Näringsminister Camilla Gunell (S) beskriver den uppkomna situationen som extrem och hoppas att ett bättre utnyttjade av Ålands, i teorin, goda vallresurser ska mildra krisen. Annars har hon i nuläget inga lösningar på problemet.
– Vi tittar på det.

Kommentarer

Har landskapet och Mariehamns

Har landskapet och Mariehamns stad erbjudit sina marker där det går att skörda, till behövande djurägare??? Har förstått att t ex Tullarns äng slagits utan att någon tagit tillvara på gräset ... om det stämmer är det skamligt.

Finns moderna

Finns moderna bevattningsanläggningar lämpade för jordbruk, men de kostar pengar. För att ha råd med dem borde jordbrukarna beviljas långsiktiga lån från LR. Men det sätter sig väl EU emot? För att lösa dagens problem finns foder att köpa från annat håll, och där borde LR gå jordbrukarna till mötes med finansieringen. Men så långt sträcker sig nog inte LRs intresse i dessa kommunsammanslagnings- och brobyggnadsprojekts tider. Finns viktigare saker för LR att tänka på än en för Ålands invånares så viktig del av Ålands näringslivs framtid som jordbruket faktiskt är.

Om så väl ändå vore att denna

Om så väl ändå vore att denna Landskapsregeringen ingen landskapets kassakista, allas vår landskapskassa, hade att fingra på ... slarva bort. Den klarar ju inte ens av varken vargar – en formidabel utopi på lilla Åland – eller Veikkaus, med samma hemvist!

Sidor

Ett bråk ombord på en skärgårdsfärja blev en dyr historia för en man i 50-årsåldern som nu dömts för misshandel och olaga hot.

Enligt en läsare ligger det gummigranulat från konstgräsplanen på Vikingavallen i vattnet i närheten av Dalkarby träsk. Detta har läsaren uppmärksammat bland annat ÅMHM om. 

– Det här kommer att finnas med i vår tillsyn, säger miljöskyddsinspektör Magnus Eriksson.

Skärgårdsfärjan ms Knipan krossade en brygga och drog sönder två vattenledningar vid pensionatet Vuosnaisten meriasema i Osnäs i lördags.

– Den låg och drev, säger pensionatets ägare Mika Porrassalmi.

Enligt den nya smittskyddslagen måste en stor del av personalen vid Ålands hälso- och sjukvård vara vaccinerad mot en rad sjukdomar. För de i personalen som inte vill vaccinera sig är det omplacering eller uppsägning som gäller.
– Det kan bli aktuellt med uppsägningar, men det är inget vi eftersträvar, säger vårdchefen Sirpa Mankinen.

En ny gård väcker nyfikenhet. Det får Rebecka Eriksson och hennes stab på Himmyra gård erfara under Skördefesten.
Bilköerna ringlar långa till gården.
– Det är helt galet, säger hon och skrattar.

Busringningar, fult språk och allmänt stökiga ungdomar. Det har man på bland annat Kotipizza upplevt under en tid. Men i stället för att porta ungdomarna har man valt att göra tvärtom.
– Det har varit enstaka mindre incidenter och jag kände att det kanske var dags att uppmärksamma det, säger Petra-Maria Ramstedt.

Seniorboende, effektiviserat serviceboende och demensboende.
Den arbetsgrupp som tittat på äldreomsorgen i Finström ser flera behov.

Ett trettiotal personer sprang Skördeloppet på Himmyra gård i Hammarland i går. Många av dem var barn.

Åklagaren vill se fängelsestraff för juristen Marcus Måtar i Wirranmålet i hovrätten och yrkar att han döms för grovt ocker, samt att tingsrättsdomen mot krögarparet står fast.

Ett träd blåste i nattens hårda vindar över en parkerad bil på Storagatan i Mariehamn.

Bomarsunds fästning är i stort behov av restaurering. Före sommaren spärrades delar av Brännklintstornet av för att garantera besökarnas säkerhet. Nu inleds förberedelserna inför den största restaureringen i området sedan 1960-talet.
– Det är en smältdegel av byggnadstekniska, antikvariska och arkeologiska frågor och problem som måste lösas, säger överantikvarie Jonas Karlsson.

Obunden samling håller inget styrelsemöte om misshandelsdomen mot partiets lagtingsledamot Fredrik Fredlund före november.
– Jag tänker inte kommentera om han kan fortsätta representera partiet före domen har vunnit lag kraft, säger partiordförande Bert Häggblom.

ÅHS vårdchef Sirpa Mankinen blir tf klinikchef för psykiatrin, och chefläkare Olli-Pekka Lehtonen blir medicinskt ansvarig.
Detta för att lindra den psykiaterbrist som råder.

Fler nyheter