Mikael Lundell, ägare till Stormskärs växthus, har beviljats tillstånd av byggnadsnämnden i Vårdö för ett nytt vindkraftverk i Vårdö. Nu besvärar sig LR mot beslutet.
Foto: Beni Köhler

Bild

Landskapet besvärar sig över vindmöllebeslut

Landskapsregeringen väljer att besvära sig över Vårdö kommuns beslut att ge byggnadslov till ett vindkraftverk.

– Vi är inte emot projektet, det här är mer ett tekniskt påpekande, säger miljöminister Alfons Röbom (HI).
Hittat fel i texten? Skriv till oss