Ålands framtids ordförande Axel Jonsson är fortfarande förtegen om vilka konsekvenser Birgitta Johanssons (ÅF) utspel på Facebook kan komma att få.

– Just nu har jag ingenting att tillägga till det jag sade förra veckan.

Kommentarer

En röst på de obundna i

En röst på de obundna i kommande val kan i praktiken vara en röst på Birgittas fortsatta arbete i stadsstyrelsen. Det är oerhört avsvarslöst av de obundna att dessa oerhörda övertramp av Birgitta får konsekvenser. Följdfrågan är vilka övertramp en folkvald inom de ubundna kan göra innan det får konsekvenser? Men som sagt en röst på de obundna i kommande val är också i praktiken en röst på att ge Birgitta fortsatt förtroende i stadsstyrelsen.

Som den nuvarande

Som den nuvarande majoritetens uppenbara stödsyndrom påminner Fenomenet som sådant – inte minst i och med detta sitt trefaldiga budskap – om en god vän i beråd att inköpa en ny TV-apparat. Det var ganska så länge sedan, men i alla fall. Efter att ha rekognoserat sina möjligheter hos samtliga stadens TV-handlare valde han den av konkurrenterna mest nedvärderade. Vem räds man mer i kampen än den befarade segraren, tack vare bästa produkten? Till saken hör att nämnda TV-kunds handhavande av logikens grunder småningom gav honom en befattning som rederi-vägledande för affärer i miljardklassen.

Har vi för många politiska

Har vi för många politiska partier på Åland, när man inte kan skilja på Ålands Framtid (ÅF), dit Birgitta Johansson hör, och som leds av Axel Jonsson, och Obunden Samling som leds av Bert Häggblom? Kunde vara bra om man kan skilja äpplen från päron när man skriver kommentarer om aktuella händelser. För övrigt skulle det vara bra med en tydlig förklaring till åsikten om att en röst på Birgitta Johansson skulle komma Obunden Samling tillgodo i nästa val.

Östersjöfonden fyller 30 år i år. Det uppmärksammar man med en podcast i tolv delar. ”Samtal runt Östersjön” heter den.

ÅCA:s mångåriga vd Johannes Snellman har sagt upp sig.
”Jag och styrelsen tycker olika i ett antal frågor”, skriver Johannes Snellman i ett pressmeddelande.

Högskolan på Ålands rektor Jonas Waller ha sagt upp sig, det meddelar högskolan i ett pressmeddelande.
Jonas Waller meddelade skolan sitt beslut i dag.

Fler falska sedlar än normalt har påträffats under november och december. Det skriver polisen i ett pressmeddelande. De förfalskade sedlarna är av valörerna 20 euro och 50 euro.

Den ordinarie psykologen vid primärvården är föräldraledig och Ålands hälso- och sjukvård har inte lyckats hitta någon vikarie.

– Därför har vi döpt om mottagningen, säger Tora Woivalin, chef över primärvården vid Ålands hälso- och sjukvård.

Stadsarkitektkansliet skärper formuleringarna för skyddsvärda byggnader från ”bör skyddas” till ”skall skyddas” i förslaget till ny delgeneralplan för Mariehamns centrum. Helt i enlighet med plan- och bygglagen, enligt stadsarkitekt Sirkka Wegelius.
– Det måste anges i generalplanen vilka byggnader som har ett kulturhistoriskt värde och är skyddsvärda.

Infrastrukturnämnden går med på Viking Line Buss förslag om att byta bränsle till biodieseln Neste My för stadens kollektivtrafik under resten av avtalsperioden.
Bränslet innehåller bland annat en restprodukt från produktionen av palmolja. Stadens miljösamordnare Ulf Simolin förordade därför inte bytet.

När lagtinget behandlade den tredje tilläggsbudgeten för 2018 hamnade skärgårdsfärjan ms Ejdern i hetluften.
– Jag tycker faktiskt att skärgården har rätt att kräva lite mer av den basservice man använder dagligdags än detta fartyg, sade Veronica Thörnroos (C).

Senast till hösten vill Saltviks kommunstyrelse kunna ta ställning till vilken entreprenör som ska bygga om Sunnanberg vårdhem.

Lantrådet Katrin Sjögren (Lib) uttryckte sin besvikelse över att diskussionerna om självstyrelselagen havererat.

Inte heller Ålands riksdagsledamot, Mats Löfström, ser någon lösning i sikte.

– För tillfället är sannolikheten inte stor, säger han.

En åländsk företagare som sedan 1998 i flera omgångar lånat pengar av en utländsk affärsman stäms nu för obetalda skulder från det långa skuldförhållandet. Käranden yrkar på att mannen omedelbart ska reglera skulden som uppgår till totalt 447.000 euro.

Den finländska regeringen vill göra en total översyn av våldtäktslagstiftningen, där en samtyckeslag ska ingå.
Det välkomnas av Ålands riksdagsledamot Mats Löfström.
– Kvinnor och barn måste ha ett grundmurat skydd, säger Löfström.

Alla fast bosatta som Ålands elandelslag känner till eller som anmält fel med eldistributionen borde nu fått tillbaka elen. Det meddelade andelsbolagets vd David Karlsson på tisdagskvällen.

Fler nyheter