Landskapsregeringen håller presskonferens om dagens dramatiska utveckling gällande coronaviruset.
– Läget är allvarligt, säger lantrådet Veronica Thörnroos.

Vi beklagar problem med hemsidan inledningsvis under presskonferensen. Rapporter från den tiden finns på Ålandstidnignens facebooksida. Rapporten kommer också att uppdateras under kvällen.

Det känns bra att hör att ÅHS är i full beredskap.

– Vi har kallat samtliga partier till en diskussion i morgon för att diskutera den ekonomiska situationen som vi kommer att befinna oss i väldigt väldigt snart, säger lantrådet.

Finansminister Torbjörn Eliasson:

– Den finska regeringen har gått ut med ett jättepaket på fem miljarder euro.

– LR:s prioritering är hälsan först och ekonomi sedan. Det vi vet är att vi kommer gå in i ett mycket kärvt läge.

– Åland är i ett extra utsatt läge. Men vi har en verktygslåda. Vi har Ams, och där ska vi se till att det finns pengar.

– Det kommer bli problem med likviditeten i vissa företag, men där har vi ett samarbete med Finnevera.

– Vi pausar arbetet med omställning budgeten för att i stället jobba med en resursbudget. Vi ska göra allt vi kan för att minska effekterna av det här, säger finansministern som också säger att det finns beredskap för att be lagtinget om mer pengar i en tilläggsbudget.

Landskapsläkaren Knut Lönnroth: 

– Man har fattat ett beslut medvetna om att det skiljer sig mellan olika delar av landet. Det är myket vi behöver analyser det närmsta dygnet.

Hur information ska gå ut till de som anläder till Åland ska staten och landskapet diskutera.

Lntrådet konstaterar att LR inte hunnit resonera färdigt kring de nya regler som den finska regeringen beslutat om.

Landskapsregeringen hade begärt att få in frågor från allmänheten före dagens besked. Socialminister Annette Holmberg-Jansson och landskapsläkare Knut Lönnroth konstaterar att många av frågorna nu är inaktuella.

Sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen säger att ÅHS har en god tillgång till personal i dagsläget. Man har också en buffert i den personal som i dag jobbar med det nya vårdinformationssystemet som kan återvända till sina ”vanliga” jobb.

– Inom vårt eget hus kartlägger vad vår personal har för utbildning så att vi vet hur vi kan flytta på personalen. det har vi sett på en längre tid.

Pajunen säger att ÅHS måste se över de nya reglerna vad gäller läkare som kommit utifrån, till exempel Sverige.

Patienter med bokade sjukvårdstider utanför Åland kommer att kontaktats av ÅHS, man ska inte boka av själv.

Fråga: Finns det en uppskattning på var sjukvårdens tak finns?

– Vi har inte spekulerat i det på det sättet. Vi har en beredskap att ha tillräckligt mängdmed isoleringsplatser. Det är på den nivån vi har jobbat, säger Jeanette Pajunen.

– Vi har sett att över 80 procent av fallen har mycket lindriga symptom, säger Knut Lönnroth.

Varken skärgårdstrafiken eller flygtrafiken påverkas i dagsläget av de nya beskeden från den finska regeringen.

– Alla tillstånd som på något sätt påverkar immunförsvaret är i riskgrupp, säger Knut Lönnroth.

Socialminister Annette Holmberg-Jansson säger att man inte ska, som man ofta gör, ta hjälp av far och morföräldrar om barnen måste se till om man ska på jobb. Detta då äldre generellt är mer i riskgrupp än andra.

– Det är ett big no-no, säger socialministern.

- Det krävs tålamod och att orka, både att vänta i butiken, i telefonen. Det krävs tålamod och tillit. Tillit till att vi från myndigheterna kan fatta de bästa besluten för ålänningarna, säger lantrådet Veronica Thörnroos avslutningsvis.

Coronakrisen leder till lägre skatteinkomster för kommunerna. Det skapar behov av besparingar, men permitteringar är inte aktuella än.

– Vi gör nu en prognos och diskuterar olika förslag. I slutändan blir det politiska priorireringar, säger stadsdirektör Barbara Heinonen i Mariehamn.

Gränsbevakningen avvisade på söndagseftermiddagen en svensk medborgare som anlände till Långnäs hamn, det skriver Ålands sjöbevakningsstation i ett pressmeddelande. 

Fler stöd till företagare är att vänta, det sade talmannen Roger Nordlund och lantrådet Veronica Thörnroos under dagens presskonferens. När och hur kan man ännu inte svara på. På plats under dagens presskonferens var också Kim Westman, stationschef på Ålands sjöbevakningsstation och landshövding Peter Lindbäck.

Under många år jobbade Knut Lönnroth med det globala tuberkulosprogrammet inom WHO, med säte i Genève. Sedan gick flyttlasset norrut. Mot Stockholm. Numera bor han på Åland och har precis tillträtt som ny landskapsläkare.
/Knut Lönnroth har blivit en av de centrala personerna i landskapets kamp mot coronaviruset. Av den anledningen återpublicerar vi lördagsintervjun med Knut Lönnroth som ursprungligen publicerades i Ålandstidningen den 18 januari./

Polisen har fått skingra flera ungdomsgäng under de senaste dagarna. Kommissarie Tommy Thörnroos uppmanar föräldrar att prata med sina ungdomar om att man inte ska samlas fler än tio personer.

Alarmmästare Johan Ehn och poliskommissarie Tommy Thörnroos medverkade under dagens presskonferens. Tommy Thörnroos uppmanar föräldrar att prata med sina ungdomar om att man inte ska samlas fler än 10 personer. Två ungdomsgäng har skingrats och polisen kommer fortsätta att hålla koll under helgen.

ÅHS utvidgar sin coronaklinik från och med i dag för att kunna ta emot fler patienter. Dessutom låser man akuten och förbjuder besök.
– Det är för att minimera smittspridningen, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen.

Åtta personer på Åland är bekräftat smittade av coronaviruset. En av dem är inlagd på sjukhus.
Landskapsläkare Knut Lönnroth konstaterar att Åland nu har samhällssmitta.
– Vi har epidemin här, säger han.

Åtta personer har nu konstaterats smittade av covid-19. En person är inlagd på sjukhus. Landskapsläkare Knut Lönnroth meddelar att Åland nu kan konstateras ha samhällssmitta och att epidemin är här.

Söndagsgudstjänster och andakter i församlingarna strömmas nu via Facebook eller via församlingarnas hemsidor. Detta eftersom församlingsmedlemmarna inte kan komma till kyrkorna och delta i gudstjänsten.

Lagtinget godkände på fredagsförmiddagen den rekordstora tilläggsbudget som landskapsregeringen lagt. Totalt nästan 33 miljoner euro avsätts för att stöda näringsliv, privatpersoner och föreningsliv som drabbas i sviterna av coronaviruset.

Flygtrafiken mellan Åland och Helsingfors riskerar att minska, meddelade lantrådet Veronica Thörnroos vid torsdagens presskonferens.
Från rikshåll har man riktat kritik mot att inresande till Åland från riket rekommenderas självkarantän, något som lantrådet inte kände till.

Kritiken mot Försörjningsberedskapscentralens (FBC) beslut att stöda utländska fartyg för viktiga godstransporter växer.
– Det är märkligt när finländska fartyg ligger stilla och sjömän går utan jobb, säger riksdagsman Mats Löfström.

Fler nyheter