Näringsminister Camilla Gunell (S) beskriver den uppkomna situationen som extrem och hoppas att ett bättre utnyttjade av Ålands, i teorin, goda vallresurser ska mildra krisen. Annars har hon i nuläget inga lösningar på problemet.
– Vi tittar på det.

Kommentarer

Har landskapet och Mariehamns

Har landskapet och Mariehamns stad erbjudit sina marker där det går att skörda, till behövande djurägare??? Har förstått att t ex Tullarns äng slagits utan att någon tagit tillvara på gräset ... om det stämmer är det skamligt.

Finns moderna

Finns moderna bevattningsanläggningar lämpade för jordbruk, men de kostar pengar. För att ha råd med dem borde jordbrukarna beviljas långsiktiga lån från LR. Men det sätter sig väl EU emot? För att lösa dagens problem finns foder att köpa från annat håll, och där borde LR gå jordbrukarna till mötes med finansieringen. Men så långt sträcker sig nog inte LRs intresse i dessa kommunsammanslagnings- och brobyggnadsprojekts tider. Finns viktigare saker för LR att tänka på än en för Ålands invånares så viktig del av Ålands näringslivs framtid som jordbruket faktiskt är.

Om så väl ändå vore att denna

Om så väl ändå vore att denna Landskapsregeringen ingen landskapets kassakista, allas vår landskapskassa, hade att fingra på ... slarva bort. Den klarar ju inte ens av varken vargar – en formidabel utopi på lilla Åland – eller Veikkaus, med samma hemvist!

Sidor

Ömsens försäljning av Strandgatan 25 är ett led i försäkringsbolagets ambitiösa byggplaner i Mariehamns centrum.
– Vi röjer väg för kommande investeringar och renodlar vårt fastighetsinnehav, säger vd Dan-Erik Woivalin.

96 procent av Kökarborna som deltog i en enkätundersökning motsätter sig landskapsregeringens kommunreform.
– Det är ett kraftfullt svar, säger kommundirektör Johan Rothberg.

Finnlines passagerar- och fraktfartyg ms Finnfellow drabbades sent på tidagkvällen av ett generatorhaveri. Fartyget tappade som följd styrförmågan och drev utanför farleden i den inre Åboländska skärgården vid Erstan.

Flera jordbrukare som Ålandstidningen pratat med har direkt eller indirekt tvingats lägga ner, alternativt trappa ner, sin verksamhet på grund av sommarens torka.
– Det är inte roligt. Man har lite ont i magen, säger en av dem.

I sin skuggbudget föreslår Sannfinländarna att klumpsumman till Åland minskas med 100 miljoner euro. I stället vill man satsa pengar på bland annat polis och försvar.
– Man får vara glad att de inte sitter i regeringen, och knappast kommer med i nästa, säger lantrådet Katrin Sjögren (Lib).

Ålands tingsrätt förkastar ett åtal om osann utsaga inför domstol eftersom det inte ställts utom allt rimligt tvivel att något sådant brott har begåtts.
Personerna som hördes under rättegången gav olika berättelser om händelseförloppet.

Hur skapar man bäst de mest hållbara kommunerna för framtidens Åland? Det var knäckfrågan när lagtinget fortsatte att debattera kommunreformen, men också om lagförslaget alls är lagligt.

I september fattade landskapsregeringen ett nytt beslut om ett taxitillstånd i Mariehamn efter att det tidigare beslutet underkänts av Högsta förvaltningsdomstolen. Nu har Mariehamns åkeriförening besvärat sig även mot de nya beslutet.

Mariehamn och Jomala presenterar den 20 november avtalsförslaget som ska ligga till grund för en mellan samtliga 16 kommuner gemensam räddningsmyndighet.
– Så här nära har vi aldrig varit tidigare, säger räddningschef Lennart Johansson.

Kommunutredare Marcus Henricson säger att anställningstryggheten inte påverkas om kommuner slås ihop på Åland.
– De övergår som gamla arbetstagare till den nya kommunen.

Landskapets fastighetsverk har köpt fastigheten Strandgatan 25 i Mariehamn av Ömsen för 250.000 euro.
- Det här är en mycket bra affär för oss ur flera synvinklar, säger Fastighetsverkets vd Stefan Rumander.

Att även kvinnor i vikingarnas samhällen nådde status som fruktade krigare dramatiseras i den brittiska dokumentär som i dagarna spelas in i Saltvik.
– Här är det grått, regnsjukt och dystert – perfekt vikingaväder, säger regissören David Bartlett.

Sommarens torka och den efterföljande bristen på foder tvingar Storgårds Lantbruk Ab vänta med planerna på att bygga ett nytt hönshus.

Fler nyheter