Lantrådet har fått frågor om varför LR anstränger sig för att säkra persontrafik mellan Åland och Sverige.
– De personer som jobbar i samhällskritiska sektorer behöver få komma till Åland för att samhället ska fungera. Systemet är uppbyggt på en viss arbetspendling.

Här följer vårt direktreferat från dagens pressinfo:

Då är det strax dags för lantrådet Veronica Thörnroos att inleda dagens pressinfo. Reportrarna sitter på distans och ställer sina frågor.

Som vanligt hade lantrådet en avstämning med underlydande och statliga myndigheter i morse. Läget är under kontroll säger hon.

– Det stora frågeställningen i dag är persontrafik västerut. Frågeställningen är om Finland kommer att stänga gränsen mot Finland.

– Det finns frågor om LR vill att folk ska komma hit och fira påsk.

– Alla ålänningar ska alltid vara välkomna hem. Men när du som ålänning återvänder med de restriktioner som finns, är det inte meningen att du ska vända tillbak efter tre-fyra dagar. Du ska sitta i karantän i 14 dagar och intentionen ska vara att du stannar här till gränserna öppnas igen.

– De personer som jobbar i samhällskritiska sektorer behöver få komma till Åland för att samhället ska fungera. Systemet är uppbyggt på en viss arbetspendling.

– Vi har varit i kontakt med Finlands regering och informerat dem om vad det innebär att vara ett ö-rike.

– I dag kan jag ännu inte ge något besked om hur den fiska regeringen ställer sig till att tillåta ett litet antal personer att komma hit.

– Man kommer att genomföra strängare kontroller av de som kommer. Mer om det i morgon.

Social- och hälsovårdsminister Annette Holmberg-Jansson:

projektorn krånglar för ministern.

– Nästan alla förordningar som kommer in behandlas på något sätt inom den sociala byrån.

– Den arbetar väldigt tätt med hälso- och sjukvårdsbyrån.

– Man får inte glömma bort att man i våra kommuner har en skyldighet att ordna socialvårdstjänster.

– Precis som inom ÅHS måste man prioritera, och det får man göra i det här läget. Man måste bedöma vilka ärenden som är brådskande.

– Jag hoppas och vädjar att man har förståelse för att man kan få vänta på beslut.

– Fem olika anvisningar har gått ut till kommunerna. Det är snabba förändringar som kräver analyser. Man jobbar för fullt för att hinna med och mer kommer.

– För att lyfta ut ett av alla ärenden, skulle jag säga att handläggningen av utkomstärendena är oerhört viktigt, att kommunerna prioriterar att trygga den.

– Man måste tänka på vem som ska göra det om de som normalt sett gör det är sjuka.

– Utkomststödet är det instrument vi har för att hjälpa de som har det allra svårast.

– Viktig att kommunerna tar sitt ansvar och ger ut tydlig och lättillgänglig information. Vi har skickat ganska tydliga anvisningar.

– Hur avser LR att stöda enskilda och familjers ekonomi?

– det jobbar vi med hela tiden, hur vi kan stöda de allra sköraste. LR har avsatt extramedel till bostadsbidrag.

– Inom äldreomsorgen har vi infört ett besöksförbud, för äldre och andra riskgrupper.

– I tisdags hade vi ett givande möte med alla äldreomsrogsledare, en spännande upplevelse att göra det digitalt. Där kom det fram att man stängt ned alla dagliga verksamheter. Det betyder att det blir en extra ansträngning för alla hemvårdare wsom inte får den vanliga pausen.

– Kommunerna har uppdaterat sina hygiensrutiner och fått besök av ÅHS hygienteam. Det har varit väldigt uppskattat.

– Fler och fler kommuner ordnar matleveranser.

– 70-plussarna. Man har haft personliga samtal, haft infoblad och många är ju på sociala medier. Men kommunerna vet inte om man nått alla.

– Jag vill uppmana alla att hjälpa sina medmänniskor.

– Vi har uppmanat kommunerna att använda digital teknik, framför allt att bygga sociala kontakter.

– Jag vill ge en stor kram till alla de omsorgsledare som tar kontakt med brukarna på egna telefoner.

– Kommuner köper in fler surfplattor.

– Personal omplaceras från skolor och daghem till äldreomsorgen.

– Jag skulle vädja till er som känner för att jobba inom äldreomsorgen – ta kontakt!

Ministern läser upp en rad telefonnummer till hjälptelefoner.

– Jag vill tacka alla er som jobbar med att hålla vårt samhälle igång.

Fråga: Finns det ansiktsskydd för de som jobbar i omsorgen?

– Vi har gått ut med info om vad som gäller.

Fråga: Riksregeringen talade om studiestöd, studierna kommer att dra ut på tiden. Är det något ni funderat på, att förlänga studiestödsperioden?

– Vi hade upp det på överläggningen i morse och efter det har två ministrar jobbat med frågan. de tär inte helt okomplicerat att ändra det eftersom vi har en eftersläpning i vår lagstifnting.

– Det finns en problematik i andra ändan, att maximala studietiden ska förlängas.

Fråga: Har ni varit i kontakt med kommuner som permitterar?

– LR hade en genomgång om vad landskapet har för möjligheter att sänka sina kostnader. I morgon har vi bjudit in kommunförbundet och Mariehamn för en diskussion. Jag vill att vi ska se det offentliga Åland som ett.

– En diskussion på det övergripande planet vill vi föra med kommunerna. Också en diskussion med fackförbunden är inplanerad till i morgon eftermiddag.

– Så ja, processen är inledd.

Fråga: Persontrafiken, intet nytt. Förväntar du dig att det kommer till lösning i morgon?

– Det är min absoluta förhoppning. De jobbar hårt med frågan i Helsingfors. Vi har kontakt så ofta att vi har slutat planera dem.

Då avslutar lantrådet Veronica Thörnroos dagens pressinfo. Ny presskonferens blir det i morgon klockan 16.00. Ålandstidningen sänder även den direkt. Nu tackar för för uppmärksamheten för den här gången. Trevlig kväll!

Åland har fått sitt trettonde bekräftade coronafall. Det meddelar ÅHS på sin hemsida, där man också berättar att totalt 932 prover nu har tagits.

Det är nödvändigt att äldreomsorgen ordnar möjlighet för äldre att kommunicera med sina anhöriga och vänner. Det skriver Barbro Sundback (S) i en motion till stadsfullmäktige, med anledning av det rådande besöksförbudet.

En ny åländsk vägtrafiklag förväntas tidigast träda i kraft under 2021.

Flera läsare har hört av sig till Ålandstidningen och uttryckt oro över att svenska resenärer besöker affärer på Åland.
Men myndigheterna manar till lugn och tonar ned eventuell risk för att smittas av coronaviruset – och vädjar till lugn.
– Jag tycker inte att allmänheten ska ta på sig en polisiär roll och försöka korrigera folks beteende, säger landskapsläkare Knut Lönnroth.

Ska man kunna vara 15 år för att sälja tobak – eller bör gränsen dras vid 18? Frågan delade lagtinget när den nya tobakslagen debatterades.
– Vi ser en risk för försämring av folkhälsan, sade Pernilla Söderlund (Lib) som vill ha den högre åldersgränsen.

Landskapsregeringen kommer att betala sommarpraktik för 200 ungdomar mellan 16 och 24 år i sommar.
– Totalt landar landskapets nota på cirka 250.000 euro, säger näringsminister Fredrik Karlström (MSÅ).

Åländska äpplen är marknadsledande i Finland – med marginal dessutom. Av den totala äppelskörden i Finland i fjol, stod Åland ensamt för nästan 80 procent.
– Fjolåret var det bästa vi någonsin har haft, säger odlaren Jan Mattsson från Grannas äppel.

När Leije Portnoj för sex veckor sedan ville ta ut sin make som vårdas vid äldreboendet Trobergshemmet, för en promenad, fick hon ett blankt nej av personalen. Detta trots att hon såg andra anhöriga som fick gå ut med sina respektive.
– Jag upplevde genast att något var fel, säger hon.

Bland 17.000 sökande utkristalliserades till slut en vinnare – Michael Björklund. Uppemot 800.000 tittare har dagligen följt äventyret och nu är segraren utsedd. Ålandstidningen följde segerfinalen tillsammans med Micke, hans familj och vänner.
– Snart börjar det sjunka in vad jag riktigt har ställt till med, säger han.

Micke Björklund såg finalen i Robinson med familj och vänner. Ålandstidningen träffade Micke inför finalavsnittet och var också med och följde finalen hemma hos Micke i Tjudö. Se Ålandstidningens fotograf Robert Janssons bilder här! I morgondagens tidning kan ni läsa mer om Robinsonvinnaren.

Hela Ålands och numera också Sveriges gunstling, Michael Björklund är årets Robinson! Det stod klart efter ett sista öråd och en mastodonthinderbana där ”Robinson-Micke” defilerade i mål som klar etta.
– Det här är för mina barn, vrålade en utmattad och överlycklig Michael Björklund ut direkt efter finaltävlingen.

Klockan 22.00 smäller det, då är det dags att se hur Micke Björklund klarar sig i det sista avsnittet av Robinson. 

Kör du planlöst omkring med din bil, moped eller traktor. Då kan du i framtiden få en ordningsbot på 100 euro av polisen. Det säger den nya trafiklagen som är på gång.

– Jag tror nog inte vi kommer att märka så mycket av det, säger överkommissarie Benjamin Fellman. 

Fler nyheter