Inga nya fall av covid-19 har konstaterats, men landskapsläkare Knut Lönnroth säger att det finns tecken som tyder på samhällssmitta.
- Det pyr någonstans ute i samhället men förmodligen inte mycket.

Presskonferensen är igång och lantrådet Veronica Thörnroos hälsar välkommen.

Hon berättar om Finlands regerings beslut om att undantagsförhållanden upphör med start natten till tisdag.

- De flesta regler som vi har är kopplade till smittskyddslagen.

Det betyder att flera regler fortfarande gäller. Som exempelvis restaurangernas öppethållstider.

Förvaltningschef John Eriksson är på plats och han berättar att utgångspunkten är att det som gäller nu gäller också fortsättningsvis.

Nu tittar landskapsregeringen på vad som är kopplat till vilken lag. Det här är något vi får arbeta vidare med, säger Veronica Thörnroos.

Nu Kim Westman från gränsbevakningen.

Begränsningarna har luckrats upp vilket gör att trafikmängden nu är på en ganska hög nivå.

Det innebär mer jobb för gränsbevakningen. Passagerare behöver därför ha en stor portion tålamod vid hamnen då det kan ta tid.

De nya gränsreglerna som träder i kraft från och med i dag är i kraft till 14 juli.

Reglerna ses dock över och så kommer att göras vid månadsskiftet.

En stor förändring från och med idag är att fritidsbåtarna kan åka fritt.

Det gäller även fritidsbåtar från Sverige.

Om man äger en fastighet på Åland eller i Finland har man rätt att komma hit.

Detta gäller för besökare från samtliga Schengenländer.

Lagfart eller beskattningsbeslut kan visas upp för att visa att man äger bostad.

Gällande arrendekontrakt så tolkar gränsbevakningen att det även för dessa är tillåtet att komma.

Arrendet ska gälla för minst ett år och vara tecknat före de här reglerna trädde i kraft.

Även om reglerna luckras upp så ska rekommendationerna följas om bland annat karantänliknande förhållanden.

I och med att beredskapslagen upphör kan regelverket påverkas, säger Kim Westman. Men smittskyddslagen och gränsbevakningslagen är de som mest gäller för gränsbevakningen.

Om det blir förändringar kommer gränsbevakningen att informera om det

Fråga: de som kommer med fritidsbåtar, vem ska se till att de får information om karantän?

- På det har jag inget svar. Man hoppas att alla sätter sig in i det som gäller.

- Jag ska se till att min personal alltid påminner om det här när vi stöter på fritidsbåtar från Sverige.

Även nära anhöriga får nyttja fastigheter. Så en dotter till ett par som äger en bostad på Åland får åka. Men ta med intyg, säger Kim Westman.

Nu Knut Lönnroth.

- Det har accelererat gällande provtagningen.

- Det är också igen ganska många nya fall.

- Det är litegrann ett nytt känsligt läge nu. Och vi hoppas att det inte ska accelerera.

Det är 19 konstaterade fall.

Av de nya fallen är alla utom en kopplade till resa utanför landet.

Inga tecken på ytterligare smittspridning.

Ett av dessa nya fall är något som definieras som samhällssmitta.

Personen har inte rest och inte varit i kontakt med bekräftat fall. Smittan kommer från någon på Åland.

- Det pyr någonstans ute i samhället men förmodligen inte mycket.

Ingen behöver intensivvård.

På frågan hur vi ska se till att alla behöver få informationen får den säger Knut Lönnroth att alla får hjälpas åt.

När det gäller fritidsbåtar bör också gästhamnar få information om karantän.

Alla som planerar att resa från Sverige till Åland ska vara friska.

Man ska be att bli testad i Sverige innan man åker.

Restaurangerna har öppnat upp vilket ger en lite större risk för samhällssmitta.

På landskapsregeringens hemsida finns mer information om vad som gäller för restauranger.

59 procent av de testade är kvinnor, resten män.

773 kvinnor har testats, en har bekräftats ha covid-19.

Av männen, 533 stycken, har 10 stycken testat positivt.

Få under 20 har testats, ingen har varit positiv.

Flest positiva fall finns bland de som är mellan 20 och 29 år. Av dessa har alla rest.

Bland de över 70 har ingen testats positivt.

Det är den gruppen man framför allt skyddar, därför är det positivt att ingen har testats positivt.

Det är fortfarande besöksförbud på äldreboenden.

Det är grundregeln. Men det är upp till verksamheterna att skapa förutsättningar för säkra besök.

- Det är upp till anhöriga och personal att skapa en bra dialog för att det här ska fungera.

Nu Tora Woivalin, klinikchef på ÅHS.

Efter gränserna öppnade delvis den 15 maj har vi haft sju nya fall.

I dag är fem fall av smittade så kallade pågående. De är fortfarande sjukskrivna.

Just nu sitter sju personer i karantän.

Sammanlagt har 68 personer suttit i karantän.

När människor börjar få träffas glömmer man lätt avståndet. Tora Woivalin uppmanar till att hålla två meters avstånd.

Av de fall vi har haft är det bara kontakter som hör till närmaste familjen som har insjunkat.

- Vi kanske har haft tur, säger Tora Woivalin.

Men vi ska samtidigt komma ihåg att vi med egna åtgärder kan lita på att vi har koll på det här. Det verkar finnas en samhällssmitta så man kan få smittan utan att vara på en masstillställning tex.

Därför är det viktigt att man fortsätter med åtgärder som att hålla avstånd.

Fråga: Hur skulle ni säga att läget på Åland är jämfört med i Finland?

Vi har absolut anledning att vara noga med våra restriktionerna.

I Finland är det på många håll färre nya fall jämfört med befolkningen. Men på Åland är det inte så

Fråga: Man pratade idag på regeringens presskonferens angående besöksförbud på äldreboenden. Är det här något vi kan ta eget beslut om?

- Ja, det kan vi göra. Det kan göras för alla äldreboenden men också på ett enskilt boende om det skulle bli ett utbrott där.

Det går alltid att göra mer på Åland än i Finland, däremot har det inte gått att göra mindre, fram tills nu.

Fråga: Finns det några som är undantagna 14 dagars karanätn om man reser från Sverige till Åland?

- Det enkla svaret är nej.

- Gällande antikroppstester kan dessa vara falskt positiva och falskt negativa.

Det finns undantag för vissa yrkeskategorier men det är inte relevant gällande fritidsresenärer.

Fråga till Veronica Thörnroos: Är det några beslut nu som Åland kan fatta på egen hand som vi inte kunde fatta förut?

- Nej, inte egentligen.

- De flesta beslut är tagna från smittskyddslagen och de lagar som styr gränsbevakningen, säger John Eriksson.

- Smittskyddsläget i Stockholmsregionen har varit avsevärt högre än här, och vi har klarat oss väl just för att alla ålänningar har följt rekommendationerna. Och även de som har kommit hit.

- Skulle det vara så att vi får ett utbrott här så har smittskyddsläkaren, Tora Woivalin, möjlighet att stänga ner verksamheter.

- Nu känns det som att vi äntligen är fria igen, men vi är faktiskt inte det.

Fråga: Gällande inresandet, vilket beslut är det som gäller där. När kan ett sådant beslut hävas.

Kim Westman upprepar att det eventuellt kan komma nya beslut och att de i sådana fall ger mer information

Fråga: Hur hanterar men gravida arbetstagare i riskfyllda arbeten. Och finns det någon vårdskuld på Åland nu när många har valt att avboka läkarbesök?

Gällande vårdskuld, jo, det finns en sådan, säger Jeanette Pajunen.

Vi gör det bästa för att beta av den, men vi kommer att ha en ökning av besök som har blivit avbokade.

En gravid sjuksköterska ska inte jobba på en covid-19-mottagning eller med dessa patienter men i övrigt finns det inga begränsningar, säger Tora Woivalin.

Landskapsregeringen önskar alla en glad midsommar och uppmanar att hålla distans och tvätta händerna.

Än så länge är det för tidigt att avgöra hur coronakrisen påverkar kommunernas ekonomi.
– Det kommer att bli en stor rättelse senare i år när systemet kommer ikapp, säger Sunds kommundirektör Andreas Johansson, som har jämfört kommunernas månatliga skatteintäkter med fjolårets siffror.

Finland öppnar upp för turism från ett flertal länder, men Sverige är inte ett av dem – trots sjunkande siffror bland antalet insjuknade och sjunkande dödsfall.
– Svenska turister skulle definitivt medföra en risk med tanke på hur liten smittspridningen är i Finland, säger landskapsläkare Knut Lönnroth.

När ordinarie röntgenläkaren är på semester analyseras röntgenbilderna från mammografier i Åbo.
Enligt chefläkare Olli-Pekka Lehtonen innebär det här ingen försämring för patienterna.

Efter en lugn vår och start på sommaren är Folkhälsans seniorer glada att de äntligen får göra saker tillsammans igen. Sommarens första aktivitet är äventyrsgolf på Ångbåtsbryggan i Mariehamn.
– Det är så himla kul att vi får hitta på något igen, säger Erika Borenius-Kankkonen, koordinator för äldre och hälsa på Folkhälsan.

Tidigare i sommar flaggade man för en nyemission, detta eftersom myndigheterna krävde en egen insats av Eckerökoncernen för att beviljas statsgarantier. Nu beviljas man 10,8 miljoner euro, något som vd Björn Blomqvist kallar ”ett jättepositivt besked”.
– Men ännu kan vi inte lyfta pengarna, säger han.

Plasto nådde inte riktigt sitt mål om ett plusresultat 2019, men vd Bruno Carlson är ändå nöjd.
– Vi gjorde en rejäl resultatförbättring, säger han om det gångna året.

De flesta dagar avvisar gränsbevakningen några inresande från Sverige, vanligtvis för att de kommer på en renodlad semesterresa.
– Det finns förstås de som ifrågasätter, men i huvudsak går det smidigt till, säger Mikael Eriksson på gränsbevakningen.

Landskapsregeringen bemöter Eriksson bygg Ab:s besvär gällande det avbrutna infrastrukturprojektet på Föglö. Byggfirman hävdar att avbrytandet görs på basen av en politisk agenda – LR nekar och säger att ekonomin ligger till grund för beslutet.
– Vi avbröt ju upphandlingen efter att coronakrisen slog till, säger infrastrukturminister Christian Wikström (Ob).

Simskola innebär att man är ute i alla väder, även när det regnar och blåser. Ålandstidningen besökte simskolan i Kvarnbo, Saltvik, och tog tempen.

Rederiaktiebolaget Eckerö beviljas statsborgen för lån om som mest 10,8 miljoner euro, meddelar den finska regeringen i eftermiddag.

Samfundsskatterna fördelas mellan kommunerna på ett i grunden riktigt sätt, men tillgängligheten borde bli bättre. Det anser landskapsregeringens arbetsgrupp i en ny rapport.
– Gruppens uppdrag var väldigt försiktigt formulerat. Jag hade gärna sett att vi kommit längre, säger Ålands kommunförbunds direktör Magnus Sandberg.

Det är fel att ta pengar från driftsbudgeten för att köra bort tjärasfalten. Det säger Gunnar Granlund (OCÅ) som reserverade sig mot infrastrukturnämndens beslut.

Jessy Eckerman (S) var ordförande i infrastrukturnämnden när Ålandsvägen byggdes om. Hon välkomna en granskning av ärendet, men säger att politiker måste kunna lita på att tjänstemännen kan sitt jobb.

Fler nyheter