Och de har också just nu omfattande utökade arbetsuppgifter.

Det kan därför ta längre tid att nå fram om olyckan är framme.

Vid behov ska ingen dra sig från att ringa larmnumret.

Lennart Johansson avslutar med att önska en glad påsk.

Minister Annette Holmberg-Jansson (MSÅ) nu.

Många frågor har kommit in gällande dagis.

Här är barnens bästa i fokus. De får vara på dagis och verksamheter ska inte slås ihop.

Det har kommit en fråga om barnomsorgen behöver anordna distansundervisning för barn i förundervisning om barnen är hemma.

Det behöver man inte göra.

Förundervisningen är frivillig.

Frågor om besöksförbud på äldreboenden och specialomsorgen har också kommit.

Förbudet är i kraft till på måndag, de förlängs och kommer fortfarande vara i kraft.

Jeanette Pajunen är på plats.

Hon berättar att det finns en onlinekurs för om man känner sig ensam, rädd, stressad eller arg.

Kursen börjar den 20 april.

Det går att delta i kursen anonymt.

Den vårdpersonal ska också få hjälp och stöd. De kommer också att få en onlinekurs.

Det gäller all personal som finns inom omsorg och hälso- och sjukvård.

Osäkra tider väcker ofta oro och ångest.

Den här kursen leds av psykolog och startar den 27 april.

Båda kurser är gratis.

Kursen går bland annat igenom stresshantering, hur man ska hantera utmaningar, att hantera egna krav på oss själva och etiska frågor.

Fråga: Hur tar ni hand om era patienter och klienter inom den vanliga psykiatrin?

-Där har man gått in för det att man tar hand om alla precis som förut. Avdelningen har full verksamhet och öppenvården sköts på distans.

-Fast vi har läkare exempelvis i Sverige så träffar de patienterna på distans.

Man tar också emot nya patienter, säger sjukvårdsdirektören.

Fråga: Det är fortfarande nio positiva svar. Hur många har blivit friska?

- Det har jag inget svar på.

ÅHS kommer heller inte uppdatera statistiken på sin hemsida när de är friska.

Fråga: En person som väntar på operation undrar hur lång fördröjning det kan bli nu när läkarna inte kommer hit från Sverige

- Vårdgarantin är satt ur system.

Det kommer att bli en operationskö som man får beta av sedan efter hand.

Akuta operationer och cancerbehandlingar fortsätter dock.

Fråga: Kan anhöriga gå på promenad med någon på ett äldreboende?

Knut Lönnroth svarar att han inte har svar just nu. Om man vill vara på den säkra sidan ska man undvika det här så långt det är möjligt

Besöksförbudet gäller boendet. Men det finns inget förbud för de boende att gå ut.

Om man vill göra detta är det ett par saker som är viktiga.

Man ska absolut inte göra det om man har minsta lilla symtom.

Om man har följt anvisningar på fysisk distansering, minskar det risken. Och man ska hålla avstånd. Och då pratar vi två meter.

Vill man vara försiktig kan man hålla sig från besöken, både inomhus och utomhus.

Det finns många detaljer som gör att det inte går att svara konkret på alla frågor. Man får använda sunt förnuft.

Fråga: Öppna gym, hur ska man tänka med det?

Om man väljer att gå och träna är det extra viktigt med handhygienen.

Man kan ha handskar på sig. Man ska hålla avstånd. Och med gymmaskiner är det viktigt att tvätta av, före och efter.

Johanna Fogelström-Dans är påplats.

Hon är barnombudsman och diskriminieringsombudsman.

Till henne kan man höra av sig med frågor som rör Ålands ombudsmannamyndighet.

- Hemmet är i de förhållanden det säkraste stället vi kan befinna oss på. Men för alla är det inte så. För somliga, kvinnor och barn framför allt, kan hemmet vara den farligaste platsen av alla.

- Nu med pandemin finns det i kölvattnet en annan pandemi. En våldspandemi.

Det här har uppmärksammats världen runt.

En ökning av den här typen av brottslighet syns nu, även i våra närområden.

Enligt polismyndigheten ser man inte den här ökningen än på Åland.

Samhället är under en ökad stress jämfört.

Den här stressen påverkar också barn.

Vi behöver vara uppmärksamma och vaksamma.

De vanliga skyddsfaktorer är inte på plats gällande barns trygghet och säkerhet.

Skolan är stängd, fritidsaktiviter är stängda.

Andningshål och frizoner är stängda.

Nu sitter vi i den här båten tillsammans.

- Jag vill uppmana alla att vara extra vaksamma och ta extra ansvar och visa civilkurage.

- Våga ingripa. Ring polisen.

- 112 ringer man också om det pågår en akut situation. Om det utspelar sig våld i ens närhet.

Om man känner oro kan man i vanliga fall ringa polisens vanliga nummer. Det är stängt under påsken.

Du kan i stället ringa 112. De slussar dig rätt.

Fogelström-Dans uppmanar också alla att ringa vänner och bekanta.

Vad gäller barn, om du har barn i din närhet, se dem, bekräfta, kolla hur de mår.

Misstänker du att allt inte står rätt till ska du göra en barnskyddsanmälan.

En rundringning har gjorts till barnskyddet runt om på Åland.

För det största området, Mariehamn, Jomala och Lemland, ser man en minskning.

Det här är jätteoroväckande.

Det betyder att det skydd som ska fånga upp barnen inte fungerar just nu.

25500 är numret till Kvinnofridslinjen.

Dit kan alla ringa, om man är utsatt men också om man är orolig för någon annan som är utsatt.

Man får vara anonym.

Man kan också ringa Tallbacken, Roks och Alternativ till våld.

Folkhälsan, Bris är andra man kan ringa och prata med.

- Om du bevittnar eller hör en situation där det pågår våld. Ring 112.

Har du oro ringer du polisen, 018-527100.

Polisen hälsar att det är en prioriterad fråga.

- Är du orolig för ett barn ska du göra en barnskyddsanmälan.

Fråga till Veronica Thörnroos. Angående ersättning från Finlands regering gällande kostnader. Enligt social- och hälsovårdsministeriet har de varit i kontakt med landskapsregeringen.

Veronica Thörnroos säger att ingen har kontaktat henne eller Annette Holmberg-Jansson eller ÅHS.

Fråga: Har lr hunnit bekanta sig med tilläggsbudgeten som Finlands regering presenterade. Hur kommer den Åland till del?

Vi har diskuterat den men några detaljer kan jag ännu inte gå ut med.

- Jag förstår att det finns ett intresse i att veta exakt hur mycket pengar Åland får. Men det går inte att säga nu.

Avräkningsbeloppet kommer att minska i miljonklassen. Det är lite tidigt att säga hur mycket. Vi samlar in uppgifter och försöker göra prognoser på lång och kort sikt.

Det förs nu regelbundna samtal mellan kommuner och landskapsregeringen och diskussioner förs med näringslivet. Vi försöker aktivt söka gemensamma lösningar.

Här är också facket viktigt. De måste också vara med och hitta gemensamma lösningar.

Fråga: En läsare med yrke som gör att den får resa, säger att den inte kan få konkreta svar hur det ska gå till.

Veronica Thörnroos säger att det inte är landskapsregeringen som ska svara. Hon hänvisar till Viking Line och gränsbevakningen.

Fråga: Om man vill resa men det inte finns biljetter. Vad gör jag då?

- Då gäller flyget. Och vid återkomst gäller 14 dagars karantänsliknande förhållanden.

Gällande förbud för körkort så gäller att fordonsmyndigheten har rätt att fatta beslut om det här.

Veronica Thörnroos uppmuntrar till att vara ute och röra på sig.

Landskapsregeringen har full beredskap hela helgen. Telefonlinjen är öppen.

Hon avslutar med att önska glad påsk.

Därmed avslutar vi direktuppdateringen från dagens presskonferens.

Åland har fått sitt trettonde bekräftade coronafall. Det meddelar ÅHS på sin hemsida, där man också berättar att totalt 932 prover nu har tagits.

Det är nödvändigt att äldreomsorgen ordnar möjlighet för äldre att kommunicera med sina anhöriga och vänner. Det skriver Barbro Sundback (S) i en motion till stadsfullmäktige, med anledning av det rådande besöksförbudet.

En ny åländsk vägtrafiklag förväntas tidigast träda i kraft under 2021.

Flera läsare har hört av sig till Ålandstidningen och uttryckt oro över att svenska resenärer besöker affärer på Åland.
Men myndigheterna manar till lugn och tonar ned eventuell risk för att smittas av coronaviruset – och vädjar till lugn.
– Jag tycker inte att allmänheten ska ta på sig en polisiär roll och försöka korrigera folks beteende, säger landskapsläkare Knut Lönnroth.

Ska man kunna vara 15 år för att sälja tobak – eller bör gränsen dras vid 18? Frågan delade lagtinget när den nya tobakslagen debatterades.
– Vi ser en risk för försämring av folkhälsan, sade Pernilla Söderlund (Lib) som vill ha den högre åldersgränsen.

Landskapsregeringen kommer att betala sommarpraktik för 200 ungdomar mellan 16 och 24 år i sommar.
– Totalt landar landskapets nota på cirka 250.000 euro, säger näringsminister Fredrik Karlström (MSÅ).

Åländska äpplen är marknadsledande i Finland – med marginal dessutom. Av den totala äppelskörden i Finland i fjol, stod Åland ensamt för nästan 80 procent.
– Fjolåret var det bästa vi någonsin har haft, säger odlaren Jan Mattsson från Grannas äppel.

När Leije Portnoj för sex veckor sedan ville ta ut sin make som vårdas vid äldreboendet Trobergshemmet, för en promenad, fick hon ett blankt nej av personalen. Detta trots att hon såg andra anhöriga som fick gå ut med sina respektive.
– Jag upplevde genast att något var fel, säger hon.

Bland 17.000 sökande utkristalliserades till slut en vinnare – Michael Björklund. Uppemot 800.000 tittare har dagligen följt äventyret och nu är segraren utsedd. Ålandstidningen följde segerfinalen tillsammans med Micke, hans familj och vänner.
– Snart börjar det sjunka in vad jag riktigt har ställt till med, säger han.

Micke Björklund såg finalen i Robinson med familj och vänner. Ålandstidningen träffade Micke inför finalavsnittet och var också med och följde finalen hemma hos Micke i Tjudö. Se Ålandstidningens fotograf Robert Janssons bilder här! I morgondagens tidning kan ni läsa mer om Robinsonvinnaren.

Hela Ålands och numera också Sveriges gunstling, Michael Björklund är årets Robinson! Det stod klart efter ett sista öråd och en mastodonthinderbana där ”Robinson-Micke” defilerade i mål som klar etta.
– Det här är för mina barn, vrålade en utmattad och överlycklig Michael Björklund ut direkt efter finaltävlingen.

Klockan 22.00 smäller det, då är det dags att se hur Micke Björklund klarar sig i det sista avsnittet av Robinson. 

Kör du planlöst omkring med din bil, moped eller traktor. Då kan du i framtiden få en ordningsbot på 100 euro av polisen. Det säger den nya trafiklagen som är på gång.

– Jag tror nog inte vi kommer att märka så mycket av det, säger överkommissarie Benjamin Fellman. 

Fler nyheter