Inga nya fall av covid-19 har konstaterats, men landskapsläkare Knut Lönnroth säger att det finns tecken som tyder på samhällssmitta.
- Det pyr någonstans ute i samhället men förmodligen inte mycket.

Presskonferensen är igång och lantrådet Veronica Thörnroos hälsar välkommen.

Hon berättar om Finlands regerings beslut om att undantagsförhållanden upphör med start natten till tisdag.

- De flesta regler som vi har är kopplade till smittskyddslagen.

Det betyder att flera regler fortfarande gäller. Som exempelvis restaurangernas öppethållstider.

Förvaltningschef John Eriksson är på plats och han berättar att utgångspunkten är att det som gäller nu gäller också fortsättningsvis.

Nu tittar landskapsregeringen på vad som är kopplat till vilken lag. Det här är något vi får arbeta vidare med, säger Veronica Thörnroos.

Nu Kim Westman från gränsbevakningen.

Begränsningarna har luckrats upp vilket gör att trafikmängden nu är på en ganska hög nivå.

Det innebär mer jobb för gränsbevakningen. Passagerare behöver därför ha en stor portion tålamod vid hamnen då det kan ta tid.

De nya gränsreglerna som träder i kraft från och med i dag är i kraft till 14 juli.

Reglerna ses dock över och så kommer att göras vid månadsskiftet.

En stor förändring från och med idag är att fritidsbåtarna kan åka fritt.

Det gäller även fritidsbåtar från Sverige.

Om man äger en fastighet på Åland eller i Finland har man rätt att komma hit.

Detta gäller för besökare från samtliga Schengenländer.

Lagfart eller beskattningsbeslut kan visas upp för att visa att man äger bostad.

Gällande arrendekontrakt så tolkar gränsbevakningen att det även för dessa är tillåtet att komma.

Arrendet ska gälla för minst ett år och vara tecknat före de här reglerna trädde i kraft.

Även om reglerna luckras upp så ska rekommendationerna följas om bland annat karantänliknande förhållanden.

I och med att beredskapslagen upphör kan regelverket påverkas, säger Kim Westman. Men smittskyddslagen och gränsbevakningslagen är de som mest gäller för gränsbevakningen.

Om det blir förändringar kommer gränsbevakningen att informera om det

Fråga: de som kommer med fritidsbåtar, vem ska se till att de får information om karantän?

- På det har jag inget svar. Man hoppas att alla sätter sig in i det som gäller.

- Jag ska se till att min personal alltid påminner om det här när vi stöter på fritidsbåtar från Sverige.

Även nära anhöriga får nyttja fastigheter. Så en dotter till ett par som äger en bostad på Åland får åka. Men ta med intyg, säger Kim Westman.

Nu Knut Lönnroth.

- Det har accelererat gällande provtagningen.

- Det är också igen ganska många nya fall.

- Det är litegrann ett nytt känsligt läge nu. Och vi hoppas att det inte ska accelerera.

Det är 19 konstaterade fall.

Av de nya fallen är alla utom en kopplade till resa utanför landet.

Inga tecken på ytterligare smittspridning.

Ett av dessa nya fall är något som definieras som samhällssmitta.

Personen har inte rest och inte varit i kontakt med bekräftat fall. Smittan kommer från någon på Åland.

- Det pyr någonstans ute i samhället men förmodligen inte mycket.

Ingen behöver intensivvård.

På frågan hur vi ska se till att alla behöver få informationen får den säger Knut Lönnroth att alla får hjälpas åt.

När det gäller fritidsbåtar bör också gästhamnar få information om karantän.

Alla som planerar att resa från Sverige till Åland ska vara friska.

Man ska be att bli testad i Sverige innan man åker.

Restaurangerna har öppnat upp vilket ger en lite större risk för samhällssmitta.

På landskapsregeringens hemsida finns mer information om vad som gäller för restauranger.

59 procent av de testade är kvinnor, resten män.

773 kvinnor har testats, en har bekräftats ha covid-19.

Av männen, 533 stycken, har 10 stycken testat positivt.

Få under 20 har testats, ingen har varit positiv.

Flest positiva fall finns bland de som är mellan 20 och 29 år. Av dessa har alla rest.

Bland de över 70 har ingen testats positivt.

Det är den gruppen man framför allt skyddar, därför är det positivt att ingen har testats positivt.

Det är fortfarande besöksförbud på äldreboenden.

Det är grundregeln. Men det är upp till verksamheterna att skapa förutsättningar för säkra besök.

- Det är upp till anhöriga och personal att skapa en bra dialog för att det här ska fungera.

Nu Tora Woivalin, klinikchef på ÅHS.

Efter gränserna öppnade delvis den 15 maj har vi haft sju nya fall.

I dag är fem fall av smittade så kallade pågående. De är fortfarande sjukskrivna.

Just nu sitter sju personer i karantän.

Sammanlagt har 68 personer suttit i karantän.

När människor börjar få träffas glömmer man lätt avståndet. Tora Woivalin uppmanar till att hålla två meters avstånd.

Av de fall vi har haft är det bara kontakter som hör till närmaste familjen som har insjunkat.

- Vi kanske har haft tur, säger Tora Woivalin.

Men vi ska samtidigt komma ihåg att vi med egna åtgärder kan lita på att vi har koll på det här. Det verkar finnas en samhällssmitta så man kan få smittan utan att vara på en masstillställning tex.

Därför är det viktigt att man fortsätter med åtgärder som att hålla avstånd.

Fråga: Hur skulle ni säga att läget på Åland är jämfört med i Finland?

Vi har absolut anledning att vara noga med våra restriktionerna.

I Finland är det på många håll färre nya fall jämfört med befolkningen. Men på Åland är det inte så

Fråga: Man pratade idag på regeringens presskonferens angående besöksförbud på äldreboenden. Är det här något vi kan ta eget beslut om?

- Ja, det kan vi göra. Det kan göras för alla äldreboenden men också på ett enskilt boende om det skulle bli ett utbrott där.

Det går alltid att göra mer på Åland än i Finland, däremot har det inte gått att göra mindre, fram tills nu.

Fråga: Finns det några som är undantagna 14 dagars karanätn om man reser från Sverige till Åland?

- Det enkla svaret är nej.

- Gällande antikroppstester kan dessa vara falskt positiva och falskt negativa.

Det finns undantag för vissa yrkeskategorier men det är inte relevant gällande fritidsresenärer.

Fråga till Veronica Thörnroos: Är det några beslut nu som Åland kan fatta på egen hand som vi inte kunde fatta förut?

- Nej, inte egentligen.

- De flesta beslut är tagna från smittskyddslagen och de lagar som styr gränsbevakningen, säger John Eriksson.

- Smittskyddsläget i Stockholmsregionen har varit avsevärt högre än här, och vi har klarat oss väl just för att alla ålänningar har följt rekommendationerna. Och även de som har kommit hit.

- Skulle det vara så att vi får ett utbrott här så har smittskyddsläkaren, Tora Woivalin, möjlighet att stänga ner verksamheter.

- Nu känns det som att vi äntligen är fria igen, men vi är faktiskt inte det.

Fråga: Gällande inresandet, vilket beslut är det som gäller där. När kan ett sådant beslut hävas.

Kim Westman upprepar att det eventuellt kan komma nya beslut och att de i sådana fall ger mer information

Fråga: Hur hanterar men gravida arbetstagare i riskfyllda arbeten. Och finns det någon vårdskuld på Åland nu när många har valt att avboka läkarbesök?

Gällande vårdskuld, jo, det finns en sådan, säger Jeanette Pajunen.

Vi gör det bästa för att beta av den, men vi kommer att ha en ökning av besök som har blivit avbokade.

En gravid sjuksköterska ska inte jobba på en covid-19-mottagning eller med dessa patienter men i övrigt finns det inga begränsningar, säger Tora Woivalin.

Landskapsregeringen önskar alla en glad midsommar och uppmanar att hålla distans och tvätta händerna.

Polislagens framtid som blankettlag väckte ny debatt i lagtinget på måndagen. Nu för oppositionen fram ett klämförslag om att LR ska diskutera ändringar i polislagen, trots att dessa ändringar görs i Finlands riksdag.

Enligt uppgifter ska Amorella ha gjort en plötslig gir norrut i Apotekarfaret, då ska farten lika plötsligt ha halverats och sekunderna senare ska nödropet ha gjorts. Olycksutredningscentralens vd, Veli-Pekka Nurmi, vill inte kommentera uppgiften.
– Men vi jobbar utifrån flera olika scenarier, säger han.

hushållsavfall. Krav på tätare tömning än i dag gör att kostnaden kan stiga trefaldigt.
– Det är ett fåtal som drabbas, majoriteten får bättre service till lägre kostnad, säger Sofie Dahlsten på Ålands miljöservice (Mise).

Coronaviruspandemin har satt stor press på Matbanken och nu har man ett stort behov av råvaror, mat och hygienartiklar. Än så länge räcker föreningens kassa till för att täcka upp bortfallet.
– Men vi måste också tänka långsiktigt, säger diakonissa Lisbet Nordlund från Mariehamns församling.

Under måndagen infördes inreserestriktionerna på nytt i trafiken, och vid landskapsregeringes pressträff förtydligades vilka regler som gäller.
– För tillfället är det fritt att arbetspendla båda vägar så vitt vi vet, sa Christian Wiklund, vice stationschef vid sjöbevakningen.

En person fick föras till sjukhus efter en mopedolycka på Norra Svibyvägen vid femtiden på måndagskvällen. Vägavsnittet mellan Torp vägskäl och Nya Godbyvägen stängdes tillfälligt av under räddningsarbetet.

Ålandstidningen direktsänder veckans pressinfo från landskapsregeringen med anledning av coronaläget. Sändningen startar klockan 16.00.

Ett flera kvadratmeter stort hål har upptäckts i förlista ms Estonias skrov. Hålet ska enligt experter ha uppstått av yttre krafter. Nu överväger Estland, Finland och Sverige genomföra en gemensam undersökning av fartyget.

Landskapsregeringen får 40.000 kirurgiska ansiktsmasker av Optinova och Orkla.
Ansiktsmaskerna ska delas ut till dem som åker med kollektivtrafiken, när det finns fall av samhällssmitta på Åland.

Stallhagen har beslutat att nya aktier ska kunna emitteras.
Bolaget söker nu investerare – men det kan också bli möjligt för allmänheten att investera i bolaget.
– Det är 10.000 aktier och båda alternativen är öppna, säger Stallhagens vd Timo Vetriö.

Dykare kan ha hittat orsaken till Amorellas grundstötning. Det säger Olycksutredningscentralens vd Veli-Pekka Nurmi.
– Dykarna har hittat något men vi kan ännu inte med säkerhet säga vad det är.

Coronaviruspandemin och en allt större osäkerhet i samhället har inte påverkat Ömsens planer på mångmiljonsatsningen i centrum. Försäkringsbolaget jobbar fortsättningsvis i konstruktuv dialog med Mariehamns stad för att lösa planfrågan.
– Nog måste vi tro så mycket på Åland och Mariehamns stad och att det finns behov av ett levande centrum, säger vd Dan-Erik Woivalin.

Köpsugna besökare hade tagit sig till lördagens gårdsauktion på Föglö för att ropa in fynd.
Bland skatterna fanns lokalhistoriska guldkorn – och hundra år gammalt porslin i toppskick. 
– Förvånansvärt mycket blev sålt, säger auktionsutroparen Kjell Ekström.

Fler nyheter