Behåll dagens avgångsåldrar för poliser. Det finns inget att spara på genom att höja åldrarna. Det finns inte heller tillräckligt många utredningstjänster för äldre poliser som inte längre mäktar med skiftesarbete på fältet.
Det skriver Ålands polisförening i en skrivelse inför dagens debatt i lagtinget.

Kommentarer

Hur fort springer en äldre

Hur fort springer en äldre polis och hur stark är den äldre polisen , reaktionsförmåga, osv osv .Kanske man skulle låta en läkare eller fysioterapeut lämna ett utlåtande vad som är realistiskt att förvänta sig av en äldre polis .För vi förlitar oss på att polisen skall klara av vissa situationer , eller hur ?

Samma sak gäller dock inom

Samma sak gäller dock inom vården. Hur gör man med sjuksköterskor som inte längre klarar av att lyfta patienterna. Det är rimligt att man gör en översyn då en 60 åring idag generellt är i mycket bättre skick än en 60 åring för 40 år sedan. Vården och medicinerna är så mycket bättre idag. Sen kanske pensionsåldern borde vara lägre för skiftesjobb överlag då dessa sliter ut kroppen tidigare.

Vården får prata för sig. Nu

Vården får prata för sig. Nu gäller de poliserna. Inte pratade någon om polisens löner när vården fick sitt heller. Trotts att polisen nu ovanpå detta visade sig vara underbetald. Så hållas till sakfrågan. Vårdens fack ser nog till deras intressen.

Det är inte arbetande poliser

Det är inte arbetande poliser som betalar pensionerade polisers pensioner utan de går från vår gemensamma pensionsbesparingar. Således behövs det också helhetsanpassade lösningar. Jag tror bransch specifika fack i framtiden kommer att ha minimal möjlighet att påverka pensionsålder med mera. Undantag från den generella pensionsålder kommer högst antagligen att begränsas kraftigt och de som av olika orsaker inte kommer att klara av att jobba till pension kommer att vara tvungna att välja förtidspensionering. Jag tar inte ställning om det är bra eller dåligt utan säger bara att det är dit vi kommer att gå.

I flera veckor har minst två vargar setts nära Anders Sundqvist gård i Bredbolstad, där hans 40 kor är mitt upp i kalvningen.
– Jag är livrädd varje morgon när jag kommer ut att korna ska vara borta eller att det ska ligga en död kalv på gården.

Saltviks kommun gjorde ett positivt resultat på drygt 637.000 euro 2017.
Det är klart bättre än förväntat. Kommunen hade budgeterat med ett minusresultat.

Trots att fastighetsverket besitter 155.000 kvadratmeter fastighetsyta och 400 byggnader hyr verket sina kontorslokaler i Sittkoff.
– Det kan verka paradoxalt, säger vd Stefan Rumander.

Utbyggnaden av kaj 3 är nästa stora projekt för Mariehamns hamn. Kostnaden beräknas till upp emot 20 miljoner euro.

Ålandsbanken rapporterar ett oförändrat rörelseresultat på 7,4 miljoner euro för årets första kvartal.
”Kvaliteten i resultatet är dock klart bättre detta år” skriver vd Peter Wiklöf i ett pressmeddelande på onsdagsförmiddagen.

Sedan ett år tillbaka arrenderar Eckerö båtförening Enskärs sjöbevakningsstation av Landskapets fastighetsverk. Men nu har en tvist uppstått mellan styrelsemedlemmarna.
– Vi skulle vilja ha in medlemmar som kan använda Enskär som en förening i stället för som det är nu, en sommarstuga. Men vi har blivit utröstade på den punkten, säger styrelseordförande Dan Sundström. 

Metoo-kampanjen, samgående med Jomala samt Järsö-Nåtöområdets införlivande med Mariehamn.
Det debatteras när stadsfullmäktige på tisdagskvällen ska ta ställning till kommunreformen.
Eller ska man ens ta ställning? frågar sig Bert Häggblom (Ob). Men förslaget vinner inget understöd.

Lantrådet Katrin Sjögren (Lib) och kansliministern Nina Fellman (S) argumenterade i dag för en åländsk EU-parlamentsplats efter Storbritanniens utgång ur EU.

Vårdfacket Tehy och landskapsregeringen har haft ett möte med anledning av avtalsförhandlingarna där de två parterna har stött på problem. 

– Vi har haft ett möte, men jag vet inte ännu hur det har gått, säger Tehys verksamhetsledare Erkki Santamala. 

Nyrekryteringar kan bli aktuella när försäkringsbolaget Ömsen utökar sitt utbud av försäkringar.
– Vi vill kunna erbjuda alla kunderna på Åland ett rejält och heltäckande åländskt trygghetsalternativ med en långsiktig och stabil lokal närvaro, säger vd Dan-Erik Woivalin.

Trots landskapsregeringens uppmaning fortsätter ålänningar att adoptera gathundar från Rumänien – som oftast inte är vaccinerade mot rabies, trots papper som påstår motsatsen.
– Situationen är allvarlig. Den som adopterar en gathund utsätter både andra hundar och människor för fara, säger landskapsveterinär Mohammed Jaber Alipour.

Ålands djurägare kräver ett aktivt ingripande av landskapsregeringen i frågan om de två påträffade vargarna i landskapet. Det kom fram i gårdagens öppna diskussionstillfälle. 

När lagtinget diskuterade landskapsregeringens tilläggsbudget handlade det till stor del om kommunreformen.
Hårda ord framfördes från båda håll – men Johan Ehn (MSÅ) öppnade för förhandlingar om alternativa lösningar.
– Jag ser att grunden finns för att man ska kunna ta in nya förslag i remissrundan.

Fler nyheter