Hav.
Landskapsregeringens förslag till havsplan får mycket kritik även i den andra remissrundan. Den här gången efterfrågar flera instanser fler skyddade områden. Många är också kritiska till de nya planerade områdena för fiskodling, bland annat vid Sälskär.
Foto: Theresa Axén

Bild

Kritik mot nya förslaget till havsplan: Bristande miljöskydd

Landskapsregeringen har fått in 60 remissvar på det andra förslaget till havsplan för Åland.

I den här omgången riktas kritiken framför allt mot bristen på skyddade områden, och att fiskodling kan bli möjligt på fler ställen.