Näringsminister Camilla Gunell (S) beskriver den uppkomna situationen som extrem och hoppas att ett bättre utnyttjade av Ålands, i teorin, goda vallresurser ska mildra krisen. Annars har hon i nuläget inga lösningar på problemet.
– Vi tittar på det.

Kommentarer

Har landskapet och Mariehamns

Har landskapet och Mariehamns stad erbjudit sina marker där det går att skörda, till behövande djurägare??? Har förstått att t ex Tullarns äng slagits utan att någon tagit tillvara på gräset ... om det stämmer är det skamligt.

Finns moderna

Finns moderna bevattningsanläggningar lämpade för jordbruk, men de kostar pengar. För att ha råd med dem borde jordbrukarna beviljas långsiktiga lån från LR. Men det sätter sig väl EU emot? För att lösa dagens problem finns foder att köpa från annat håll, och där borde LR gå jordbrukarna till mötes med finansieringen. Men så långt sträcker sig nog inte LRs intresse i dessa kommunsammanslagnings- och brobyggnadsprojekts tider. Finns viktigare saker för LR att tänka på än en för Ålands invånares så viktig del av Ålands näringslivs framtid som jordbruket faktiskt är.

Om så väl ändå vore att denna

Om så väl ändå vore att denna Landskapsregeringen ingen landskapets kassakista, allas vår landskapskassa, hade att fingra på ... slarva bort. Den klarar ju inte ens av varken vargar – en formidabel utopi på lilla Åland – eller Veikkaus, med samma hemvist!

Sidor

Att finländska och åländska sjömän sparkas till förmån för billigare arbetskraft kommer inte att accepteras.
Det säger Kenneth Bondas, förbundssekreterare på Finlands Sjömansunion med anledning av den strejk unionen varslade om i torsdags.

Med 159 röster mot 15 antog riksdagen i första behandling det nya ekonomiska systemet i självstyrelselagen.
– Ett klart bevis för att vi har stöd för vår sak, säger Ålands riksdagsledamot Mats Löfström.

Den i dag 41-åriga mannen drog kniv när han tappade humöret en juninatt 2017 – enligt honom själv när en 46-årig man ville tala om att 41-åringens flickvän tidigare levde som prostituerad.
– Då begick jag misstaget och hämtade kniven, säger 41-åringen som nu åtalas för dråpförsök i tingsrätten.

Den arbetsgrupp som utreder ett nytt reningsverk i Föglö vill att uppdraget avbryts och att kommunen bygger om det befintliga reningsverket i stället. Dessutom vill byggnads- och tekniska nämnden att förhandlingar inleds med fiskodlingarna för att få dem att rena sitt eget avloppsvatten.

Krögarna vid den nya golfrestaurangen Brassie i Kastelholm, Lotta Wickström och Michael Silversvärd, stämmer Ålands golfklubb på mer än 150.000 euro.
– Det är beklagligt. I övrigt har jag inga kommentarer i dag, säger klubbdirektör Åsa Nordström.

Hela den finländska handelsflottan berörs när Sjömansunionen varslar om strejk. Går inte Rederierna i Finland med på löneförhöjningar på över 2,5 procent både 2019 och 2020 inleds strejken den 1 mars.
– Det är en strejk som skulle få betydande konsekvenser, säger Hans Ahlström, vice vd för Rederierna i Finland.

I går på Alla hjärtans dag dök ett två meter stort hjärta upp i centrum av Mariehamn.
– Ett sätt att föra ut kärlekens budskap, mellan människor och till staden, säger Dan Ferna på City Mariehamn.

Björn Wennström slutar som centrumchef i Maxinge.

Men någon stor omläggning av kursen är inte att vänta.

– Nej, inte ändrar vi. Vi kör vidare med samma koncept, säger vd Dan-Johan Dahlblom.

Vad händer under sportlovet? På lördag publicerar Ålandstidningen en lista på aktiviteter för barn och ungdomar. Skicka därför in tips på allt som är på gång i idrottsanläggningar, museer, bibliotek, ungdomsgårdar och annat som kan vara av intresse. 

Viking Lines rörelseresultat för det fjärde kvartalet blev 1,6 miljoner euro jämfört med 3,7 miljoner samma kvartal 2017. Dividenden hålls oförändrad på 0,20 euro per aktie.

I förra veckan presenterade kommunutredarna sina rapporter, som de såg som en manual för den fortsatta processen.
Men hur ska kommunreformen gå vidare nu?
– Jag vet inte, vi måste sätta oss ned och diskutera hur vi ska förhålla oss till det här, säger Brändös kommundirektör John Wrede.

Det stormar rejält kring stadens rekommendation om att stadsbor bör välja bort smör med hänsyn till klimatet.
I dag tar stadsstyrelsen upp frågan.

Kultur- och fritidsnämnden bjuder in allmänheten till en informationsträff om byggandet av en friidrottsarena i Ytternäs.
Avtal om markarbetena har ingåtts med Karlssons schakt & transport Ab.

Fler nyheter