Landskapsregeringen väntar fortfarande på direktiv från regeringen i Helsingfors och kunde på dagens presskonferens inte ge klara besked på en rad områden.
– Det är viktigt att den myndighetsinformation som går ut är korrekt. Därför får jag igen be om tålamod och tillit, sade lantrådet Veronica Thörnroos (C).
Här nedan ser du vår direktrapportering från presskonferensen.

Strax inleds presskonferensen i själstyrelsegården.

Vårt fokus i förhållandet till Helsingfors är att påtala vårt insulära läge, säger lantrådet Veronica Thörnroos.

Lantrådet säger att innan den förordning som regeringen i Helsingfors och riksdagen ska antas i morgon är det svårt att agera.

– Det är viktigt att den myndighetsinformation som går ut är korrekt. Därför får jag igen be om tålamod och tillit.

– Det är svårt att ta ett projekt vidare när första stenen inte är lagd.

Landshövding Peter Lindbäck:
– Vi ligger nästan före i förhållande till vad som sker i Helsingfors.

Landshövdingen redogör för hur beslutordningen för beredskapslagarna och de tillhörande förordningarna ser ut i Helsingfors. I morgon ska riksdagen komma till beslut och sätta lagarna i kraft.

Finansminister Torbjörn Eliasson:
– Vi hade ett mycket bra möte med samtliga partier på eftermiddagen. Man kan säga att vi är överens om att det är stora insatser som kommer krävas. Jag fick den klara uppfattningen att lagtinget är berett att fatta snabba beslut. Vi kommer ha en nära dialog med oppositionen.

– Vi har reserver på ungefär 70 miljoner euro, Paf-pengar. Alla partier är överens om att det är ett gott syfte att använda Paf-pengar i den här situationen.

– Det kommer en tilläggsbudget omgående, som kan vara antagen om en och en halv vecka. Det är akuta insatser. Framför allt att ÅHS har de resurser de behöver. För det andra att Ams har de resurser de behöver. Eftersom det blir stora permitteringar blir det ebb i kassorna i hushållen. Därför ska vi dubbla dagpenningen.

– sedan samarbetar vi med Finnevera, vi kommer att begära fullmakter på 20 miljoner euro från lagtinget.

– Efter första tilläggsbudgeten får vi en liten andningspaus. Vi vet att företagen vill ha andra former av stöd, och vi ska ta fram dem tillsammans med näringslivet. Vi startar i morgon bitti.

– Vi hoppas att vi ska klara av det på bästa möjliga sätt. Och att man trots att det är mörkt och tungt ska se ljuset i tunneln.

Lantrådet igen:
– Vi arbetar hela landskapsregeringen på plats, förutom vice lantrådet som arbetar hemma på grund av att han varit på resa. Ministrarna säger att de har en god dialog med kommuner och skolor.

– Det vi väntar på är att få besked från Helsingfors. Vi ser gärna undantag för Åland på grund av våt insulära läge.

– Det småskaliga samhället visar sig från sin bästa sida, men vi är bara i början av en ganska tung period så det gäller att hushålla med resurserna. Men vi kommer att ta oss genom det med tillit och med tro.

Finansministern förklarar på nytt att man vill stöda företagen med likviditetsgarantier tillsammans med Finnevera.

Dagpenningen dubblas från 36 euro per dag.

– Det betalas ut så mycket som behövs, för det är lika för alla säger Torbjörn Eliasson.

Dessvärre har vi problem medljudet i sändningen, men jobbar med att lösa det.

Fråga om ålänningar som är fast på till exempel Mallorca, och vad LR kan göra.
– Vi har fört samtal med Sveriges generalkonsul. Vi har bett honom att säkerställa att de resenärer som vill till Åland har möjlighet till det, att de inte stoppas på Arlanda utan att vi får hem dem.

Kommer skolorna stängas i morgon?
– Vi väntar fortsättningsvis bekräftat hur man resonerat på detaljnivå, svarar lantrådet.

– vi har påtalat mot riksmyndigheterna att man kanske kan visa viss flexibilitet mot Åland eftersom vi har vårt insulära läge och småskalighet.

Lantrådet uttrycker igen att man inte har tillgång till tillräckligt material från Helsingfors för att kunna ge definitiva besked om vad som ska gälla.

Fråga om ersättningar till föräldrar som måste vara hemma med barn.
– Om det baseras på smittskyddslagen kan vi svara, men om det är på beredskapslagen vet vi inte. Jag vet att det är frustrerande, det är det också för oss.

Om ÅHS tester:
– ^HS går inte ut med information om hur många som testats. Det är över tio och alla är negativa, säger landskapsläkare Knut Lönnroth.

Om karantän:
– Från Sverige gäller 14 dagar. Vi har exakt samma principer från finska fastlandet. Det är inte enligt lagen, så det är en rekommendation.

Om säkerhetsavstånd för äldre:
– Om man är över 70 år ska man självisolera sig. I övrigt väntar vi på besked.

Knut Lönnroth manar till sunt förnuft i till exempel matbutiker där många tar på samma saker.
– Om man vill vara extra försiktig och ha på sig ett par handskar så varför inte? Men tänk på att tvätta händerna och att inte röra sig i ansiktet.

Hur mattransporter till Åland ska säkras:
– Vi diskuterade mycket med landshövdingen, och det är beredskapscentralen i Helsingfors som har ansvaret. Det finns täta kontakter, där vi tydliggjort vårt behov, säger lantrådet.

– Det finns ingen övre gräns för transporter, inte minst för att våra företag ska kunna komma hit.

– Vi har också ett behov av att kunna exportera varor västerut. Så att vi diskuterade lite i morse, då sa näringsministern att bara näringslivet får information om vilka transporter som blir av kommer man att anpassa sig.

Kan man beordra Rosella att gå?
– Det är försörjningscentralen i Helsingfors som ska göra en bedömning.

Landshövdingen:
– Det är en tudelad fråga. Färjor går på kommersiella villkor. Men sedan är ett flertal färjor inregistrerade i försörjningscentralens register, de kan åläggas att göra vissa transporter om läget är sådant.

– Sedan har också självstyrelsen en betydande flotta.

– Genom att fartygen är med i registrerat får de statlig stöd.

Lantrådet säger att transportföretag ingår i den grupp som diskuterar hur samhällsfunktionerna ska se ut.

– Vi försöker lägga ett pussel där vi inte vet hur framsidan ser ut. Tyvärr är det så att på många frågor som allmänheten har kan vi inte ge svar.

– Men bilden klarnar, tålamod och tillit, säger hon.

– Det är aldrig meningen, trots att det är ett krisläge, att de som har det sämst i samhället ska få det svårare.

– Vi har diskuterat skärgårdstrafiken. Tills vidare gör vi inga ändringar, och om vi måste göra ändringar så gör vi det med god framförhållning.

– Det föregår en dialog med bussägarna, för det är ingen idé att ha skoltrafik om barnen inte är i skolan.

Enligt riksregeringen ska mediciner ransoneras.
– Om de ska ransoneras i Finland ska de ransoneras också på Åland. Hur det ska gå till kan jag inte säga då vi inte fått några direktiv från Helsingfors.

Lanshövdingen:
– Jag vill betona att beredskapslagen betonar att allt som är tryggat i grundlag, det ska man så långt som möjligt värna om. Man ska bara så lite som möjligt och där det är absolut nödvändigt, gå in och göra ingrepp.

Lantrådet avslutar presskonferensen och säger att morgondagens presskonferens ska hållas klockan 16, precis som i dag. Ålandstidningen kommer förstås att sända också den, men då förhoppningsvis med bättre ljud. Tack till er som följt dagens rapport från presskonferensen.

En person till har testat positivt för covid-19 på Åland, enligt information från ÅHS.
– På måndag har vi presskonferens och då får ni mer information, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen.

Fastighets Ab Marstad gjorde 2019 sitt bästa resultat under bolagets 41-åriga historia.
Framöver vill man satsa mer på seniorboenden.

FPA stänger sin kundlokal och betjänar framöver per telefon och via e-tjänsten. Det skriver chefen Hillevi Smeds i ett pressmeddelande.

Landskapsregeringen rekommenderar att jordbruks- och trädgårdsföretag ska annonsera efter arbetskraft via AMS. Detta eftersom det inte är möjligt att anlita utländska
säsongsarbetare just nu.

Kulturföreningen Katrina sänder inte operorna Tosca och Maria Stuarda under våren.
Däremot planerar man för Katrina kammarmusik i augusti.

En ny servicepool för äldre och personer i riskgrupperna öppnas på måndag den 6 april. Det är Lions Åland som står bakom servicepoolen.

Samarbetsförhandlingar, tre fartyg som inte är i trafik och mörka framtidsutsikter.
Godby shippings vd Dan Mikkola genomlider en tung tid.
– Det finns inga köpare, de vill inte ha båt ens om det är gratis, säger han.

Det blir vanligare med skyddsglas i butiker, restauranger och apotek runt om på Åland.
– Jag gör allt jag kan för att skydda personalen, säger Ingrid Qvarnström, apotekare vid Första apoteket i Mariehamn.

Det har nu gått åtta dagar sedan det senaste fallet av covid-19 konstaterades på Åland, meddelar landskapsläkare Knut Lönnroth.
Följ direktrapporteringen från dagens presskonferens nedan:

En cupfinal på hemmaplan, en silverpremie och ökade tv-intäkter fick IFK Mariehamn Ab:s resultat för 2019 att visa på en mindre förlust än budgeterat.
– Men i det långa loppet fungerar det naturligtvis inte, säger styrelseordförande Dan Mikkola.

Sången och musiken kom tidigt in i Ulf ”Uffe” Anderssons liv. Efter att han som elvaåring vann första pris i en talangjaktstävling har sång- och musikintresset bara fortsatt.

Paf får rätt att få domen om penningtvätt av oaktsamhet prövad i Högsta domstolen. Det meddelar HD i dag.

Ett nytt fastighetsbolag ska bygga två nya hallar med affärslokaler på Möckelö.
– Det kommer att bli efterfrågan på lokaler när krisen är över. Läget är idealiskt, säger Jan-Erik Eklund, som ska bygga i egen regi.
Bygget ska enligt planerna starta i augusti.

Fler nyheter