Ålands framtids ordförande Axel Jonsson är fortfarande förtegen om vilka konsekvenser Birgitta Johanssons (ÅF) utspel på Facebook kan komma att få.

– Just nu har jag ingenting att tillägga till det jag sade förra veckan.

Kommentarer

En röst på de obundna i

En röst på de obundna i kommande val kan i praktiken vara en röst på Birgittas fortsatta arbete i stadsstyrelsen. Det är oerhört avsvarslöst av de obundna att dessa oerhörda övertramp av Birgitta får konsekvenser. Följdfrågan är vilka övertramp en folkvald inom de ubundna kan göra innan det får konsekvenser? Men som sagt en röst på de obundna i kommande val är också i praktiken en röst på att ge Birgitta fortsatt förtroende i stadsstyrelsen.

Som den nuvarande

Som den nuvarande majoritetens uppenbara stödsyndrom påminner Fenomenet som sådant – inte minst i och med detta sitt trefaldiga budskap – om en god vän i beråd att inköpa en ny TV-apparat. Det var ganska så länge sedan, men i alla fall. Efter att ha rekognoserat sina möjligheter hos samtliga stadens TV-handlare valde han den av konkurrenterna mest nedvärderade. Vem räds man mer i kampen än den befarade segraren, tack vare bästa produkten? Till saken hör att nämnda TV-kunds handhavande av logikens grunder småningom gav honom en befattning som rederi-vägledande för affärer i miljardklassen.

Har vi för många politiska

Har vi för många politiska partier på Åland, när man inte kan skilja på Ålands Framtid (ÅF), dit Birgitta Johansson hör, och som leds av Axel Jonsson, och Obunden Samling som leds av Bert Häggblom? Kunde vara bra om man kan skilja äpplen från päron när man skriver kommentarer om aktuella händelser. För övrigt skulle det vara bra med en tydlig förklaring till åsikten om att en röst på Birgitta Johansson skulle komma Obunden Samling tillgodo i nästa val.

Andelsbanken för Åland har i sin första delårsrapport för 2018 ett liknande resultat som föregående år. Rörelsevinsten landar på 2,916 miljoner euro en minskning med 20.000 euro, eller 0,6 procent, jämfört med fjolårets resultat för perioden 1 januari till 30 juni.

Parterna i den blodiga misshandel som skedde i Strandnäs förra veckan har nu blivit förhörda av polisen.

Den aggressivt träddödande svampen stubbdyna har nu för första gången upptäckts i Mariehamns lindar.
Flera lindar i Storagatans östra ände är angripna och åtminstone en är fallfärdig, enligt en undersökning i går.

Roger Höglund (C), kommunstyrelseordförande i Finström, vill lägga ner arbetet med samgångsavtalet och istället titta på alternativa lösningar.
– Finström och Geta som en kommun har länge varit min favorit.

Sommarens utgrävningsfynd från Långbergsöda håller som bäst på att analyseras. Utgrävningens syfte var att kontrollera fornlämningens gränser men ledde också till 100 kilo nytt fyndmaterial.

Efter att ha hoppat av samgångsarbetet med Sund och Finström fortsätter Geta att bevaka sin intressen i kommunreformskarusellen. Vilken väg kommunen väljer att gå beror bland annat på Finströms beslut nästa vecka.

Viking Line förbättrade resultatet för första halvåret jämfört med förra året, trots att omsättningen minskade. För helåret sänker dock bolaget prognosen.

Sunds kommunstyrelse vill att kommunen tillsammans med Finström ska fortsätta arbetet med att gå samman. Det beskedet ger kommunstyrelsen efter måndagens möte.

På grund av misshandeln av påfågeln Felix har det inte blivit några nya påfåglar födda på Lilla holmen i år. Djurskötare Diana Holm tycker att det känns skönt att polisen nu har en misstänkt.
– Men Felix får ju inte fjädrarna tillbaka för det.

Under tisdagen informerade Ab Chipsters Food Oy sin personal i Mariehamn om att man inleder samarbetsförhandlingar. Totalt 15 tjänster hotas att dras in på företaget.
– Det handlar om för dålig lönsamhet och nu måste vi vända på varje sten, det gäller inte bara Åland, säger VD Timo Vetriö.

Polismästare Maria Hoikkala är nöjd med det politiska stödet men efterlyser tätare kontakter mellan landskapsförvaltningen och inrikesministeriet.
– Det är dags för ett möte. Jag har väckt frågan i polisstyrelsen, säger hon.

Extremvärmen i sommar har drabbat många jordbrukare, så även äppelodlarna även om något mer skonsamt. På Karl–Ers i Tjudö har skördetiden nyligen börjat och det ser trots allt optimistiskt ut.
– Sommarfrukten ser ut att bli en liten besvikelse men vintern verkar i stället bli bättre än förväntat, säger odlaren Kristian Karlsson.

En man åtalades i går för grov misshandel mot sin dåvarande sambo. Bland annat ska mannen ha piskat henne med en laddarkabel och tagit strypgrepp på kvinnan flera gånger.

Fler nyheter