Ålands framtids ordförande Axel Jonsson är fortfarande förtegen om vilka konsekvenser Birgitta Johanssons (ÅF) utspel på Facebook kan komma att få.

– Just nu har jag ingenting att tillägga till det jag sade förra veckan.

Kommentarer

En röst på de obundna i

En röst på de obundna i kommande val kan i praktiken vara en röst på Birgittas fortsatta arbete i stadsstyrelsen. Det är oerhört avsvarslöst av de obundna att dessa oerhörda övertramp av Birgitta får konsekvenser. Följdfrågan är vilka övertramp en folkvald inom de ubundna kan göra innan det får konsekvenser? Men som sagt en röst på de obundna i kommande val är också i praktiken en röst på att ge Birgitta fortsatt förtroende i stadsstyrelsen.

Som den nuvarande

Som den nuvarande majoritetens uppenbara stödsyndrom påminner Fenomenet som sådant – inte minst i och med detta sitt trefaldiga budskap – om en god vän i beråd att inköpa en ny TV-apparat. Det var ganska så länge sedan, men i alla fall. Efter att ha rekognoserat sina möjligheter hos samtliga stadens TV-handlare valde han den av konkurrenterna mest nedvärderade. Vem räds man mer i kampen än den befarade segraren, tack vare bästa produkten? Till saken hör att nämnda TV-kunds handhavande av logikens grunder småningom gav honom en befattning som rederi-vägledande för affärer i miljardklassen.

Har vi för många politiska

Har vi för många politiska partier på Åland, när man inte kan skilja på Ålands Framtid (ÅF), dit Birgitta Johansson hör, och som leds av Axel Jonsson, och Obunden Samling som leds av Bert Häggblom? Kunde vara bra om man kan skilja äpplen från päron när man skriver kommentarer om aktuella händelser. För övrigt skulle det vara bra med en tydlig förklaring till åsikten om att en röst på Birgitta Johansson skulle komma Obunden Samling tillgodo i nästa val.

Andelen lokalproducerad förnyelsebar elenergi som förbrukas på Åland är endast 4,5 procent, medan resten, ungefär 15 procent, exporteras. Det skriver Henrik Lindqvist, vd för Allwinds Ab, i ett pressmeddelande.

Ett åtal om grovt narkotikabrott har väckts, skriver landskapsåklagare Ina Johansson i ett pressmeddelande.

Livsmedelsbutiken Hugos i Hammarland testar e-handel med hemleverans av matvarorna, i samarbete med Åland post.
– Brevbäraren ställer kassen på trappan, säger handelsman Sture Andersson på Hugos.

Polisen mottog under söndagsnatten en anmälan om ett pågående försök till dråp.

2.328 hektar. Det är arealen på de områden som landskapet Åland via fastighetsverket arrenderar ut för jakt. För tillfället behandlas ansökningarna för jakträtten 
på stora delar av landskapets jaktmarker. Ålandstidningen har kartlagt områdena.

Polisen har nu avslutat sin tekniska undersökning av branden vid Godby hotell.
Nu går man vidare med förhör av misstänkta.

I barn- och familjeloppet i Hero Homerun är det samarbete som gäller. I en del av loppet ska man till exempel hålla bollar mellan allas händer. Men svårt är det inte, säger barnen som Ålandstidningen pratar med.
– Det var mer lätt, säger Juni Norrmén.

Arbetet med att samordna bolagen Mariehamns elnät och Mariehamns energi fortsätter.
Bolagsordningen för nya Enerexit Ab godkändes av stadsstyrelsen i torsdags. Enerexit ska först överta Mariehamns energis reservkraftsproduktion och sedan avveckla den.

Bror Gammals har just kommit hem från kyrkomötet i Åbo, vilket som väntat lät initiativet om att tillåta samkönade äktenskap förfalla. Kyrkomötet beslutade att be biskopsmötet att: ”främja en respektfull diskussion och fortsättningsvis utreda alternativ för att finna lösningar på den rådande oenigheten om äktenskapssynen som finns i kyrkan.”

Ålandstidningens familjedag lockade många barn och deras familjer till Strandgatan på lördagen. Här är fotografen Robert Janssons bilder från evenemanget.

Genom att arrangera skräpplockarvandringar längs den lettiska kusten väcker man människors intresse för miljön, städar stränderna och samlar in data som används vetenskapligt i miljöarbetet.
– Tanken är enkel. Genom att få människor att besöka kusten väcker vi en kärlek som skapar engagemang, säger Zane Rugeva från kampanjen Mana Jura.

Geta sätter den planerade sammanslagningen med Finström och Sund på paus. Nu ska kommunen utreda om arbetet med ett samgångsavtal ska avbrytas.
– För Getas del kan landskapsregeringens alternativ med fem kommuner enligt högstadiedistriktet vara bättre, säger fullmäktigeledamoten Anders Jansson.

En begagnad färja för 50 bilar är landskapsregeringen (LR) på jakt efter.
– Ejdern är ett fartyg som borde ersättas och som kanskre redan borde ha ersatts, säger trafik- och infrastrukturminister Mika Nordberg (MSÅ).

Fler nyheter