Landskapsregeringen håller presskonferens om dagens dramatiska utveckling gällande coronaviruset.
– Läget är allvarligt, säger lantrådet Veronica Thörnroos.

Vi beklagar problem med hemsidan inledningsvis under presskonferensen. Rapporter från den tiden finns på Ålandstidnignens facebooksida. Rapporten kommer också att uppdateras under kvällen.

Det känns bra att hör att ÅHS är i full beredskap.

– Vi har kallat samtliga partier till en diskussion i morgon för att diskutera den ekonomiska situationen som vi kommer att befinna oss i väldigt väldigt snart, säger lantrådet.

Finansminister Torbjörn Eliasson:

– Den finska regeringen har gått ut med ett jättepaket på fem miljarder euro.

– LR:s prioritering är hälsan först och ekonomi sedan. Det vi vet är att vi kommer gå in i ett mycket kärvt läge.

– Åland är i ett extra utsatt läge. Men vi har en verktygslåda. Vi har Ams, och där ska vi se till att det finns pengar.

– Det kommer bli problem med likviditeten i vissa företag, men där har vi ett samarbete med Finnevera.

– Vi pausar arbetet med omställning budgeten för att i stället jobba med en resursbudget. Vi ska göra allt vi kan för att minska effekterna av det här, säger finansministern som också säger att det finns beredskap för att be lagtinget om mer pengar i en tilläggsbudget.

Landskapsläkaren Knut Lönnroth: 

– Man har fattat ett beslut medvetna om att det skiljer sig mellan olika delar av landet. Det är myket vi behöver analyser det närmsta dygnet.

Hur information ska gå ut till de som anläder till Åland ska staten och landskapet diskutera.

Lntrådet konstaterar att LR inte hunnit resonera färdigt kring de nya regler som den finska regeringen beslutat om.

Landskapsregeringen hade begärt att få in frågor från allmänheten före dagens besked. Socialminister Annette Holmberg-Jansson och landskapsläkare Knut Lönnroth konstaterar att många av frågorna nu är inaktuella.

Sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen säger att ÅHS har en god tillgång till personal i dagsläget. Man har också en buffert i den personal som i dag jobbar med det nya vårdinformationssystemet som kan återvända till sina ”vanliga” jobb.

– Inom vårt eget hus kartlägger vad vår personal har för utbildning så att vi vet hur vi kan flytta på personalen. det har vi sett på en längre tid.

Pajunen säger att ÅHS måste se över de nya reglerna vad gäller läkare som kommit utifrån, till exempel Sverige.

Patienter med bokade sjukvårdstider utanför Åland kommer att kontaktats av ÅHS, man ska inte boka av själv.

Fråga: Finns det en uppskattning på var sjukvårdens tak finns?

– Vi har inte spekulerat i det på det sättet. Vi har en beredskap att ha tillräckligt mängdmed isoleringsplatser. Det är på den nivån vi har jobbat, säger Jeanette Pajunen.

– Vi har sett att över 80 procent av fallen har mycket lindriga symptom, säger Knut Lönnroth.

Varken skärgårdstrafiken eller flygtrafiken påverkas i dagsläget av de nya beskeden från den finska regeringen.

– Alla tillstånd som på något sätt påverkar immunförsvaret är i riskgrupp, säger Knut Lönnroth.

Socialminister Annette Holmberg-Jansson säger att man inte ska, som man ofta gör, ta hjälp av far och morföräldrar om barnen måste se till om man ska på jobb. Detta då äldre generellt är mer i riskgrupp än andra.

– Det är ett big no-no, säger socialministern.

- Det krävs tålamod och att orka, både att vänta i butiken, i telefonen. Det krävs tålamod och tillit. Tillit till att vi från myndigheterna kan fatta de bästa besluten för ålänningarna, säger lantrådet Veronica Thörnroos avslutningsvis.

Finland öppnar upp för turism från ett flertal länder, men Sverige är inte ett av dem – trots sjunkande siffror bland antalet insjuknade och sjunkande dödsfall.
– Svenska turister skulle definitivt medföra en risk med tanke på hur liten smittspridningen är i Finland, säger landskapsläkare Knut Lönnroth.

När ordinarie röntgenläkaren är på semester analyseras röntgenbilderna från mammografier i Åbo.
Enligt chefläkare Olli-Pekka Lehtonen innebär det här ingen försämring för patienterna.

Efter en lugn vår och start på sommaren är Folkhälsans seniorer glada att de äntligen får göra saker tillsammans igen. Sommarens första aktivitet är äventyrsgolf på Ångbåtsbryggan i Mariehamn.
– Det är så himla kul att vi får hitta på något igen, säger Erika Borenius-Kankkonen, koordinator för äldre och hälsa på Folkhälsan.

Tidigare i sommar flaggade man för en nyemission, detta eftersom myndigheterna krävde en egen insats av Eckerökoncernen för att beviljas statsgarantier. Nu beviljas man 10,8 miljoner euro, något som vd Björn Blomqvist kallar ”ett jättepositivt besked”.
– Men ännu kan vi inte lyfta pengarna, säger han.

Plasto nådde inte riktigt sitt mål om ett plusresultat 2019, men vd Bruno Carlson är ändå nöjd.
– Vi gjorde en rejäl resultatförbättring, säger han om det gångna året.

De flesta dagar avvisar gränsbevakningen några inresande från Sverige, vanligtvis för att de kommer på en renodlad semesterresa.
– Det finns förstås de som ifrågasätter, men i huvudsak går det smidigt till, säger Mikael Eriksson på gränsbevakningen.

Landskapsregeringen bemöter Eriksson bygg Ab:s besvär gällande det avbrutna infrastrukturprojektet på Föglö. Byggfirman hävdar att avbrytandet görs på basen av en politisk agenda – LR nekar och säger att ekonomin ligger till grund för beslutet.
– Vi avbröt ju upphandlingen efter att coronakrisen slog till, säger infrastrukturminister Christian Wikström (Ob).

Simskola innebär att man är ute i alla väder, även när det regnar och blåser. Ålandstidningen besökte simskolan i Kvarnbo, Saltvik, och tog tempen.

Rederiaktiebolaget Eckerö beviljas statsborgen för lån om som mest 10,8 miljoner euro, meddelar den finska regeringen i eftermiddag.

Samfundsskatterna fördelas mellan kommunerna på ett i grunden riktigt sätt, men tillgängligheten borde bli bättre. Det anser landskapsregeringens arbetsgrupp i en ny rapport.
– Gruppens uppdrag var väldigt försiktigt formulerat. Jag hade gärna sett att vi kommit längre, säger Ålands kommunförbunds direktör Magnus Sandberg.

Det är fel att ta pengar från driftsbudgeten för att köra bort tjärasfalten. Det säger Gunnar Granlund (OCÅ) som reserverade sig mot infrastrukturnämndens beslut.

Jessy Eckerman (S) var ordförande i infrastrukturnämnden när Ålandsvägen byggdes om. Hon välkomna en granskning av ärendet, men säger att politiker måste kunna lita på att tjänstemännen kan sitt jobb.

Infrastrukturämndens ordförande Julia Birney (Lib) är inte främmande för att utreda ombyggnaden av Ålandsvägen, men just nu är inte rätt tillfälle, anser hon.
Hur man ska finansiera borförandet av tjärasfalten kan hon i dag inte svara på.

Fler nyheter