Valdebatt på Alandica

Ett större fordon med släp skulle backa av Töftöfärjan till Prästö färjfäste. Under backningen kunde föraren inte svänga släpet ordentligt och konsekvensen blev en kvaddad vänster backspegel.

Yoghurten Mattas Maja, som tillverkas av Mattas Gårdsmejeri i Sund, har vunnit SM i mathantverk.

Redan i slutet av 2020 kan Svinryggens deponis nya biogasanläggning stå redo att omvandla 3.000 ton avfall till fordonsbränsle och biogödsel varje år.
Det står klart sedan landskapsregeringen under onsdagen beslutar om investeringsstöd upp till 1 miljon euro.

Centerledaren Veronica Thörnroos munhuggs mest med regeringspartiernas ledare under Ålandstidningens välbesökta valdebatt.
– Landskapsregeringen har presenterat många strategier, men resultaten har uteblivit, säger hon.

Det norska fartyget ms Nordstjernen är det sista internationella kryssningsfartyget som besöker Åland 2019.

LR beviljar Svinryggen deponi Ab investeringsstöd för uppförande av en biogasanläggning för bioavfall på Åland.

Infrastrukturnämnden bröt inte mot lagen när man antog Ålands schakts anbud för vägarbetena på Storagatan 2016, trots att det fanns vissa formella brister i bolagets anbudshandlingar.
Enligt Ålands förvaltningsdomstol inverkade inte bristerna på jämförelsen av anbuden.

Deras valskyltar togs bort eller förstördes upprepade gånger. Nu har Sanna och Rolf Söderström i Eckerö tröttnat och väljer att polisanmäla skadegörelsen.

Daniel Sjölund har bestämt sig. Efter pågående säsong ”lägger han skorna på hyllan” för att ta till en gammal klyscha.
– Jag ville avsluta karriären med minst ett år i IFK. Men jag känner redan nu att det är läge att lägga av, säger 36-åringen.

Den åländska boxaren Robert Helenius krävs på drygt 80.000 euro i en tvist som har sitt ursprung fem år tillbaka. Det första sammanträdet i ärendet ägde rum i tingsrätten i går.

EU inför en nollkvot för riktat torskfiske i östra Östersjön under 2020
– Eventuellt kan ett visst åländskt torskfiske fortsätta i forskningssyfte, säger fiskeribyråns chef Jenny Eklund-Melander.

Ålands radio och tv:s jakt på en ny vd har resulterat i 14 ansökningar. Nu vidtar en process där en rekryteringsgrupp ska gallra fram en slutlig vd.
– Huvudsaken är att man har ett teknikintresse och ledarskapsförmåga, säger styrelseordföranden Mia Hanström.

Ålandstidningens unga valpanel har mött lantråd Katrin Sjögren (Lib) och Centerns ordförande Veronica Thörnroos för att få konkreta svar på sina frågor.
– Jag är glad att de tog upp kollektivtrafiken. Det är något där jag verkligen vill se en förändring, säger Siri Moberg.

Viking Line ställs i Svenska Yle:s undersökande tv-program Spotlight till svars för ett antal problem på rederiets fartyg de senaste åren.
– En del av de arbetsmiljöfall som tas upp är gamla och redan åtgärdade och beträffande sjösäkerheten är flera saker som framförs direkt felaktiga, säger rederiets informationsdirektör Johanna Boijer-Svahnström. till Ålandstidningen

Fler nyheter