Åtta personer på Åland är bekräftat smittade av coronaviruset. En av dem är inlagd på sjukhus.
Landskapsläkare Knut Lönnroth konstaterar att Åland nu har samhällssmitta.
– Vi har epidemin här, säger han.

Sammanlagt har 163 personer på Åland testats för viruset och åtta har hittills konstaterats vara smittade. Fem av dem har rest utanför Åland till Sverige, Finland och övriga Europa.

En av de smittade har fångats upp genom smittspårning, medan två av dem har blivit smittade från okänt håll. De har inte varit ute och rest och har inte smittats av någon de känner.

– Två av fallen har inte rest. Det betyder att smittan har skett på Åland. Och har man ingen känd kontakt med ett bekräftat fall, betyder det att man är smittad av en person man inte vet detvem är. Det betyder att vi har att göra med en verifierad samhällssmitta, säger landskapsläkare Knut Lönnroth.

– Vi har epidemin här, konstaterar han.

Han menar att den konstaterade samhällsspridningen nu bekräftar vad man haft som antagande ända sedan undantagstillståndet sattes i kraft.

Hur allvarlig är samhällsspridningen, hur orolig behöver man vara? 

– Vi vet inte var smittan finns, vilket betyder att den kan finnas precis var som helst. Det är tråkigt att behöva säga, men det är den enda slutsatsen som man kan dra just nu. 

Han understryker att det fortfarande är oklart vad coronaviruset har för naturlig spridningsförmåga och smittsamhet.

Vårdpersonal smittad

En av de smittade är intagen på sjukhus, resten har lindriga symtom. 

– Vi har den första personen som kräver sjukhusvård, inte intensivvård, så här långt, säger Knut Lönnroth. 

En av de smittade är anställd på ÅHS och ingår i vårdpersonalen.

Var har den här personen blivit smittad?

– Jag vet uppriktigt sagt inte, det är för mycket på detaljnivå.

Man har gjort smittspårningen för alla smittade och 30 personer som varit i närkontakt med dem är nu satta i karantän.

– Det inkluderar även sjukvårdspersonal, säger Knut Lönnroth.

Hälso- och sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen har ingen exakt siffra på hur många av ÅHS anställda som är i karantän, men de är färre än tio, säger hon.

Åland har fått sitt trettonde bekräftade coronafall. Det meddelar ÅHS på sin hemsida, där man också berättar att totalt 932 prover nu har tagits.

Det är nödvändigt att äldreomsorgen ordnar möjlighet för äldre att kommunicera med sina anhöriga och vänner. Det skriver Barbro Sundback (S) i en motion till stadsfullmäktige, med anledning av det rådande besöksförbudet.

En ny åländsk vägtrafiklag förväntas tidigast träda i kraft under 2021.

Flera läsare har hört av sig till Ålandstidningen och uttryckt oro över att svenska resenärer besöker affärer på Åland.
Men myndigheterna manar till lugn och tonar ned eventuell risk för att smittas av coronaviruset – och vädjar till lugn.
– Jag tycker inte att allmänheten ska ta på sig en polisiär roll och försöka korrigera folks beteende, säger landskapsläkare Knut Lönnroth.

Ska man kunna vara 15 år för att sälja tobak – eller bör gränsen dras vid 18? Frågan delade lagtinget när den nya tobakslagen debatterades.
– Vi ser en risk för försämring av folkhälsan, sade Pernilla Söderlund (Lib) som vill ha den högre åldersgränsen.

Landskapsregeringen kommer att betala sommarpraktik för 200 ungdomar mellan 16 och 24 år i sommar.
– Totalt landar landskapets nota på cirka 250.000 euro, säger näringsminister Fredrik Karlström (MSÅ).

Åländska äpplen är marknadsledande i Finland – med marginal dessutom. Av den totala äppelskörden i Finland i fjol, stod Åland ensamt för nästan 80 procent.
– Fjolåret var det bästa vi någonsin har haft, säger odlaren Jan Mattsson från Grannas äppel.

När Leije Portnoj för sex veckor sedan ville ta ut sin make som vårdas vid äldreboendet Trobergshemmet, för en promenad, fick hon ett blankt nej av personalen. Detta trots att hon såg andra anhöriga som fick gå ut med sina respektive.
– Jag upplevde genast att något var fel, säger hon.

Bland 17.000 sökande utkristalliserades till slut en vinnare – Michael Björklund. Uppemot 800.000 tittare har dagligen följt äventyret och nu är segraren utsedd. Ålandstidningen följde segerfinalen tillsammans med Micke, hans familj och vänner.
– Snart börjar det sjunka in vad jag riktigt har ställt till med, säger han.

Micke Björklund såg finalen i Robinson med familj och vänner. Ålandstidningen träffade Micke inför finalavsnittet och var också med och följde finalen hemma hos Micke i Tjudö. Se Ålandstidningens fotograf Robert Janssons bilder här! I morgondagens tidning kan ni läsa mer om Robinsonvinnaren.

Hela Ålands och numera också Sveriges gunstling, Michael Björklund är årets Robinson! Det stod klart efter ett sista öråd och en mastodonthinderbana där ”Robinson-Micke” defilerade i mål som klar etta.
– Det här är för mina barn, vrålade en utmattad och överlycklig Michael Björklund ut direkt efter finaltävlingen.

Klockan 22.00 smäller det, då är det dags att se hur Micke Björklund klarar sig i det sista avsnittet av Robinson. 

Kör du planlöst omkring med din bil, moped eller traktor. Då kan du i framtiden få en ordningsbot på 100 euro av polisen. Det säger den nya trafiklagen som är på gång.

– Jag tror nog inte vi kommer att märka så mycket av det, säger överkommissarie Benjamin Fellman. 

Fler nyheter